Symposium věnované skrytým, opuštěným, zapomenutým monumentům 20. století.

CAMP Praha, Vyšehradská 51, Praha 2

REGISTRUJTE SE NA nonument@cceamoba.cz

OMEZENÝ POČET MÍST

Politika, společnost média a kultura se mění rychleji než cihly a beton. Historie za sebou nechává buď dědictví, nebo trosky. Stagnující architektura, oba tyto pozůstalé stavy se nenacházejí v říši živých ani mrtvých. Avšak domy a monumenty mají svůj život i za představami svých stavitelů: rozklad, nedostatečné využití, opomíjení, ruin porn, gentrifikace zaujímají místo glorifikace a vzpomínání. Jakmile je místo vytrženo ze svého původního kontextu, může z těchto stavů vznikat něco naprosto nového. Zaměřujeme pozornost na ohromné reziduum opuštěných a pozměněných struktur, které vykazují vitalitu i po své ideové smrti.

To je rozsáhlý archiv Nonumentů – „Nonument“ je pojmenování, které slouží k popisu projektu reprezentujícího hodnotu a stav těchto historických struktur. Od opuštěných monumentů přes rozkládající se infrastrukturu, od diskutabilního ničení dědictví po architektonické zbytky opuštěné budoucnosti. Nonumenty nabízejí spojení s minulostí a zpravují nás o silách, které je postavily.

Hotel, elektrárna, železnice, kongresové centrum, kontrolní a dispečinkové centrum a bývalá protiletecká věž jsou případovými studiemi zanedbanýcj nebo ničených nonumentů. Pomocí teoretických, konceptuálních a umělecky orientovaných příspěvků z celého světa představí symposium Nonument evropské nonumenty. Od Kypru po Prahu, z Vídně po balkánské hory se neustále nabízí otázka jak naložit s nonumenty, jak o nich přemýšlet, jak je využít.

Dvoudenní symposium se bude konat v Praze během devastujícího bourání budovy Transgasu. Na symposiu budou vyhodnoceny jednotlivé přístupy a postupy. Záměrem diskuze je vytvoření jazyka pro tento proces, který bude schopen vyjádřit, jak naložit s rezidui těchto symbolických struktur.

13. června, čtvrtek

8:30      Registrace
9:00      Yvette Vašourková (CZ), architektka – úvodní slovo
9:30      Nika Grabar (SI), teoretička: Nonument Now!
10:20    Martin Bricelj Baraga, Neja Tomšič – Nonument Group (SI), umělci: Nonument 01: McKeldinova fontána, Baltimore

První panel: Konflikt a potlačení
10:20    Jürgen Weishäupl (AT), umělec: Protiletecké věže, Vídeň
10:50    Pavel Karous (CZ), umělec
11:00    Ljubica Slavković (SRB), teoretička: Hledání veřejného zájmu v Bělehradu: Legalizování divokého města
11:30    Martin Zet (CZ), umělec: Odstraněné a zakryté sochy Miloše Zeta
11:40    Diskuze

11:50    Přestávka

Druhý panel: Infrastruktura a ideologie
12:00    Danica Sretenović (SI), architekt: (de)Konstruování zapomnění: Pionýrská železnice Lublaň
12:30    Vladimír Turner (CZ), umělec: Efemérní monumenty
12:40    Martin Bricelj Baraga, Neja Tomšič – Nonument Group (SI), umělci: Odnikud nikam – Pionýrská železnice
13:10    Nicolas Grospierre (PL/FR), umělec: Subjektivní atlas moderní architektury

13.40    Zuzana Janečková (SK), Markéta Žáčková (CZ), teoretičky: Brno: Sochy v ulicích
13:50    Diskuze

14:00    Oběd

15:00   Speciální přednáška: Elke Krasny (AT), teoretička: Vystavování vzpomínek a vystavování truchlení

Třetí panel: Paměť a post-socialismus
16:00    Aneliya Ivanova (BG), teoretička: Buzludzha – Apoteóza socialistického umění v Bulharsku
16:30    Benjamín Brádňanský, Vít Halada (SK), architekti: Ikonické ruiny
16:50    Ole Frahm – Ligna Group (DE), umělec: Znovu-uzákonění, překonávání, odcizení. Radiobalet jako performativní vzpomínka
17:20    Petr Dub (CZ), umělec: Veřejné hranice
17:30    Veronika Vicherková (CZ), teoretička: Respekt! Ponechat nebo vyždímat?
17:50    Diskuze

18:05    Přestávka

18:20   Speciální přednáška: Deimantas Narkevičius (LT), umělec: Příliš dlouho na piedestalu

19:20    Závěrečná diskuze

20:30    Afterparty – Bar/ák

14. června, pátek

9:00      Zahájení
9:00      Workshopy

  • Kdy mě začnete respektovat? – Veronika Vicherková (CZ), teoretička
  • Jsem závislý objekt! – Zuzana Janečková (SK), Maja Štefančíková (SK), umělkyně, Markéta Žáčková (CZ), teoretičky

