OTEVŘENÁ ANONYMNÍ JEDNOFÁZOVÁ PROJEKTOVÁ ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ

Soutěžní podmínky

Soutěžní zadání

Kompletní podklady

Zadavatel
Dobrovolný svazek obcí LOŠBATES
Horní náves 6
251 62 Louňovice
IČ: 06028781

Sekretář soutěže
Ing. arch. Karin Grohmannová
e-mail: grohmannova@ccea.cz

Ceny a odměny
Celkově bude v soutěži uděleno na cenách a odměnách 1 750 000 Kč
1. cena – 800 000 Kč
2. cena – 550 000 Kč
3. cena – 300 000 Kč
odměny – 100 000 Kč

Odevzdání soutěžních návrhů

16:30, 26. 03. 2018

Soutěž je:

 • mezinárodní – bez omezení
 • bez registračního poplatku
 • anonymní otevřená – pro autorizované profesionály
 • jednofázová
 • projektová – na soutěž navazuje zakázka
 • odevzdání návrhu pouze fyzicky

Vážení kolegové, prosíme vás o trpělivost při čekání na zodpovězení vašich dotazů a potvrzení registrací. Obdrželi jsme jich velké množství a ačkoli se snažíme odpovídat co nejrychleji, bohužel, to nějaký čas trvá. Děkujeme za pochopení.

DODATEČNÉ INFORMACE

18. 12. 2017: Dodatečná informace 1
22. 12. 2017: Dodatečná informace 2
9. 1. 2018: Dodatečná informace 3
11. 1. 2018: Dodatečná informace 4
12. 1. 2018: Dodatečná informace 5
12. 1. 2018: Dodatečná informace 5 – příloha
15. 1. 2018: Dodatečná informace 6
16. 1. 2018: Dodatečná informace 7
17. 1. 2018: Dodatečná informace 8
22. 1. 2018: Dodatečná informace 9
26. 1. 2018: Dodatečná informace 10
29. 1. 2018: Dodatečná informace 11
30. 1. 2018: Dodatečná informace 12
1. 2. 2018: Dodatečná informace 13
6. 2. 2018: Dodatečná informace 14
7. 2. 2018: Dodatečná informace 15
12. 2. 2018: Dodatečná informace 16
13. 2. 2018: Dodatečná informace 17
14. 2. 2018: Dodatečná informace 18
15. 2. 2018: Dodatečná informace 19
16. 2. 2018: Dodatečná informace 20
20. 2. 2018: Dodatečná informace 21

PŘEHLED ZADÁNÍ

Svazková základní škola je snem a přáním všech obcí sdružených v dobrovolném svazku obcí LOŠBATES. Architektonická soutěž o návrh je druhým krůčkem k jejímu vzniku. Tím prvním je spolupráce obcí LOuňovice, Štíhlice, BAbice, TEhovec, Svojetice, které LOŠBATES vytvořily. (Babice již součástí svazku nejsou, obec se rozhodla svou situaci řešit jinak.)

Předmětem soutěže je řešení základní školy velikosti 2 x 9 tříd se dvěma přípravnými třídami, bytem školníka a doplňkovým provozem v podobě malometrážních bytů pro zaměstnance a prostorů pro ZUŠ. Kromě samotné budovy školy je potřeba vyřešit její napojení na hlavní komunikaci I/2 pomocí návrhu nové křižovatky, dopravu v klidu a vizi pro možné rozšíření školy na 3 x 9 tříd.

Stavba nové školy je investicí, která nemá v bohaté historii našich obcích obdobu. Přesto, že jsme malé vesnice, je naším přáním vybudovat školu pro 21. století, která bude umožňovat moderní výuku a inspirovat děti ke studiu. Chceme školu bezpečnou a takovou, která umožní komunitní využití a bude sloužit všem našim obyvatelům dlouhá desetiletí. Navržené řešení by mělo respektovat zvolený více jak 2,5 ha stavební pozemek, okolní zástavbu a krajinný charakter obce Louňovice. Uspořádání budov a ostatních staveb musí být takové, aby umožňovalo případné budoucí rozšíření školy na 3×9 tříd.

POROTA

Dobrovolná (doporučená) registrace
zasláním e-mailu na adresu:
grohmannova@ccea.cz
nejlépe s předmětem LOŠBATES – REGISTRACE a obsahující:
Název společnosti / jméno účastníka, korespondenční adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo
Registrovaným účastníkům budou zasílány informace o aktuálním dění v rámci soutěže (zejména o zveřejnění dodatečných informací).

Zahájení soutěže
Soutěž je zahájena odesláním oznámení do Věstníku dle § 145, ZZVZ a zveřejněním podmínek soutěže na profilu zadavatele. Tímto dnem začíná běžet soutěžní lhůta.

Soutěžní podmínky a soutěžní podklady jsou dnem vyhlášení dostupné na webu soutěže
www.cceamoba.cz/losbates
a na webu profilu zadavatele:
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/losbates-dobrovolny-svazek-obci

Vysvětlení soutěžních podmínek
Za podmínek uvedených v Soutěžních podmínkách v odst. 5.4 mohou účastníci požadovat vysvětlení soutěžních podmínek
do 20. 2. 2018
a to e-mailem, nejlépe s předmětem LOŠBATES – SOUTĚŽNÍ DOTAZ
na adresu grohmannova@ccea.cz

Odevzdání soutěžních návrhů
Soutěžní návrhy lze odevzdat v pondělky a středy v době mezi 8:00 hod. až 16:30 hod a v pátky v době mezi 8:00 hod. až 18:00 hod.
na podatelně zadavatele na adrese:
Obecní úřad Louňovice
Horní náves 6
251 62 Louňovice

Termín odevzdání soutěžních návrhů
Poslední termín odevzdání soutěžního návrhu, tedy konec soutěžní lhůty, je 26. 3. 2018 v 16:30 hodin SEČ

Hodnotící zasedání poroty
Přesné datum konání hodnotícího zasedání bude stanoveno v průběhu soutěže.

OČEKÁVANÝ VÝSTUP SOUTĚŽE

 • Řešení základní školy velikosti 2 x 9 tříd s příslušnými provozy
 • Urbanistickou koncepci se zřetelem zejména na kreativní řešení dopravy v klidu
 • Dopravní napojení – navržení nové přístupové komunikace
 • Řešení základní umělecké školy
 • Řešení bytového objektu s byty pro zaměstnance školy
 • Řešení rozšíření navržené školy na velikost 3 x 9 tříd s příslušnými provozy

SOUTĚŽNÍ NÁVRH
viz kapitola 6 Soutěžních podmínek

Soutěžní návrh musí obsahovat části:

  1. 6 panelů formátu B2 na šířku (rozměr ca 700 x 500 mm) obsahující doporučenou grafickou část návrhu (viz bod 6.2 Soutěžních podmínek);
  2. textovou část (portfolio návrhu) s doporučeným obsahem (viz bod 6.3 Soutěžních podmínek);
  3. digitální verzi návrhu (viz bod 6.4 Soutěžních podmínek);
  4. obálku nadepsanou „Autor“ s doporučeným obsahem (viz bod 6.5 Soutěžních podmínek);