Zadavatel: Karlín Group

Organizátor: CCEA MOBA

Odměny: Skicovné 50 000 Kč

Na základě paralelního zadání čtyři oslovené týmy vypracovaly studie využití vestibulů metra Nádraží Holešovice: Atelier bod architekti, Dílna, Ehl & Koumar architekti, SUD Architects.

Cílem bylo představit nový model užívání stanice metra jakožto významného dopravního uzlu, ve kterém je koncentrován denní provoz velkého množství cestujících. Studie měly představit nové koncepty spojení cestujících, obchodů, které vytvoří kvalitní veřejný prostor, a to jak v interiéru, tak i před novým vestibulem.

Nový vestibul bude součástí nové stavby, která se má stát urbanistickou dominantou Holešovic. Tato stavba prozatím nemá určenou podobu a spolu se zbytkem území je zpracovávána developery dle principů metropolitního planu, který počítá s výškovým růstem Holešovic směrem k Vltavě.

Samotná řešení měla nově uspořádat vestibul metra, vyřešit jeho začlenění do soklu – podstavce budovy a vazbu na okolní veřejné prostory. Úkolem architektů bylo navrhnout a prezentovat princip fungovaní a náplně vestibulu metra. Samotné řešení stavby nebylo součástí.

Informace o vernisáži a výstavě VESTIBUL METRA = Prostor pro Pražany naleznet ZDE.

Studie

Atelier bod architekti

Záměrem návrhu bylo vytvořit atraktivní přestupní terminál s dobrým napojením na sousední náměstí. Základním principem je protažení náměstí pod budovou a vytvoření zastřešené části náměstí, která poskytne prostor pro cestujících. To vše s maximálním důrazem na volnost pohybu pěších ve všech směrech.

V interiéru vestibulu jsou umístěny buňky, které jsou informačního a relaxačního charakteru. Najdete zde stánky Zoo, Národní galerie, Výstaviště, ale i občerstvení nebo půjčovnu kol. Jako základní komunikační prostředek je zde velkoplošná projekce na stropě vestibulu. Promítané informace odkazují na instituce v okolí a sdělují aktuality z jejich programu a navigaci na jejich umístění. Dozvíte se například aktuální výstavy v Botanické zahradě, nové přírůstky v Zoo nebo program promítání Planetária ve Stromovce. Mimo tyto informace dostane procházející nevšední vizuální zážitek, kdy se díky projekci ocitne uprostřed akvária nebo ve dne pod noční oblohou. Projekci je také možné využívat jako uměleckou galerii, která ve večerních hodinách nasvětlí krytou část náměstí.

Tato kombinace vytvoří atraktivní orientační bod, kde cestující a procházející dostanou možnost trávit čas a zároveň jim budou poutavou formou poskytnuty informace o dění v okolí.

Dílna

Nástup do metra, tramvaj, zoo transfer, pohyb  peších a cyklistů se protíná v jediném prostoru, pevně integrovaném do organizmu domu. Pohyb a koncentrace lidí kromě ekonomického potenciálu přináší možnost společenské interakce.  Vestibul se tak stává i komunikačním nástrojem.   Prostor se otvírá do výšky čtyř podlaží.  Plochy  se otevírají i dovnitř a oživují vestibul ve vertikálním směru, interaktivní plocha se tak výrazně zvětšuje. Hranice mezi exteriérem a interiérem mizí, vzniká veřejný prostor, který, svojí výškou přináší zajímavý prostorový zážitek a definuje jedinečnost místa v rámci struktury města.  Identitu prostoru podtrhuje prezentace veřejných institucí a kulturních podniků, které jsou s Holešovicemi nemyslitelně spjaty.

Ehl & Koumar architekti

Navrhujeme otevřít nástupiště metra přes několik pater, aby zde vznikl monumentální prostor s horním osvětlením a vizuálním propojením s novou Loggií a ulicí. Volná plocha interiéru sloupové Loggie plynule přechází do rozšířeného prostoru při ulici Plynární, kde v parteru předpokládáme živý obchodní ruch s občerstvením.

Už v samotném interiéru Loggie se tak mohou rozdělit proudy lidí mířících na tramvaj, do nové čtvrti a do ZOO. Zastávka autobusu do ZOO je na intimnější západní straně s parkovou úpravou, lavičkami a interaktivním modelem ZOO. Do této klidnější zóny také umisťujeme kapacitní stojany na kola a ústí zde prosklený výtah z nástupiště metra.

Přízemí Loggie je věnováno dění ve městě, informacím o společenských a kulturních akcích a dopravě. Na západní straně je informační bod ZOO, který přechází do dětského koutku ve zvýšené části. V 1. patře se prezentují otevřené prodejny budoucnosti a 2. patro je věnováno pracovnímu prostoru s možností občerstvení, coworkingu a výstavám.

V této lokalitě předpokládáme významnou městskou budovu a Loggie má proto odpovídající měřítko. Z žulové podlahy vyrůstají mohutné sloupy, které nesou strop z tmavého betonu. Loggii chápeme jako součást ulice, proto jsou použity trvanlivé a pevné materiály. Výsuvné skleněné stěny umožňují v létě otevřít celý prostor, ve kterém budou zavěšeny svislé panely s informacemi o dění kreativní čtvrti Art District 7.

SUD Architectes

Návrh se zaměřuje nejen na transformaci vestibulu metra Nádraží Holešovice, ale i na jeho okolí. Prioritou návrhu důležitého pražského uzlu městské hromadné dopravy jsou pro nás chodci, ke kterým je současné prostředí ne zcela přívětivé. Zaměřujeme se na vytvoření jednoduššího propojeni mezi zastávkami autobusu, tramvaje a metra. Prostředí transformujeme novou architekturou a krajinou s důrazem na veřejný prostor doplněny o servis, tak abychom vytvořili plnohodnotné městské prostředí.