10:30   Speciální přednáška: Miloš Kosec (SI), teoretik: Nonumentální Infrastruktura

11:30     Workshopy – Výstupy a diskuze

11:45     Oběd

Čtvrtý panel: Zpětný chod
12:30    Ladislav Zikmund-Lender (CZ), teoretik: Topografie bourání: Případ Transgas
13:00    Peter Szalay (SK), teoretik: Zrcadlo nechtěného dědictví: narcismus či cynický egoismus?
13:30    Hans van Houwelingen (NL), umělec: Odstraněno
13:50    Achilleas Kentonis (CY), umělec: Legenda generující stroje
14:10    Diskuze

14:20    Přestávka

Pátý panel: Nemožnost budoucnosti
14:30    Vladimir Dulović (SRB), teoretik: To, co vidíš, je to, co si zasloužíš: Současnost a budoucnost bělehradské západní brány
15:00    Viktória Mravčáková (SK), architektka: Jak dostat kvalitní umění do města?
15:10    Elizabeth Sikiaridi (UK) a Frans Vogelaar (NL) – Hybrid Space Lab, architekti: Deep Spaces: Nový význam pro Valle de los Caídos
15:40    Elise Hunchuck (CA), teoretička: Čornobyl po Čornobylu
16:10    Diskuze

16:20   Speciální přednáška: Branislav Dimitrijević (SRB), teoretik: „Egypt“ spíše než „Říjen“: Nesouhlas v interpretaci jugoslávských národně-osvobozeneckých monumentů, dříve a nyní

17:30     Závěr symposia

Workshop Jsem závislý objekt!

Zuzana Janečková, Maja Štefančíková, Markéta žáčková

V rámci workshopu bude představen dramatický osud monumentální plastiky, kterou v polovině osmdesátých let vytvořila brněnská sochařka Sylva Lacinová (1923–2019) pro fasádu brutalistní budovy Sdružených výzkumných ústavů v Brně, jež byla postavena podle projektu architekta Jana Dvořáka. Dílo bylo během rekonstrukce objektu pro potřeby Fakulty informatiky Masarykovy univerzity v roce 2012 tajně odstraněno a následně uniklo zkáze ještě jednou. Po vytržení z původního kontextu, z vazby na architekturu, se – podobně jako řada dalších uměleckých realizací z období socialismu – stalo součástí „nechtěného dědictví“. Příběh tohoto dvakrát ztraceného objektu se stal také východiskem sedmého ročníku mezinárodního bienále současného umění Brno Art Open, který pod titulem Jsem závislý objektprobíhá ve veřejném prostoru města od 5. 6. do 11. 8. 2019 (http://www.brnoartopen.cz/). Na workshopu budeme hledat odpověď na otázku, jak v budoucnu nakládat s těmito „zbytečnými relikty“. Našim cílem je najít „dobrý konec příběhu“ – a to nejen pro plastiku nositelky moorovské tradice Sylvy Lacinové.

Workshop Kdy mě začnete respektovat?

Veronika Vicherková

Modernistické stavby v historickém prostředí silně působí a vzbuzují emoce. Často jde o velkorysé objekty renomovaných architektů, které představují důležitý odkaz historického okamžiku, žitou vrstvu naší nedávné historie, a tedy živné půdy ze které vyrůstá naše přítomnost (i budoucnost). Právě tyto stavby – svědkové nedávné minulosti – podléhají komerčním tlakům a vidinám krátkodobého zisku. Demolice jsou často hájeny z pseudoetických a ekologických pozic: je ekologičtější „provozně nešetrnou komunistickou budovu“ zbourat a na jejím místě postavit novou, větší, šetrnější, bez ideologických stigmat.
Při workshopu se společně se zamyslíme, mají-li budovy z druhé poloviny 20. století pro současnost ještě nějaký smysl, co přináší městům a jejich obyvatelům? Jaké mohou být strategie k jejich zachování? A jak s těmi stavbami případně nakládat (příklady špatných rekonstrukcí, úprav, dostaveb i v případě kulturních památek).

Symposium NONUMENT! je součástí projektu MAPS – Mapování a archivování veřejných prostorů, věnovaného hlubšímu porozumění architektuře, veřejnému prostoru 20. století. Zabývá se prostory, které prošly procesem transformace, v níž získali nový význam. Projekt MPAS vytvořil digitální krajinu v rámci výzkumu Nonuments, včetně 3D snímání a ústně předávané historie získané v rámci komunit. Projekt MAPS vyvíjí interdisciplinární metodologii uchovávající Nonumenty a vytváří open-source nástroje pro zapojení komunit pomocí inkluzivní online databáze a mapy.
MAPS – Mapování a archivování veřejných prostor je projekt spolufinancovaný programem Kreativní Evropa.