[CNZ]

Cílem zadavatele je vytvoření rezidenčního areálu o přibližně 1 200 – 1 300 bytech s variabilními komerčními prostory v parteru při ulicích Olšanské a Jana Želivského a dále, dle uzavřené smlouvy s Prahou 3, zřízení mateřské školy, kterou následně investor bezúplatně převede do vlastnictví městské části.

Zadavatel klade důraz na vytvoření hodnotného veřejného prostoru se zelení na křižovatce ulic Olšanská a Jana Želivského a parkové zeleně při ulici Jana Želivského a na jižní straně lokality (směrem ke hřbitovu).

„V této exponované lokalitě určitě stojí za to vytvořit architektonicky něco velmi zajímavého, ale nové byty zde zároveň musí být cenově dostupné a prakticky řešené. Dnes již nefunkční telekomunikační věž na tomto místě byla v době svého vzniku nejvyšší stavbou v tehdejším Československu, což tuto lokalitu, podle mého názoru, přímo předurčuje k vytvoření souboru unikátně řešených výškových staveb, které by se mohly stát novým přirozeným centrem této perspektivní části Prahy.

Dušan Kunovský
zakladatel a předseda představenstva CENTRAL GROUP

Společnost CENTRAL GROUP vyhlásila OPEN CALL na účast ve workshopu na návrh rezidenčního areálu CENTRUM NOVÉHO ŽIŽKOVA, kterého se zúčastnilo 98 týmů z celého světa.
Do druhé fáze – vypracování návrhu – vybrala porota 12 účastníků:

A I – D E S I G N + ARUP / CZ + UK
ABM architekti / CZ
CMC + MIAS + OCA / CZ + ES
GUBAHÁMORI + BIVAK + Gábor Csaba Soóki-Tóth / HU
Ian Ritchie Architects + Compass Architects + Marko & Placemakers / UK
ov architekti + GUTGUT
/ CZ + SK
Pelčák a partner architekti + Müller Reimann Architekten / CZ + DE
PETITDIDIERPRIOUX architectes / FR
Richard Meier & Partners Architects + CUBOID / USA + CZ
RKAW + BY Architects / CZ
SIEBERT+TALAŠ / SK
Sou Fujimoto Architects / JP

Zadavatel
Central Group a.s.

Tajemník
František Novotný

Kontaktní osoba
Karin Grohmannová

+420 222 222 521
senior@cceamoba.cz

Skicovné
12 x 200 000,- Kč

Po odevzdání návrhů v 2. fázi

workshop je
mezinárodní
bez registračního poplatku
dvoufázový
v 1. fázi bylo odevzdáno pouze elektronické portfolio
ve 2. fázi se odevzdává kompletní návrh

