NOVÁ ŠKOLA LOŠBATES

OTEVŘENÁ ARCHITEKTONICKÁ JEDNOFÁZOVÁ PROJEKTOVÁ SOUTĚŽ O NÁVRH

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)
1 7500 000,-

Vyhlášení soutěže
14. 12. 2017

Odevzdání soutěžních návrhů
16:30, 26. 03. 2018

Předmětem soutěže bude řešení základní školy velikosti 2 x 9 tříd se dvěma přípravnými třídami, bytem školníka a doplňkovým provozem v podobě malometrážních bytů pro zaměstnance a prostorů pro ZUŠ pro Louňovice, Štíhlice, Tehovec a Svojetice. Kromě samotné budovy školy je potřeba vyřešit její napojení na hlavní komunikaci I/2 pomocí návrhu nové křižovatky a dopravu v klidu a zamyslet se nad možným rozšířením školy na 3 x 9 tříd.

KULTURÁK2 – O budoucnosti kulturního a administrativního centra města Neratovic

OTEVŘENÉ VÍCEFÁZOVÉ ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ SE SOUTĚŽNÍM DIALOGEM

Ceny a odměny

Celkem: 600 000,- Kč

Každý účastník, který bude vyzván k předložení nabídky a umístí se na 1. až 4. místě, získá cenu ve výši:

150 000 Kč

Vyhlášení soutěže
29. 11. 2017

Soutěžní dialog na Společenský dům je pro město Neratovice cestou, jak vybrat dlouhodobého a spolehlivého architektonického partnera na zpracování návrhu revitalizace celého objektu a zvlášť jeho rekonstrukce.

Úloha pro účastníky je velmi komplexní vzhledem k velikosti samotného domu a také náročnosti programů, které se v něm setkávají. Zadavatel od uchazečů očekává, že představí udržitelný koncept zacházení se stavbami, které jsou dnes předimenzovaným pozůstatkem minulé doby. Stavba by měla být veřejnosti představena v soudobém kontextu, který „Kulturní domy“ jen nezavrhuje, ale díky práci řady českých kunsthistoriků a badatelů v nich znovuobjevuje kvalitu, která byla doposud skryta za oponou emocí přímé zkušenosti.

Proto oslovujeme účastníky, aby předložili koncepční postup, v němž stanoví, jak by s tímto konkrétním domem zacházeli, a jaký architektonický, komunikační a vyjednávací proces by nastavili právě oni.

„Očekáváme od uchazečů představení nejen filozofie vlastního přístupu, ale také rozvinutí postupů a procesů, které budou účastníci rozpracovávat v návrhové etapě soutěžního dialogu v případě, že budou vyzváni k účasti v dalších fázích. Právě soutěžní dialog je formátem veřejné zakázky, který umožňuje postupné definování potřeb a požadavků zadavatele, jímž je město Neratovice.“ Organizátor soutěže

ULICE PRO SEDMIČKU – Revitalizace ulice Františka Křížka

OTEVŘENÁ ARCHITEKTONICKÁ JEDNOFÁZOVÁ SOUTĚŽ O NÁVRH

CENY A ODMĚNY
Celkově bude v soutěži uděleno na cenách a odměnách 270 000 Kč
1. cena – 120 000 Kč
2. cena – 70 000 Kč
3. cena – 40 000 Kč
mimořádná odměna – 40 000 Kč

Datum odevzdání soutěžních návrhů
14:00, 19. 01. 2018

Předmětem soutěže je návrh architektonického řešení ulice Františka Křížka, jedné z nejdůležitějších os v lokalitě „Letná“, propojující velké množství veřejných institucí (školských a kulturních), Letenské sady a park Stromovka, který zlepší bezpečnost a prostupnost ulice a zvýší pobytovou kvalitu pro jejich obyvatele i návštěvníky v prostředí památkové zóny.

Smyslem a cílem soutěže a následně nové podoby ulice Františka Křížka je nalézt v této složité urbanistické situaci vhodné řešení zohledňující požadavky jejích obyvatel, jednotlivých veřejných institucí, provozovatelů i jejích návštěvníků. Je třeba mít na paměti že jedním z nejožehavějších témat v této lokalitě je parkování a zadavatel zde uvádí svůj požadavek na zachování počtu parkovacích míst rezidentů.

Ulice by se tak měla místo nepřívětivého koridoru parkujících automobilů stát osvěžujícím a příjemným místem k pobytu, ze kterého budou benefitovat místní obyvatelé. Zároveň je třeba v úseku škol vytvořit místo umožňující bezpečný pohyb dětí, u kina „Bio OKO“, případně i divadla „Alfréd ve dvoře“ vytvořit odpovídající předprostor kulturní instituce.

Zadavatel dále uvádí, že investiční náklady stavby by neměly překročit 20 mil. Kč, bez DPH“

TERMINAL JABLONEC – Terminál veřejné osobní dopravy v Jablonci nad Nisou

www.terminaljablonec.cz
ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÁ OTEVŘENÁ SOUTĚŽ O NÁVRH

Ceny, odměny a náhrady
1 700 000,- Kč

Vysvětlení soutěžních podmínek
do 3. 11. 2017 pro I. fázi
do 2. 3. 2018 pro II. fázi

Odevzdání soutěžních návrhů I. fáze
15
. 12. 2017 v 15:00 hodin SEČ.

Odevzdání soutěžních návrhů II. fáze
30. 3. 2018 v 15:00 hodin SEČ.

Pro město Jablonec nad Nisou bude terminál vstupní branou pro návštěvníky města a bude hlavním přestupním uzlem ve městě s velkým počtem cestujících. Danému významu by mělo odpovídat navrhované řešení a rovněž by měl nabízet odpovídající komfort pro cestující a řidiče dopravních prostředků odpovídající současným požadavkům.

Náplní soutěžního návrhu by mělo být nejen zajištění pohodlného a bezpečného nástupu, výstupu a přestupu cestujících využívajících hromadné dopravy, ale také zajištění veškerého servisu, který by terminál měl nabízet. Měl by být vybaven dostatečně kapacitní odbavovací halou s čekárnou pro cestující. Plochy terminálu by měly být vhodným způsobem zastřešeny pro komfort cestujících a také pro usnadnění zimní údržby. Celkové řešení terminálu by mělo zahrnovat taktéž plochy pro dopravu v klidu.

Soutěžící by měl dbát na bezkolizní provoz terminálu v rámci všech zahrnutých druhů dopravy a nalézt vhodné, bezpečné, reprezentativní, funkčně a kapacitně vyhovující řešení tohoto multimodálního dopravního uzlu.

NÁMĚSTÍ MĚSTA BENEŠOV

Zadavatel
Magistrát města Benešov

Předpokládané vyhlášení soutěže
Únor 2018

Předpokládané ceny, odměny a náhrady celkem
800 000,- Kč

Vážení soutěžící,
připravujeme pro vás ve spolupráci s městem Benešov novou architektonicko-urbanistickou otevřenou jednofázovou soutěž o návrh “Náměstí města Benešov”

Dvě veřejná prostranství, která kdysi bývala jedním – Masarykovo a Malé náměstí, dnes postrádají celistvost a reprezentativní hodnotu. Je třeba jim navrátit důstojnost a nabídnout benešovským občanům nové možnosti jejich využívání. Cílem soutěže bude vytvořit soudobý multifunkční veřejný prostor, který město Benešov na základě výsledku této soutěže bude realizovat jako jeden ze svých dlouhodobých cílů.

ŠKOLA SMÍCHOV

Zadavatel
městská část Praha 5

Předpokládané vyhlášení soutěže
Únor 2018

Předpokládané ceny, odměny a náhrady celkem
2 500 000,- Kč

Vážení kolegové,
připravujeme pro vás ve spolupráci s městskou částí Praha 5 novou otevřenou (mezinárodní, anonymní) dvoufázovou architektonickou soutěž o návrh “Škola Smíchov”

Předmětem soutěže je řešení nové základní školy velikosti 2 x 9 tříd se dvěma přípravnými třídami a standardními doplňkovými provozy na pražském Smíchově v místě křižovatky ulic Nádražní a U Železničního mostu. Potřeba nové školy reaguje na budoucí bytovou výstavbu v těsném okolí.

NEXT LEVEL – Fakultní nemocnice Hradec Králové

Soutěž na modernizaci chirurgických oborů FN HK zná vítěze

Vítězem architektonické soutěže na návrh modernizace chirurgických oborů Fakultní nemocnice Hradec Králové se stal tým tvořený účastníky Ing. Janem Heráleckým, Ing. arch. Norbertem Obršálem a Ing. arch. Janem Kubátem. Do letos v dubnu vyhlášené architektonicko-urbanistické soutěže se přihlásilo celkem 17 zájemců, pět z nich postoupilo do druhé fáze.

www.nextlevelfnhk.cz
ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÁ DVOUFÁZOVÁ OTEVŘENÁ SOUTĚŽ O NÁVRH

Nové Chirurgické centrum za zhruba 2,4 miliardy korun, které je zařazené mezi strategické investice ministerstva zdravotnictví, vznikne přístavbou stávajícího Pavilonu akademika Bedrny a jeho následnou kompletní rekonstrukcí. Stavební práce by mohly začít v roce 2021, centrum by mohlo být uvedené do provozu o pět let později.

Jsme rádi, že se do soutěže přihlásilo 17 zájemců, kteří nabídli různé pohledy na možné řešení Chirurgického centra. Věříme, že celý komplex bude po dokončení dobře sloužit pacientům i zaměstnancům nemocnice,“ řekl k soutěži ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové prof. MUDr. Vladimír Palička CSc., dr. h. c.

ZADAVATEL
Fakultní nemocnice Hradec Králové

HARMONOGRAM

Vyhlášení soutěže 18. 4. 2017
Odevzdání návrhů I. fáze 7. 7. 2017
Zasedání poroty I. fáze 21. – 22. 7. 2017
Odevzdání návrhů II. fáze 20. 10. 2017
Zasedání poroty II. fáze 3. – 4. 11. 2017

NÁBŘEŽÍ ŘEKY SVRATKY

Brno už ví, jak by mohlo vypadat svratecké nábřeží. Architektonicko-krajinářskou soutěž, která se zabývala oběma břehy od Riviéry až po Spielberk Office park, vyhrál tým profesora Ivana Rullera.

nabrezirekysvratky.cz
ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÁ JEDNOFÁZOVÁ OTEVŘENÁ SOUTĚŽ O NÁVRH

Soutěž byla otevřená a anonymní: všech 21 týmů se jí zúčastnilo dobrovolně, bez nároku na honorář a jejich totožnost byla odhalena až po konečném rozhodnutí poroty. Vystavené soutěžní návrhy představují dohromady 36 000 hodin práce více než 120 architektů, urbanistů, krajinářských architektů a inženýrů.

ZADAVATEL
statutární město Brno

HARMONOGRAM
Vyhlášení soutěže 2. 12. 2016
Odevzdání návrhů 28. 2. 2017
Zasedání poroty 17.–18. 3. 2017

MODERNIZACE KRAJSKÉ NEMOCNICE LIBEREC

Hodnotitelská porota vybrala nejlepší návrh na budoucí podobu KNL

Soutěž o architektonický návrh projektu na modernizaci Krajské nemocnice Liberec, a. s. se chýlí ke konci. Ve dnech 14. a 15. února se sešla hodnotitelská porota složená ze zástupců vyhlašovatele i nezávislých architektů, aby na závěr složitého a pečlivého posuzování vybrala tři nejúspěšnější z celkového počtu třinácti návrhů, které byly předloženy v rámci urbanisticko-architektonické soutěže o návrh na modernizaci KNL.

KNL představuje soutěžní návrhy na svou modernizaci

Krajská nemocnice Liberec, a.s. představuje na půdě Technické univerzity v Liberci pro širokou veřejnost soutěžní návrhy z architektonické soutěže o návrh na modernizaci KNL. Soutěž o návrh pořádala nemocnice jako první krok v rámci první etapy své modernizace. Třináct soutěžních návrhů hodnotilo devět porotců, kteří si k posouzení navíc přizvali celé spektrum odborníků od památkové péče přes provoz a technologie všech dotčených oddělení po rozpočet.

Vernisáž proběhla 14. března ve 13 hodin v budově G Technické univerzity Liberec a potrvá do pátku 24. března.