ŠKOLA SMÍCHOV

OTEVŘENÁ DVOUFÁZOVÁ PROJEKTOVÁ ARCHITEKTONICKÁ ANONYMNÍ A MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ O NÁVRH NA ŘEŠENÍ NOVÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Zadavatel
městská část Praha 5

Vyhlášení soutěže
12. 3. 2018

Ceny a náhrady celkem
1. cena: 900 000,- Kč
2. cena: 600 000,- Kč
3. cena: 400 000,- Kč
skicovné: 3 x 200 000,- Kč

Poslední termín odevzdání soutěžního návrhu – elektronicky
4. 5. 2018 v 17:00 hodin SEČ.

Předmětem soutěže je řešení nové základní školy velikosti 2 x 9 tříd se dvěma přípravnými třídami a standardními doplňkovými provozy na pražském Smíchově v místě křižovatky ulic Nádražní a U Železničního mostu. Potřeba nové školy reaguje na budoucí bytovou výstavbu v těsném okolí.


NÁMĚSTÍ MĚSTA BENEŠOVA

OTEVŘENÁ MEZINÁRODNÍ JEDNOFÁZOVÁ PROJEKTOVÁ ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÁ SOUTĚŽ O NÁVRH

Zadavatel
Město Benešov

Vyhlášení soutěže
21. 2. 2018

Ceny a odměny
1. cena – 350 000 Kč
2. cena – 250 000 Kč
3. cena – 150 000 Kč
odměny –  50 000 Kč

Poslední termín odevzdání soutěžního návrhu
15. 6. 2018 v 14:00 hodin SELČ.

Předmětem soutěže jsou dvě veřejná prostranství, která kdysi bývala jedním – Masarykovo a Malé náměstí. Dnes postrádají celistvost a reprezentativní hodnotu. Je třeba jim navrátit důstojnost a nabídnout benešovským občanům nové možnosti jejich využívání. Cílem soutěže je vytvořit soudobý multifunkční veřejný prostor, který bude městem Benešov, na základě výsledku této soutěže, realizován. Zadání se týká nejenom hlavních reprezentativních prostor města a jejich nejbližšího okolí, ale i řešení proluky mezi domy č. p. 228 a 230, včetně pozemku č. 95. Je potřeba zamyslet se nad prostranstvím v širších souvislostech i nad jejich významem v dnešní společnosti.


NOVÁ ŠKOLA LOŠBATES

OTEVŘENÁ ARCHITEKTONICKÁ JEDNOFÁZOVÁ PROJEKTOVÁ SOUTĚŽ O NÁVRH

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)
1 750 000,-

Vyhlášení soutěže
14. 12. 2017

Odevzdání soutěžních návrhů
16:30, 26. 03. 2018

Předmětem soutěže bude řešení základní školy velikosti 2 x 9 tříd se dvěma přípravnými třídami, bytem školníka a doplňkovým provozem v podobě malometrážních bytů pro zaměstnance a prostorů pro ZUŠ pro Louňovice, Štíhlice, Tehovec a Svojetice. Kromě samotné budovy školy je potřeba vyřešit její napojení na hlavní komunikaci I/2 pomocí návrhu nové křižovatky a dopravu v klidu a zamyslet se nad možným rozšířením školy na 3 x 9 tříd.


KULTURÁK2 – O budoucnosti kulturního a administrativního centra města Neratovic

OTEVŘENÉ VÍCEFÁZOVÉ ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ SE SOUTĚŽNÍM DIALOGEM

Ceny a odměny

Celkem: 600 000,- Kč

Každý účastník, který bude vyzván k předložení nabídky a umístí se na 1. až 4. místě, získá cenu ve výši:

150 000 Kč

Vyhlášení soutěže
29. 11. 2017

Soutěžní dialog na Společenský dům je pro město Neratovice cestou, jak vybrat dlouhodobého a spolehlivého architektonického partnera na zpracování návrhu revitalizace celého objektu a zvlášť jeho rekonstrukce.

