Tým CCEA MOBA:
Igor Kovačević, Yvette Vašourková,
Karin Grohmannová,František Novotný,
Eliška Pomyjová, Ondřej Kohout

Partneři:
Dopravní podnik hlavního města Prahy, Městská část Praha 7,
Karlín Group, Ungelt Partners

Otevíráme veřejnou diskuzi o možnosti zapojení vestibulů do urbánní struktury a městského života tak, aby plnily nejen dopravní, ale i občanskou roli. Různé koncepty pro vestibuly metra 21. století navrhlo šest ateliérů: Atelier bod architekti, Dílna, Ehl & Koumar architekti, Studio Federico Díaz, SUD Architectes a Chybik+Kristof architects and urban designers. Jako jeden z ověřovacích vestibulů byl vybrán výstup ze stanice metra Nádraží Holešovice, směrem k zastávce tramvají.

Katalog ke stažení zde.

Na základě paralelního zadání šest oslovených týmů vypracovalo studie využití vestibulů metra Nádraží Holešovice a Křižíkova. Svoje návrhy představili 20. 6. 2018 v Centru architektury a městského plánování CAMP. Studie budou představeny široké veřejnosti na výstavě ve vestibulu stanice Nádraží Holešovice 26. 6. 2018.

Atelier bod architekti

Záměrem návrhu bylo vytvořit atraktivní přestupní terminál s dobrým napojením na sousední náměstí. Základním principem je protažení náměstí pod budovou a vytvoření zastřešené části náměstí, která poskytne prostor pro cestujících. To vše s maximálním důrazem na volnost pohybu pěších ve všech směrech.

V interiéru vestibulu jsou umístěny buňky, které jsou informačního a relaxačního charakteru. Najdete zde stánky Zoo, Národní galerie, Výstaviště, ale i občerstvení nebo půjčovnu kol. Jako základní komunikační prostředek je zde velkoplošná projekce na stropě vestibulu. Promítané informace odkazují na instituce v okolí a sdělují aktuality z jejich programu a navigaci na jejich umístění. Dozvíte se například aktuální výstavy v Botanické zahradě, nové přírůstky v Zoo nebo program promítání Planetária ve Stromovce. Mimo tyto informace dostane procházející nevšední vizuální zážitek, kdy se díky projekci ocitne uprostřed akvária nebo ve dne pod noční oblohou. Projekci je také možné využívat jako uměleckou galerii, která ve večerních hodinách nasvětlí krytou část náměstí.

Tato kombinace vytvoří atraktivní orientační bod, kde cestující a procházející dostanou možnost trávit čas a zároveň jim budou poutavou formou poskytnuty informace o dění v okolí.

Dílna

Nástup do metra, tramvaj, zoo transfer, pohyb  peších a cyklistů se protíná v jediném prostoru, pevně integrovaném do organizmu domu. Pohyb a koncentrace lidí kromě ekonomického potenciálu přináší možnost společenské interakce.  Vestibul se tak stává i komunikačním nástrojem.   Prostor se otvírá do výšky čtyř podlaží.  Plochy  se otevírají i dovnitř a oživují vestibul ve vertikálním směru, interaktivní plocha se tak výrazně zvětšuje. Hranice mezi exteriérem a interiérem mizí, vzniká veřejný prostor, který, svojí výškou přináší zajímavý prostorový zážitek a definuje jedinečnost místa v rámci struktury města.  Identitu prostoru podtrhuje prezentace veřejných institucí a kulturních podniků, které jsou s Holešovicemi nemyslitelně spjaty.

Ehl & Koumar architekti

Navrhujeme otevřít nástupiště metra přes několik pater, aby zde vznikl monumentální prostor s horním osvětlením a vizuálním propojením s novou Loggií a ulicí. Volná plocha interiéru sloupové Loggie plynule přechází do rozšířeného prostoru při ulici Plynární, kde v parteru předpokládáme živý obchodní ruch s občerstvením.

