1. místo

A I – D E S I G N + ARUP


2. místo

Ian Ritchie Architects + Compass Architects + Marko & Placemakers


3. místo

RKAW + BY Architects


Zvláštní uznání poroty

Sou Fujimoto Architects

Cílem workshopu společnosti Central Group Centrum nového Žižkova bylo vytvoření rezidenčního areálu o přibližně 1200–1300 bytech s variabilními komerčními prostory v parteru při ulicích Olšanské a Jana Želivského a zřízení mateřské školy, kterou následně investor bezúplatně převede do vlastnictví městské části Prahy 3.

Do druhé fáze – vypracování návrhu – vybrala porota 12 účastníků:

A I – D E S I G N + ARUP
ABM architekti
CMC + MIAS + OCA
GUBAHÁMORI + BIVAK + Gábor Csaba Soóki-Tóth
Ian Ritchie Architects + Compass Architects + Marko & Placemakers
ov architekti + GUTGUT
Pelčák a partner architekti + Müller Reimann Architekten
PETITDIDIERPRIOUX architectes
Richard Meier & Partners Architects + CUBOID
RKAW + BY Architects
SIEBERT+TALAŠ
Sou Fujimoto Architects

Zadavatel
Central Group a.s.

Skicovné
12 x 200 000,- Kč

Po odevzdání návrhů v 2. fázi

Konečná lhůta pro odevzdání 1. fáze byla
31. 10. 2018

Konečná lhůta pro odevzdání 2. fáze je
15. 3. 2019

Již brzy: soutěžní návrhy ke shlédnutí
Návrhy budou uveřejněny po vernisáži výstavy 19. 6. 2019
Porota
Zadání

Cílem je architektonické řešení rezidenčního areálu CENTRUM NOVÉHO ŽIŽKOVA a jeho bezprostředního okolí. Tento záměr je soukromou investicí koncernu CENTRAL GROUP a nepodléhá režimu veřejné zakázky. Velikost řešené lokality je 39 471 m². Vlastní stavby je zde možné navrhovat jen v ploše  definované v územním plánu zatím jako TI (zařízení pro přenos informací) o rozloze 24 803 m2, u které investor již podal podnět na změnu jejího funkčního využití na SV (všeobecně smíšené využití). Dále je v řešeném území vymezena plocha SV (plocha v těsné blízkosti stávající zástavby) a nezastavitelná plocha ZMK (zeleň městská a krajinná) o rozloze 12 049 m². Tyto plochy je vhodné v návrhu věnovat veřejnému prostoru a zeleni.

Cílem je navrhnout nové rezidenční stavby s ca 106 000 m² hrubých podlažních ploch (HPP), což zhruba odpovídá objemu nadzemních staveb současné zástavby na pozemku. Maximální využití HPP vnímá zadavatel jako optimální.

Území

Žižkov zažívá v posledních letech velkou transformaci. Z původně dělnické čtvrti se stává širší centrum s dobrou vybaveností, dostupností i infrastrukturou obecně. Sociální složení obyvatelstva se tedy proměňuje a lokalita je čím dál oblíbenější mezi středním a vyšším středním segmentem klientely.

Řešené území se nachází v místě významného dopravního uzlu na Žižkově, který se v budoucnu stane jeho novým centrem. Samotná lokalita na pozadí své historie přímo vybízí k metropolitnímu řešení zástavby vzhledem k tomu, že stávající budova CETIN byla v době svého vzniku nejvyšší budovou Československa.

V současnosti se na řešeném území nachází rozsáhlý technologický areál telekomunikačních staveb a kanceláří používaných původním vlastníkem. Je to technologická budova, která již neslouží svému účelu a vzhledem k extrémně vysokému množství azbestu v konstrukcích je plánováno odstranění budovy a její nahrazení novou výstavbou dle návrhu z této otevřené výzvy. Technologie Cetin bude přesunuta do podzemního objektu v severovýchodní části pozemku.