Úloha pro účastníky je velmi komplexní vzhledem k velikosti samotného domu a také náročnosti programů, které se v něm setkávají. Zadavatel od uchazečů očekává, že představí udržitelný koncept zacházení se stavbami, které jsou dnes předimenzovaným pozůstatkem minulé doby. Stavba by měla být veřejnosti představena v soudobém kontextu, který „Kulturní domy“ jen nezavrhuje, ale díky práci řady českých kunsthistoriků a badatelů v nich znovuobjevuje kvalitu, která byla doposud skryta za oponou emocí přímé zkušenosti.

Proto oslovujeme účastníky, aby předložili koncepční postup, v němž stanoví, jak by s tímto konkrétním domem zacházeli, a jaký architektonický, komunikační a vyjednávací proces by nastavili právě oni.

„Očekáváme od uchazečů představení nejen filozofie vlastního přístupu, ale také rozvinutí postupů a procesů, které budou účastníci rozpracovávat v návrhové etapě soutěžního dialogu v případě, že budou vyzváni k účasti v dalších fázích. Právě soutěžní dialog je formátem veřejné zakázky, který umožňuje postupné definování potřeb a požadavků zadavatele, jímž je město Neratovice.“ Organizátor soutěže

TERMINAL JABLONEC – Terminál veřejné osobní dopravy v Jablonci nad Nisou

www.terminaljablonec.cz
ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÁ OTEVŘENÁ SOUTĚŽ O NÁVRH

ZADAVATEL
Statutární město Jablonec nad Nisou

HARMONOGRAM
Vyhlášení soutěže 13. 9. 2017
Odevzdání návrhů I. fáze 15. 12. 2017
Zasedání poroty I. fáze 2.3 a 23. 3. 2018
II. fáze neproběhla

UDĚLENÉ CENY A NÁHRADY
1 300 000,-

Vítězem architektonické soutěže na návrh Terminálu veřejné osobní dopravy Jablonec nad Nisou se stal tým DOMYJINAK architekti tvořený účastníky Václavem Dvořákem, Petrem Šikolou, Janem Černochem, Adamem Bohatým, Kristýnou Bednářovou a Hanou Klapalovou. Do v září 2018 vyhlášené architektonicko-urbanistické soutěže podalo návrh celkem 9 účastníků, pěti z nich byla udělena cena nebo náhrada výloh.

Pro město Jablonec nad Nisou bude terminál vstupní branou pro návštěvníky města a bude hlavním přestupním uzlem ve městě s velkým počtem cestujících. Danému významu by mělo odpovídat navrhované řešení a rovněž by měl nabízet odpovídající komfort pro cestující a řidiče dopravních prostředků odpovídající současným požadavkům.

Náplní soutěžního návrhu mělo být nejen zajištění pohodlného a bezpečného nástupu, výstupu a přestupu cestujících využívajících hromadné dopravy, ale také zajištění veškerého servisu, který by terminál měl nabízet. Měl být vybaven dostatečně kapacitní odbavovací halou s čekárnou pro cestující. Plochy terminálu měly být vhodným způsobem zastřešeny pro komfort cestujících a také pro usnadnění zimní údržby. Celkové řešení terminálu mělo zahrnovat taktéž plochy pro dopravu v klidu.

ULICE PRO SEDMIČKU – Revitalizace ulice Františka Křížka

Předpokládaný termíny vyhlášení výsledků je 20. 3. 2018. 21. 3. 2018 proběhne slavnostní vyhlášení a vernisáž výstavy soutěžních návrhů.

Předmětem soutěže byl návrh architektonického řešení ulice Františka Křížka, jedné z nejdůležitějších os v lokalitě „Letná“, propojující velké množství veřejných institucí (školských a kulturních), Letenské sady a park Stromovka, který zlepší bezpečnost a prostupnost ulice a zvýší pobytovou kvalitu pro jejich obyvatele i návštěvníky v prostředí památkové zóny.

