[GFR]

Generální finanční ředitelství vyhlásilo soutěže na transformaci dvou brněnských lokalit pro potřeby Finanční správy ČR.

Jedná se o dvě soutěže o návrh. Na každou z nich bude vyhlášené samostatné jednací řízení bez uveřejnění. K oběma soutěžím jsou vydány jedny soutěžní podmínky.

1) komplexní rekonstrukce areálu Trávníčkova tak, aby vyhovoval zhruba 420 pracovníkům, jejichž přestěhování je zde plánováno z jiných brněnských a okolních lokalit

Ceny a skicovné 
1. cena 1.000.000 Kč
2. cena 700.000 Kč
3. cena 400.000 Kč
Do II. fáze se předpokládá postup 5 návrhů. Mezi ostatní účastníky 2. fáze soutěže, kteří neobdrží žádnou cenu a jejichž soutěžní návrh nebude zadavatelem v průběhu posuzování vyloučen ze soutěže, bude rozdělena částka 400.000 Kč.

2) přístavba a nástavba budovy na adrese Příkop č. p. 25 tak, aby vyhovovala zhruba 370 pracovníkům, jejichž přestěhování je zde plánováno z jiných brněnských a okolních lokalit

Ceny a skicovné 
1. cena 900.000 Kč
2. cena 550.000 Kč
3. cena 350.000 Kč
Do II. fáze se předpokládá postup 5 návrhů. Mezi ostatní účastníky 2. fáze soutěže, kteří neobdrží žádnou cenu a jejichž soutěžní návrh nebude zadavatelem v průběhu posuzování vyloučen ze soutěže, bude rozdělena částka 300.000 Kč.

Soutěžní podmínky jsou vydány jedny, podklady jsou vydány pro každou soutěž a návrhy se pro každou z nich budou odevzdávat samostatně. Pro vás, architekty zvažující účast v soutěži, to znamená, že se můžete rozhodnout, zda podáte návrh pouze pro jednu z lokalit nebo lokality obě.

Soutěžní návrhy na soutěž komplexní rekonstrukce areálu Trávníčkova se odevzdávají v tištěné podobě a prokázání kvalifikace je nutné odevzdat na tomto odkazu na NENu.

Soutěžní návrhy na soutěž přístavba a nástavba budovy na adrese Příkop č. p. 25 se odevzdávají v tištěné podobě a prokázání kvalifikace je nutné odevzdat na tomto odkazu na NENu.


Třetí nová prohlídka lokality proběhne dne 2. 7. 2019 od 10:00 dopoledne. Sraz na rohu ulic Trávníčkova a Jana Svobody, Brno, v 10:00 dopoledne.
Na prohlídku se, prosím, registrujte zasláním emailu na adresu sekretáře soutěže karin@cceamoba.cz s předmětem „GFR PROHLÍDKA“.

 

Zadavatel
Generální finanční ředitelství

Kontakt
Karin Grohmannová
+420 222 222 521
senior@cceamoba.cz

Soutěž je
mezinárodní
bez registračního poplatku
dvoufázová
s nutnou registrací v NEN

Konečná lhůta pro odevzdání 1. fáze je
19. 7. 2019, 14:00
elektronicky přes NEN
a v listinné podobě na adresu:
MOBA studio
U Půjčovny 4
110 00 Praha 1

Konečná lhůta pro odevzdání 2. fáze je
27. 9. 2019, 14:00
elektronicky přes NEN
a v listinné podobě na adresu:
MOBA studio
U Půjčovny 4
110 00 Praha 1

Novou výzvou pro architekty (nekreativního charakteru), je to, že se pro soutěž musí povinně propracovat Národním elektronickým nástrojem NEN. Apelujeme na architekty, aby se registraci do tohoto systému věnovali opravdu včas, prakticky jakmile začnou alespoň uvažovat o účasti v soutěži. Věříme, že i tuto procesní bariéru se nám společně podaří překonat.

Jakmlie začnete o účasti v soutěži přemýšlet, registrujete se, prosím, do nástroje NEN – je to proces, kterému budete muset věnovat řádově až dny a bez registrace nebude možné návrh odevzdat.

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY

SOUTĚŽNÍ ZADÁNÍ – AREÁL TRÁVNÍČKOVA

SOUTĚŽNÍ ZADÁNÍ – PŘÍKOP Č. P. 25

Veškeré podklady ke stažení jsou k dispozici i na profilu zadavatele v Národním elektronickém nástrojí NEN:

pro komplexní rekonstrukce areálu Trávníčkova zde NEN

pro přístavba a nástavba budovy na adrese Příkop č. p. 25 zde NEN

 

POROTA

 

 

AREÁL TRÁVNÍČKOVA a PŘÍKOP Č. P. 25