KULTURÁK 2 – VYHLÁŠENO

posted in: PROBÍHAJÍCÍ, SOUTĚŽE | 0

KULTURÁK 2 – Soutěžní dialog o budoucnosti kulturního a administrativního centra města Neratovic

/ OTEVŘENÉ VÍCEFÁZOVÉ ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ SE SOUTĚŽNÍM DIALOGEM /

Zadavatel
Město Neratovice

Sekretář soutěže
Ing. arch. Igor Kovačević, Ph.D.
kovacevic@moba.name

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)
600 000,-

Vyhlášení soutěže:
29. 11. 2017

http://www.cceamoba.cz/souteze-competitions/kulturak-2

Ve spolupráci s městem Neratovice připravujeme soutěžní dialog na zpracování návrhu revitalizace Společenského domu a zvlášť jeho rekonstrukce.

Úloha pro účastníky je velmi komplexní vzhledem k velikosti samotného domu a také náročnosti programů, které se v něm setkávají. Zadavatel od uchazečů očekává, že představí udržitelný koncept zacházení se stavbami, které jsou dnes předimenzovaným pozůstatkem minulé doby. Stavba by měla být veřejnosti představena v soudobém kontextu, který „Kulturní domy“ jen nezavrhuje, ale díky práci řady českých kunsthistoriků a badatelů v nich znovuobjevuje kvalitu, která byla doposud skryta za oponou emocí přímé zkušenosti.