MOBA studio

Zaměřujeme se na současné město!

MOBA se věnuje výzkumu, architektuře a vizím měst. Jako městské studio hledáme novou interpretaci města a jeho kulturní a programové obohacení. Vyvíjíme městský potenciál v kulturních a výzkumných projektech. Vyhýbáme se projektům s rychlým ziskem bez dlouhodobé vize a přidané hodnoty komunitě. MOBA* je o společném budování světa, v němž bychom chtěli žít.

V posledních deseti letech MOBA stála na počátku mnoha projektů jak v České republice, tak i v zahraničí jako organizátor architektonických soutěží.

“Nevnímáme architekty pouze jako dodavatele designu; jsou zapojeni v tvorbě prostoru, ve kterém žijeme.”

V roce 2001 založila MOBA tzv. Centrum pro středoevropskou architekturu – CCEA, první nezávislé architektonické centrum v České republice, které se zabývá architekturou na teoretické a výzkumné bázi.

* MOBA je starý slovanský termín pro sousedskou výpomoc, který se zachoval v některých částech střední Evropy.