Konečná lhůta pro odevzdání 1. fáze byla
31. 10. 2018, 17:00 SEČ

Konečná lhůta pro odevzdání 2. fáze je
15. 3. 2019, 17:00 SEČ

Konečná lhůta pro odevzdání 2. fáze je 15. 3. 2019, 17:00 SEČ
Účastníci odevzdávají návrh – 5 panelů formátu B1 a sešit návrhu fyzicky na adrese organizátora
MOBA studio s.r.o.
U Půjčovny 4, 110 00 Praha 1
 • Prezentace před porotou – jak jste byli již jednotlivě informováni emailem, každý tým má vyhrazenu hodinu před porotou: 10 min na přípravu, 20 min na samotnou prezentaci, 30 min na diskuzi s porotou. Samozřejmostí bude připravené promítání.
  Na prezentaci budou rovněž připraveny vaše odevzdané panely a sešity, které budete moci – vedle promítání – také využít.
 • S ohledem na opakovaný dotaz účastníku workshopu o možnosti prezentovat vyšší stavby než maximálních 100 m sděluje investor, že s ohledem na naladění a citlivost pražského prostředí na vyšší stavby, nevidí jako příliš reálné zde prosazovat stavbu vyšší než 100 m, proto byl workshop zadán do této maximální výškové úrovně. Ale podle jeho názoru by zde i vyšší stavba byla možná a velmi vhodná, a to i s ohledem na fakt, že stávající telekomunikační budova na tomto pozemku byla svého času nejvyšší budovou nejen v Praze, ale i v celém tehdejším Československu a lidé jsou na vysokou stavbu v tomto místě zvyklí. Pokud by tedy účastnici workshopu měli pocit, že jejich stavba by vynikla lépe ve verzi vyšší než 100 m, mohou tento svůj „doplňkový koncept“ prezentovat na volitelném panelu 5, a to v libovolné vizualizaci, ale s doplněním zákresu do dálkového pohledu z rampy Pražského hradu.
 • Hloubka komerčních prostor – investor se kloní spíše k využití celé hloubky traktu podél Olšanské a Jana Želivského. Není to ale podmínka. Komerční prostory v objektech na jihu a západě naopak investor nechce.
 • Could we add any treatment to the picture of distant views (for example black and white, colour balance, etc) or we should keep them as they are including our proposal?
  Ano, dálkové pohledy můžete graficky upravit.
 • Is it possible to confirm the exact location of each photo on a map so that we can match it in our visualisations for the distant views?
  Pražský hrad – 3
  Letná – 37
  Petřín – 44
  Dívčí hrady -161
 • V této fázi je zbytečné řešit dopravní kapacitu území a další podrobnosti. Důležité je, aby byly navrženy 2 vjezdy – jeden z Olšanské a druhý z ulice Jana Želivského. Optimálně, ale ne výlučně, v jihovýchodním a severozápadním roh pozemku.
 • Cenová nabídka – vzhledem k danému předpokládanému zastropení možné cenové nabídky, stačí, pokud místo ní prohlásíte, že jste srozuměni s tím, že cena za následnou zakázku bude do 10 mil. Kč. O její konkrétní výši se pak budete jednat po skončení workshopu.
 • Tabulka bilancí – poskytnutá tabulka bilancí je vzorem, který můžete modifikovat dle požadavků svého návrhu. Rovněž to znamená, že byste měli vyplnit a doplnit pouze ty hodnoty, které jste schopni určit nebo vypočítat – pokud jsou vám některé hodnoty neznámé, nevyplňujte je.

