VÝZVA K REALIZACI MALBY VE VEŘEJNÉM PROSTORU FLORENCE

posted in: Uncategorized | 0

Oslovujeme umělce ke spolupráci na pojetí veřejného prostoru u výstupu z metra Florenc, který směřuje do slepé ulice Za Poříčskou branou. Jedná se o dosti komplikovanou, dnes až periferní lokalitu, byť je v samém centru Prahy. Pevně věříme, že výrazný umělecký vstup ve formě muralu pomůže vytvořit identitu místa.

Náplní výběrového řízení jsou primárně plochy o orientační výměře 126 a 110 m2 (na obrázku žlutě), horní hranice žluté plochy obj. č. 7 vyznačená na obrázku není přesně definována a rozsah zásahu je na zvážení účastníka. Využitelná plocha je celá štítová stěna objektu č. 7 (na obrázku vyznačeno bíle) přičemž je třeba respektovat navrženou předpokládanou hodnotu zakázky vč. realizace. Je možné navrhnout vizi dalšího rozvoje muralu.

V rohovém domě č. 7 budou nově každodenně působit Divoké matky, bude zde kavárna, prostory pro workshopy atd. V současnosti v domě sídlí také dílna Z pokoje do pokoje a příležitostně zde účinkuje  divadlo Pomezí.
Tato výzva navazuje na první fázi studie Revitalizace ulice Za Poříčskou branou, kterou zpracovalo MOBA studio v roce 2017. V rámci této studie je provedení muralu prezentováno jako čistě ilustrační. Pojetí a rozsah je ponecháno na uvážení každého autora.
Prozatím nebude řešeno hřiště u stěny ani další úpravy, pojednání zdí představuje první zásadní intervenci směřující k revitalizaci prostoru ulice.

Výběrové řízení organizuje MČ Praha 8.

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Realizace malby na venkovní zdi v ulici Za Poříčskou branou v Praze 8, Karlíně:
Termín podání návrhů: 28. února 2018 do 18:00 hodin
Forma podání:
digitálně, ve formátu PDF do velikosti 5MB na email: jana.martinkova@praha8.cz
digitálně, ve formátu PDF do velikosti 10MB na přes portál: www.uschovna.cz na email: jana.martinkova@praha8.cz
Termín plnění: nejpozději do 60 dnů od podepsání smlouvy
Předpokládaná hodnota zakázky vč. realizace: 200 000 Kč bez DPH
Kontaktní osoba pro podání nabídek: Jana Martínková, tel. 601 306 108, 222 805 361, e-mail: jana.martinkova@praha8.cz
Další informace:
Yvette Vašourková (CCEA MOBA) za zpracovatele studie úprav ulice Za Poříčskou branou, vasourkova@ccea.cz
Zuzana Krumphanslová (Divoké matky) za nové nájemce prostor v domě Za Poříčskou branou 284/7, divokematky@gmail.com

Facebook:

https://www.facebook.com/groups/167850620502597/about/

Více informací:

Výzva_malba_zdi_ZPB_Karlín_final

Podklady:

Cestne_prohlaseni_uchazece 

Smlouva_o_dilo_ZPB_Karlín_final

Fotogalerie: