CCEA

[ Centre for Central European Architecture ]

CCEA se podílí na definování středoevropské architektury.

Prostor pro výzkum a alternativy v architektonické osvětě. Ve své činnosti přibližujeme médium soudobé architektury odborné a široké veřejnosti. V průzkumech na teoreticko-praktické bázi se prolíná architektura s jinými humanitními a uměleckými obory.

CCEA je nezisková organizace, občanské sdružení založené v roce 2001. Ambice nezávislosti je pro naši činnost rozhodující a neměnná.

“Své poslání nevidíme v pouhé popularizaci architektury, ale především ve formulování architektonické identity prostoru, ve kterém žijeme.”

MOBA

Zaměřujeme se na současné město.

MOBA se věnuje výzkumu, architektuře a vizím měst. Jako městské studio hledáme novou interpretaci města a jeho kulturní a programové obohacení. Vyvíjíme městský potenciál v kulturních a výzkumných projektech. Vyhýbáme se projektům s rychlým ziskem bez dlouhodobé vize a přidané hodnoty komunitě. MOBA* je o společném budování světa, v němž bychom chtěli žít.

V posledních deseti letech MOBA stála na počátku mnoha projektů jak v České republice, tak i v zahraničí jako organizátor architektonických soutěží.

“Nevnímáme architekty pouze jako dodavatele designu; jsou zapojeni v tvorbě prostoru, ve kterém žijeme.”

V roce 2001 založila MOBA tzv. Centrum pro středoevropskou architekturu – CCEA, první nezávislé architektonické centrum v České republice, které se zabývá architekturou na teoretické a výzkumné bázi.

* MOBA je starý slovanský termín pro sousedskou výpomoc, který se zachoval v některých částech střední Evropy.

CCEA se zaměřuje na
  • současnou architekturu ve střední Evropě
  • teorii středoevropské architektury
  • rozvoj středoevropských měst
  • interdisciplinární projekty, vnímání architektury v širším kontextu
  • vzdělávání v oboru architektura, urbanizmus a životní prostředí
CCEA nabízí
  • místo pro střetnutí, pro diskuzi, výměnu názorů, zkušeností, idejí a vizí.
  • přednášky, výzkum, výstavy, diskuze, workshopy
  • výzkumné projekty ze středoevropského prostoru ve vztahu ke globálnímu světu
  • knihovnu s vybranými odbornými publikacemi a periodiky