 1. Regarding 2.2.10 and the areas designated as ZMK and SV: What is the exact extent of the scope of work beyond the property lines? Can the green areas along Zelivskeho and along the cemetery be completely redesign as fully new landscape and incorporated into the new development?
  Stále dle podmínek platí, že zástavbu je možné navrhnout pouze do plochy TI. Pozemky ZMK a SV, jenž jsou taktéž v majetku investora, řešte ve vztahu k navržené zástavbě a s ohledem na potřebu zeleně, parku, parteru, společných prostor. Okolní plochy pojednejte spíše jako vizi.
 2. Regarding access to basements and parking: are there any regulations or normative regarding the placement of curb cuts along Olsanska and Zelivskeho?
  Určení pozice vstupů do objektu je zcela na úvaze soutěžících. U vjezdů je optimální využití stávajících odboček/sjezdů na pozemek.
 3. What are exactly the program area requirements for the kindergarten
  75            Uvažovaný počet dětí           
  300 m2   Denní místnost (s jídelnou a ložnicí)      
  19 m2     Šatna   
  45 m2     Hygienická zařízení dětí (na 1 třídu 5 dětských WC, 5 umyvadel a 2 sprchy)          
  20 m2      Přípravna dovezených jídel (1 na celou školku)               
  6 m2        Hygienická zařízení (učitelé + úklid)
  20 m2      Kancelář ředitele (1 na celou školku)
  15 m2      Kancelář hospodářky (1 na celou školku)
  45 m2      Sklad (hračky, nábytek, postýlky, pracovní nářadí) 15 m2 na třídu
  30 m2       Komunikace
  15 m2       Technická místnost (1 na celou školku)
  20 m2       Místnost údržbáře (1 na celou školku)
  535 m2     CELKEM – VNITŘNÍ PLOCHA      
  300 m2     CELKEM – ZAHRADA
  Výše je uvedená nezbytná výměra pro třítřídní mateřskou školku. Ale myslíme si, že v tomto stupni návrhu je nezbytné se držet HPP této funkce – cca 600 m2 – a orientace denní části pro děti směr JV-J-JZ s propojením do vlastní zahrady, kterou je možné výhodně osadit do plochy ZMK, kdy plocha 300 m2 je myšlena jako minimální.
 4. Are there any specific requirements for the kindergarten in terms of connection to the residential units? Does it need direct connection or can it be planned as a separate small and independent structure?
  Není žádný požadavek na propojení dětské školky a navrhované zástavby. Naopak, je provozně výhodnější, aby školka měla nezávislý vstup. S ohledem na požadovanou intenzitu zástavby předpokládáme, že škola bude integrována v hmotě navržené zástavby, ale je možné ji navrhnout samostatně.
 5. Are there any common amenities for the complex? Playroom, lounge, kids play area, gym, or any other function? If so, what would be the area allocated?
  Žádné takové požadavky nemáme definovány; integrace společných prostor nad rámec zadání je na úvaze soutěžících.
 6. We assume there would be multiple ground floor entrances for residents and each entrance will have a designated mailroom area for mailboxes. Can you please specify the size and area requirements for these?
  Vstupní halu je třeba navrhnout adekvátně k počtu bytů, ke kterým tento vstupní prostor vede. Standardní hala v našich projektech je 15–20 m2 při počtu cca 50–60 bytů na vstup.
 7. Retail/Commercial Parterre: what are the exact expectations for the commercial area? Is there a minimum area that the developer is targeting? Should it be accommodated at least along Olsanska and Zelivskeho?
  Není třeba v tomto stupni řešit konkrétní velikost jednotlivých komerčních prostor. Minimální plocha není stanovena s tím, že optimální je navrhovat komerční prostory jako univerzální s možností různého dělení. Dělení a určení možné náplně provádí vedení společnosti v dalším stupni projektové dokumentace. Komerční prostory navrhujeme a realizujeme jako shell&core. Prostory považujeme za optimálně umístěné podél ulic Olšanská a Želivského. Je možné v odůvodněných případech navrhnout dvoupodlažní komerční prostory. Optimální konstrukční výška komerčních prostor je 1.NP 4,5m a 2.NP 3,0m.
 8.  Are balconies to be inclusive of the total gross area?
  Ne, balkony ani lodžie se nezapočítávají do HPP.
 9. Is the net area calculated to the interior of the façade and to the centerline of demising walls?
  Hranice HPP je vnější obvod svislých konstrukcí domu.
  Do HPP se nezapočítávají:

  – balkony předstupující před fasádu (zasklené i otevřené, průběžné i jednotlivé)
  – pochozí terasy (včetně teras na terénu a v ustupujícím podlaží)
  – celé podzemní podlaží využité výhradně níže uvedenými provozy
  – plochy garáží v podzemních podlažích (pokud jsou nezbytným doplňkem hlavní funkce vycházející z ukazatelů počtu stání daných vyhláškou)
  – sklady odpadu, prádelny apod. v podzemních podlažích sloužící výhradně pro daný objekt
 10. Can the ground floor / commercial parterre be higher than the 4.5 m specified in the brief?
  Výška 4,5m je ideální, ale ano, může být vyšší.
 11. What are the typical mechanical systems expected, and are there any special requirements regarding the artificially ventilated (heat recovery ventilation) inside units affected by high noise levels?
  Nejsou žádné speciální systémy VZT ani jiné v bytech samotných. Naopak se počítá s centrálními jednotkami VZT s rekuperací/dochlazováním/chlazením. U nižších budov budou strojovny umístěny v podzemních podlažích. U výškových staveb se naopak počítá s umístěním na střeše.
 12. The Brief states that the taller structures can only be built on the East, North, and Central parts. Please clarify, if possible with cad drawings where the approximate boundaries of these “East, North, and Central parts” are considered.
 13. Je možné navrhnout zástavbu tak, jak předpokládá Metropolitní plán, čili i na ploše ZMK podél ulice J. Želivského? Prakticky by to znamenalo buď rozšířit již podaný podnět na změnu využití plochy TI o změnu výše zmíněné části plochy ZMK. Alternativně je možné navrhnout etapizaci projektu tak, aby zástavba podél ul. J. Želivského proběhla jako poslední čili v době, kdy již bude platný Metropolitní plán.
  Ne, zástavbu je možné navrhovat dle podmínek, tj. pouze do plochy TI.
 14. Paragraph 2.2.7 of the competition brief states that the sunlight requirement for each unit is not mandatory by the Prague regulations anymore, however it appears that there is minimum requirement to comply with comfort. Also, we understand that those units not receiving minimum direct sunlight will be consider Ateliers? While we are trying to minimize the number of Ateliers, could you please clarify to what extent a certain percentage of Ateliers could compromise the quality of the scheme? Also, could you quantify what would be absolute maximum number of Ateliers possibly allowed?
  Nesmíme zastínit okolní stávající zástavbu, ta musí vyhovět na oslunění. Naše objekty si mohou vzájemně stínit, proslunění nově navrhovaných bytů nebude posuzováno. Posuzováno uvnitř naší lokality bude pouze denní osvětlení, ale to je v tomto stupni předčasné. Tyto neosvětlené jednotky budou ateliéry (1+ a 2+).
 15. Je technologie CETIN vystěhována z pozemku úplně = stavíme na zelené louce? Nebo je nějakým způsobem na pozemku zachována?
  Technologický objekt Cetin bude na pozemku postaven letos. V návrhu ho musíme respektovat (nelze na něm stavět). Viz odstavec 2.2.11.
 16. Je možné na finální prezentaci přinést fyzický model pro lepší představu navrhovaného řešení?
  Není. Finální prezentace budou probíhat bez modelu.

