JEDNOFÁZOVÁ PROJEKTOVÁ ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ O NÁVRH

MODŘICE – REKONSTRUKCE: MUZEUM, KNIHOVNA A INFOCENTRUM

Předmětem soutěže je navrhnout plán rekonstrukce a úprav historického objektu č. p. 171 na náměstí Svobody v Modřicích tak, aby především sloužil jako městské muzeum, knihovna, infocentrum, případně galerie, kavárna, klubovny a veřejně přístupný dvůr s možností využití na koncerty a vystoupení.

Pro účast v soutěži je nutná registrace v elektronickém nástroji CENT.

Zadavatel
město Modřice

1. cena: 250 000 Kč
2. cena: 150 000 Kč
3. cena: 100 000 Kč

Odevzdání do:
14. 2. 2020, 14:00
fyzicky na adresu organizátora:
U Půjčovny 4, 110 00 Praha
elektronicky v nástroji CENT: soutěž v CENT

Kontakt – organizátor
Kateřina Juříčková-Šrámková
senior@cceamoba.cz

Sledujte CENT a tento web pro bližší info o plánovaných prohlídkách lokality.

Rekonstrukcí památkově chráněného objektu bychom chtěli vytvořit důstojné místo pro místní muzeum, prostor pro stálou expozici o historii města i pro příležitostné výstavy, současně zajistit dostatečně kapacitní městskou knihovnu i vytvořit příjemné místo pro setkávání občanů.
Našim cílem je díky architektonické soutěži najít ten nejvhodnější a nejlepší návrh, který přinese do našeho města moderní prvek, při zachování stopy mnoha pokolení, která zde žila před námi. – Hana Chybíková, místostarostka Modřic

Porota
Marcela Steinbachová, SKUpina, KRUH
Eva Mattušová, architektka
Marek Štěpán, Atelier Štěpán
Michal Palaščak, dílna
Eva Blažková, Ječmen
Josef Šiška, starosta
Hana Chybíková, místostarostka
Libor Procházka, zastupitel
Pavel Doleček, zastupitel
Radek Vostrejš, člen Komise stavebně dopravní a územního plánování

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY

SOUTĚŽNÍ ZADÁNÍ

Veškeré podklady ke stažení jsou k dispozici také na profilu zadavatele v elektronickém nástrojí CENT: zadávací dokumentace soutěže v CENT

Komunikace v soutěži musí probíhat elektronicky, nejlépe přes profil zadavatele v CENT, kde budou odpovědi zveřejňovány primárně. Poté budou zveřejňovány i zde.