MALBA VE VEŘEJNÉM PROSTORU FLORENCE

posted in: Uncategorized | 0

Vážení účastnící open-callu, s potěšením oznamujeme že veřejný prostor u stanice metra Florenc byl oživen murálem Marata Danilyana, vybraným na základě výzvy.

Východ z průchodu metra Florenc do ulice Za Poříčskou bránou ode dneška oficiálně zdobí umělecké dílo Marata Danilyana. Pět metrů vysoká malba je jedním z kroků ke zkrášlení tohoto místa a předstupeň realizace dalších projektů.

V rámci výzvy byli osloveni umělci ke spolupráci na pojetí veřejného prostoru u výstupu z metra Florenc, který směřuje do slepé ulice Za Poříčskou branou. Jedná se o dosti komplikovanou, dnes až periferní lokalitu, byť je v samém centru Prahy. Pevně věříme, že výrazný umělecký vstup ve formě muralu pomůže vytvořit identitu místa.

Náplní výběrového řízení byly primárně plochy o orientační výměře 126 a 110 m2

V rohovém domě č. 7 budou nově každodenně působit Divoké matky. Bude zde kavárna, prostory pro workshopy atd. V současnosti v domě sídlí také dílna Z pokoje do pokoje a příležitostně zde účinkuje  divadlo Pomezí.
Tato intervence navazuje na první fázi studie Revitalizace ulice Za Poříčskou branou, kterou zpracovalo MOBA studio v roce 2017.
Výběrové řízení organizovala MČ Praha 8.

Nová podoba ulice Za Poříčskou bránou díky mural art

Kontaktní osoba za MČ Praha 8
Jana Martínková, tel. 601 306 108, 222 805 361, e-mail: jana.martinkova@praha8.cz

Další kontakty:
Yvette Vašourková (CCEA MOBA) za zpracovatele studie úprav ulice Za Poříčskou bránou, vasourkova@ccea.cz
Zuzana Krumphanslová (Divoké matky) za nové nájemce prostor v domě Za Poříčskou bránou 284/7, divokematky@gmail.com