Dokumenty z 1. fáze:

Open Call – Otázky a odpovědi

Open Call – Zadání

Open Call – Podklady

Brzy ke stažení: Zápis z hodnotícího zasedání

Porota zasedla 14. 11. a 5. 12. 2018.

Porota
Zadání

Cílem je architektonické řešení rezidenčního areálu CENTRUM NOVÉHO ŽIŽKOVA a jeho bezprostředního okolí. Tento záměr je soukromou investicí koncernu CENTRAL GROUP a nepodléhá režimu veřejné zakázky. Velikost řešené lokality je 39 471 m². Vlastní stavby je zde možné navrhovat jen v ploše  definované v územním plánu zatím jako TI (zařízení pro přenos informací) o rozloze 24 803 m2, u které investor již podal podnět na změnu jejího funkčního využití na SV (všeobecně smíšené využití). Dále je v řešeném území vymezena plocha SV (plocha v těsné blízkosti stávající zástavby) a nezastavitelná plocha ZMK (zeleň městská a krajinná) o rozloze 12 049 m². Tyto plochy je vhodné v návrhu věnovat veřejnému prostoru a zeleni.

Cílem je navrhnout nové rezidenční stavby s ca 106 000 m² hrubých podlažních ploch (HPP), což zhruba odpovídá objemu nadzemních staveb současné zástavby na pozemku. Maximální využití HPP vnímá zadavatel jako optimální.

Území

Žižkov zažívá v posledních letech velkou transformaci. Z původně dělnické čtvrti se stává širší centrum s dobrou vybaveností, dostupností i infrastrukturou obecně. Sociální složení obyvatelstva se tedy proměňuje a lokalita je čím dál oblíbenější mezi středním a vyšším středním segmentem klientely.

Řešené území se nachází v místě významného dopravního uzlu na Žižkově, který se v budoucnu stane jeho novým centrem. Samotná lokalita na pozadí své historie přímo vybízí k metropolitnímu řešení zástavby vzhledem k tomu, že stávající budova CETIN byla v době svého vzniku nejvyšší budovou Československa.

V současnosti se na řešeném území nachází rozsáhlý technologický areál telekomunikačních staveb a kanceláří používaných původním vlastníkem. Je to technologická budova, která již neslouží svému účelu a vzhledem k extrémně vysokému množství azbestu v konstrukcích je plánováno odstranění budovy a její nahrazení novou výstavbou dle návrhu z této otevřené výzvy. Technologie Cetin bude přesunuta do podzemního objektu v severovýchodní části pozemku.