Výsledky paralelního zadání

posted in: Uncategorized | 0

Na základě paralelního zadání čtyři oslovené týmy vypracovaly studie využití vestibulů metra Nádraží Holešovice: Atelier bod architekti, Dílna, Ehl & Koumar architekti, SUD Architects.

Cílem bylo představit nový model užívání stanice metra jakožto významného dopravního uzlu, ve kterém je koncentrován denní provoz velkého množství cestujících. Studie měly představit nové koncepty spojení cestujících, obchodů, které vytvoří kvalitní veřejný prostor, a to jak v interiéru, tak i před novým vestibulem.

Nový vestibul bude součástí nové stavby, která se má stát urbanistickou dominantou Holešovic. Tato stavba prozatím nemá určenou podobu a spolu se zbytkem území je zpracovávána developery dle principů metropolitního planu, který počítá s výškovým růstem Holešovic směrem k Vltavě.

Samotná řešení měla nově uspořádat vestibul metra, vyřešit jeho začlenění do soklu – podstavce budovy a vazbu na okolní veřejné prostory. Úkolem architektů bylo navrhnout a prezentovat princip fungovaní a náplně vestibulu metra. Samotné řešení stavby nebylo součástí.

Webové stránky soutěže: cceamoba.cz/holesovice_hub/