NEXT LEVEL – Fakultní nemocnice Hradec Králové

Soutěž na modernizaci chirurgických oborů FN HK zná vítěze

ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÁ DVOUFÁZOVÁ OTEVŘENÁ SOUTĚŽ O NÁVRH

ZADAVATEL
Fakultní nemocnice Hradec Králové

HARMONOGRAM

Vyhlášení soutěže 18. 4. 2017
Odevzdání návrhů I. fáze 7. 7. 2017
Zasedání poroty I. fáze 21. – 22. 7. 2017
Odevzdání návrhů II. fáze 20. 10. 2017
Zasedání poroty II. fáze 3. – 4. 11. 2017

www.nextlevelfnhk.cz

Vítězem architektonické soutěže na návrh modernizace chirurgických oborů Fakultní nemocnice Hradec Králové se stal tým tvořený účastníky Ing. Janem Heráleckým, Ing. arch. Norbertem Obršálem a Ing. arch. Janem Kubátem. Do letos v dubnu vyhlášené architektonicko-urbanistické soutěže se přihlásilo celkem 17 zájemců, pět z nich postoupilo do druhé fáze.

Nové Chirurgické centrum za zhruba 2,4 miliardy korun, které je zařazené mezi strategické investice ministerstva zdravotnictví, vznikne přístavbou stávajícího Pavilonu akademika Bedrny a jeho následnou kompletní rekonstrukcí. Stavební práce by mohly začít v roce 2021, centrum by mohlo být uvedené do provozu o pět let později.

Jsme rádi, že se do soutěže přihlásilo 17 zájemců, kteří nabídli různé pohledy na možné řešení Chirurgického centra. Věříme, že celý komplex bude po dokončení dobře sloužit pacientům i zaměstnancům nemocnice,“ řekl k soutěži ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové prof. MUDr. Vladimír Palička CSc., dr. h. c.

NÁBŘEŽÍ ŘEKY SVRATKY

Brno už ví, jak by mohlo vypadat svratecké nábřeží. Architektonicko-krajinářskou soutěž, která se zabývala oběma břehy od Riviéry až po Spielberk Office park, vyhrál tým profesora Ivana Rullera.

nabrezirekysvratky.cz
ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÁ JEDNOFÁZOVÁ OTEVŘENÁ SOUTĚŽ O NÁVRH

Soutěž byla otevřená a anonymní: všech 21 týmů se jí zúčastnilo dobrovolně, bez nároku na honorář a jejich totožnost byla odhalena až po konečném rozhodnutí poroty. Vystavené soutěžní návrhy představují dohromady 36 000 hodin práce více než 120 architektů, urbanistů, krajinářských architektů a inženýrů.

ZADAVATEL
statutární město Brno

HARMONOGRAM
Vyhlášení soutěže 2. 12. 2016
Odevzdání návrhů 28. 2. 2017
Zasedání poroty 17.–18. 3. 2017

MODERNIZACE KRAJSKÉ NEMOCNICE LIBEREC

Hodnotitelská porota vybrala nejlepší návrh na budoucí podobu KNL

Soutěž o architektonický návrh projektu na modernizaci Krajské nemocnice Liberec, a. s. se chýlí ke konci. Ve dnech 14. a 15. února se sešla hodnotitelská porota složená ze zástupců vyhlašovatele i nezávislých architektů, aby na závěr složitého a pečlivého posuzování vybrala tři nejúspěšnější z celkového počtu třinácti návrhů, které byly předloženy v rámci urbanisticko-architektonické soutěže o návrh na modernizaci KNL.

KNL představuje soutěžní návrhy na svou modernizaci

Krajská nemocnice Liberec, a.s. představuje na půdě Technické univerzity v Liberci pro širokou veřejnost soutěžní návrhy z architektonické soutěže o návrh na modernizaci KNL. Soutěž o návrh pořádala nemocnice jako první krok v rámci první etapy své modernizace. Třináct soutěžních návrhů hodnotilo devět porotců, kteří si k posouzení navíc přizvali celé spektrum odborníků od památkové péče přes provoz a technologie všech dotčených oddělení po rozpočet.

Vernisáž proběhla 14. března ve 13 hodin v budově G Technické univerzity Liberec a potrvá do pátku 24. března.