ULICE PRO SEDMIČKU – VYHLÁŠENO

posted in: IN ENGLISH, PROBÍHAJÍCÍ, SOUTĚŽE | 0

ULICE PRO SEDMIČKU – Revitalizace ulice Františka Křížka

/ OTEVŘENÁ ARCHITEKTONICKÁ JEDNOFÁZOVÁ SOUTĚŽ O NÁVRH /

Tisková zpráva: Vyhlášení architektonické soutěže o návrh Revitalizace ulice Františka Křížka

CENY A ODMĚNY
Celkově bude v soutěži uděleno na cenách a odměnách 270 000 Kč
1. cena – 120 000 Kč
2. cena – 70 000 Kč
3. cena – 40 000 Kč
mimořádná odměna – 40 000 Kč

Datum odevzdání soutěžních návrhů
14:00, 19. 01. 2018

cceamoba.cz/novauliceprosedmicku

Předmětem soutěže je návrh architektonického řešení ulice Františka Křížka, jedné z nejdůležitějších os v lokalitě „Letná“, propojující velké množství veřejných institucí (školských a kulturních), Letenské sady a park Stromovka, který zlepší bezpečnost a prostupnost ulice a zvýší pobytovou kvalitu pro jejich obyvatele i návštěvníky v prostředí památkové zóny.

Smyslem a cílem soutěže a následně nové podoby ulice Františka Křížka je nalézt v této složité urbanistické situaci vhodné řešení zohledňující požadavky jejích obyvatel, jednotlivých veřejných institucí, provozovatelů i jejích návštěvníků. Je třeba mít na paměti že jedním z nejožehavějších témat v této lokalitě je parkování a zadavatel zde uvádí svůj požadavek na zachování počtu parkovacích míst rezidentů.

Ulice by se tak měla místo nepřívětivého koridoru parkujících automobilů stát osvěžujícím a příjemným místem k pobytu, ze kterého budou benefitovat místní obyvatelé. Zároveň je třeba v úseku škol vytvořit místo umožňující bezpečný pohyb dětí, u kina „Bio OKO“, případně i divadla „Alfréd ve dvoře“ vytvořit odpovídající předprostor kulturní instituce.

Zadavatel dále uvádí, že investiční náklady stavby by neměly překročit 25 mil. Kč, bez DPH“