[KIB]

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) vyhlásil soutěž na své nové sídlo v Brně.

Předmětem soutěže je navrhnout pro Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnosti (NÚKIB) nové sídlo, které by mělo splňovat vysoké nároky na efektivní práci jeho pracovníků, podporu inovativnosti, špičkové technologické vybavení, příjemné a konkurenceschopné pracovní prostředí a bezpečnost. Jako místo nového sídla byly vybrány pozemky Armády České republiky v Brně v městské části Černá Pole. Nové sídlo NÚKIB má být moderním pracovištěm, přitahujícím odborníky, budovou, která svým uživatelům poskytne nejlepší podmínky k jejich práci a k rozvoji inovativních řešení a přístupů.

Cílem soutěže je pro NÚKIB najít partnera pro vytvoření sídla, které bude reprezentovat kvalitní a udržitelnou architekturu a na pracovním trhu v IT sektoru konkurenceschopné pracovní prostředí.

„Vítězný návrh by měl zohlednit motto našeho úřadu, které zní: „Tempora mutantur, nos et mutamur in illis“, tedy „Časy se mění a my se měníme s nimi“. A právě takový by to měl být dům. Bude stát mezi brněnskou zástavbou, na kterou by měl vhodně navázat. Zároveň by však mělo být patrné, že se přizpůsobuje měnícím se potřebám společnosti 21. století,“ uvedl ředitel NÚKIB Dušan Navrátil.

Zadavatel
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

Kontaktní osoba
Karin Grohmannová

+420 222 222 521
senior@cceamoba.cz

Ceny a skicovné

1. cena 1.500.000 Kč
2. cena 1.000.000 Kč
3. cena  500.000 Kč

Do II. fáze se předpokládá postup 5 návrhů. Mezi ostatní účastníky 2. fáze soutěže, kteří neobdrží žádnou cenu a jejichž soutěžní návrh nebude zadavatelem v průběhu posuzování vyloučen ze soutěže, bude rozdělena částka 500 000 Kč.

Předpokládané skicovné 2 x 250.000 Kč

Soutěž je
mezinárodní
bez registračního poplatku
dvoufázová
s nutnou registrací v NEN

Konečná lhůta pro odevzdání 1. fáze je
7. 6. 2019, 14:00
elektronicky přes NEN

Předběžný termín rozeslání výzvy k účasti ve 2. fázi
24. 6. 2019

Konečná lhůta pro odevzdání 2. fáze je
2. 8. 2019, 14:00
elektronicky přes NEN

Novou výzvou pro architekty (nekreativního charakteru), je to, že se pro soutěž musí povinně propracovat náročným a ne úplně dobře fungujícím Národním elektronickým nástrojem NEN. Apelujeme na architekty, aby se registraci do tohoto systému věnovali opravdu včas, prakticky jakmile začnou alespoň uvažovat o účasti v soutěži. Věříme, že i tuto procesní bariéru se nám společně podaří překonat.

Jakmlie začnete o účasti v soutěži přemýšlet, registrujete se, prosím, do nástroje NEN – je to proces, kterému budete muset věnovat řádově až dny a bez registrace nebude možné návrh odevzdat.

 

POROTA

 

ZADÁNÍ

Cílem soutěže je pro Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) najít partnera pro vytvoření kvalitní udržitelné a na pracovním trhu v IT sektoru konkurenceschopné budovy svého nového sídla. To by mělo splňovat vysoké nároky na efektivní práci zaměstnanců, podporu inovativnosti, špičkové technologické vybavení, příjemné a kreativní pracovní prostředí a bezpečnost. Jako místo nového sídla byly vybrány pozemky Armády České republiky v Brně v městské části Černá Pole.

Nové sídlo NÚKIB má byt moderním pracovištěm přitahující odborníky, budovou, která nabídne ty nejlepší podmínky k práci a k rozvoji nápaditých řešení a přístupů. Oblast kybernetické bezpečnosti, ostatně jako obor informačních a komunikačních technologií obecně, klade na své pracovní prostředí dva základní nároky: na jedné straně zajistit maximální soustředění a na straně druhé být stimulující a motivační. V praxi to znamená umožnění pracovníkům sportovat, studovat, chvíli si odpočinout spánkem, či vyčistit si hlavu horu – spokojenost a uvolnění pak vede k větší efektivitě práce, podporuje a motivuje kreativní myšlení.

LOKALITA

Černá Pole (německy Schwarzfeld) jsou městská čtvrť severně od centra města Brna. Její katastrální území má rozlohu 2,46 km2. Území pozdějších Černých Polí bylo k Brnu připojeno v letech 1850 a 1919. Černá Pole jsou od roku 1990 rozdělena mezi samosprávné městské části Brno – Sever (kde se nachází pozemek pro nové sídlo NÚKIB), Brno – Střed a Brno – Královo Pole. Počet obyvatel je cca 20 000. V okolí řešeného území převažují vícepatrové činžovní domy a panelové domy z poloviny 20. století. Poblíž lokality se nachází jediná zachovaná meziválečná stavba Ludwiga Miese van der Rohe v Evropě – Vila Tugendhat. V nedalekém sousedství je také kvalitní městský park Lužánky a Botanická zahrada a arboretum Mendelovy univerzity v Brně.