[ Centre for Central European Architecture ]

CCEA se podílí na definování středoevropské architektury.

Prostor pro výzkum a alternativy v architektonické osvětě. Ve své činnosti přibližujeme médium soudobé architektury odborné a široké veřejnosti. V průzkumech na teoreticko-praktické bázi se prolíná architektura s jinými humanitními a uměleckými obory.

CCEA je nezisková organizace, občanské sdružení založené v roce 2001. Ambice nezávislosti je pro naši činnost rozhodující a neměnná.

“Své poslání nevidíme v pouhé popularizaci architektury, ale především ve formulování architektonické identity prostoru, ve kterém žijeme.”

CCEA se zaměřuje na
  • současnou architekturu ve střední Evropě
  • teorii středoevropské architektury
  • rozvoj středoevropských měst
  • interdisciplinární projekty, vnímání architektury v širším kontextu
  • vzdělávání v oboru architektura, urbanizmus a životní prostředí
CCEA nabízí
  • místo pro střetnutí, pro diskuzi, výměnu názorů, zkušeností, idejí a vizí.
  • přednášky, výzkum, výstavy, diskuze, workshopy
  • výzkumné projekty ze středoevropského prostoru ve vztahu ke globálnímu světu
  • knihovnu s vybranými odbornými publikacemi a periodiky