VERNISÁŽ VÝSTAVY KULTURÁK2

posted in: Uncategorized | 0

Odborná komise soutěžního dialogu Kulturák2 vybrala po dlouhém a náročném procesu vítěze.

Město Neratovice vyzvalo architekty, aby hledali způsob, jak oživit místní Společenský dům, který v současnosti působí spíše jako symbol dob minulých, labyrint chodeb a funkcí. Cílem bylo spolu s architekty nalézt řešení a směr, kterým by se do budoucna mohl dům ubírat. Do soutěže se přihlásilo 25 týmů, z nichž se 16 účastnilo soutěžního dialogu a odevzdalo návrh, z nichž porota ve dvou kolech vybrala 4 týmy, které ocenila.

Vyhlášení výslekdů proběhne 13. 6. 2018, v 18:00 v prostorách Jazzclubu Společenského domu Neratovice. Výstava bude pokračovat až do konce srpna v předsálí knihovny.