Už v samotném interiéru Loggie se tak mohou rozdělit proudy lidí mířících na tramvaj, do nové čtvrti a do ZOO. Zastávka autobusu do ZOO je na intimnější západní straně s parkovou úpravou, lavičkami a interaktivním modelem ZOO. Do této klidnější zóny také umisťujeme kapacitní stojany na kola a ústí zde prosklený výtah z nástupiště metra.

Přízemí Loggie je věnováno dění ve městě, informacím o společenských a kulturních akcích a dopravě. Na západní straně je informační bod ZOO, který přechází do dětského koutku ve zvýšené části. V 1. patře se prezentují otevřené prodejny budoucnosti a 2. patro je věnováno pracovnímu prostoru s možností občerstvení, coworkingu a výstavám.

V této lokalitě předpokládáme významnou městskou budovu a Loggie má proto odpovídající měřítko. Z žulové podlahy vyrůstají mohutné sloupy, které nesou strop z tmavého betonu. Loggii chápeme jako součást ulice, proto jsou použity trvanlivé a pevné materiály. Výsuvné skleněné stěny umožňují v létě otevřít celý prostor, ve kterém budou zavěšeny svislé panely s informacemi o dění kreativní čtvrti Art District 7.

Studio Federico Díaz

Cesty jsou limitovány teritoriem těla. Tělo je spojeno s řekou. Co je lidské, je pak výsledkem dohody, zápisu a kolonizace břehu. Na pobřeží sbírám kameny. Materiály mají vliv na naši mentální proměnu. Proto dějiny města souvisí se zpracováním kovu, plastu, polymeru a betonu. Lidské duše se dají ovládat a formovat hudbou. Návrh je otevřenou myšlenkou celkové upraví a kultivace místa. Jeho cílem je především práce s nepříznivými vlivy a atmosférami působícími na prostor z přilehlého okolí, které je v místě přehlceno komunikacemi a s nimi spojenou napjatou nevolnosti. Oblast má ovšem několik překrásných výhod, které se dají od začátku podpořit a pomoci jim vzkvétat. Je zde stále možnost vybudovat zónu klidu, kulturního osvěženi a odpočinku. V současnosti se zdá být místo neutěšené. Spletitá uliční usazenina nedovoluje využit potenciál místa. Za předpokladu, že se podaří upravit uliční síť, zde určitě vznikne výjimečné místo. Takové místo, kudy ráno i rádi spěcháte, a to i proto, že si cestou můžete odpočinout. Zkuste si představit možnost, kdy máte každý den z tohoto místa vynikající pocit a radost. Většinou je to, co nás zaujme, ryzí jedinečnost. A proto je zásadní i pro program provozu. Je zapotřebí hledat jedinečnost, zajímavost, detail a unikat. Zaměřit se především na aktivní odpočinek, potřeby, možnosti a klid.

SUD Architectes

Návrh se zaměřuje nejen na transformaci vestibulu metra Nádraží Holešovice, ale i na jeho okolí. Prioritou návrhu důležitého pražského uzlu městské hromadné dopravy jsou pro nás chodci, ke kterým je současné prostředí ne zcela přívětivé. Zaměřujeme se na vytvoření jednoduššího propojeni mezi zastávkami autobusu, tramvaje a metra. Prostředí transformujeme novou architekturou a krajinou s důrazem na veřejný prostor doplněny o servis, tak abychom vytvořili plnohodnotné městské prostředí.

Chybik+Kristof architects and urban designers

Při tvorbě nového vestibulu stanice metra Křižíkova v pražském Karlíně jsme pracovali se třemi výraznými motivy. První byl odkaz Františka Křižíka, který v lokalitě dlouhá léta působil. Jeho práce se světlem je v moderní formě zakomponována do interiéru i exteriéru stanice. Druhým motivem je volba geometrie, která není bariérou v území ale spíše pozvolně gradující krajinou, která je v letních měsících využitelná jako veřejná terasa/zahrada. Poslední, ale zato nejvýraznější součástí návrhu, je koncepce intenzivní zeleně, která vytváří spolu se stávajícími stromy lokální klimatické zlepšení.

Nové vestibuly metra mohou nalézt své předobrazy v mnoha světových metropolích. Vestibuly mohou mít další přidané funkce, které zajistí, aby se východ z metra stal živým městotvorným prvkem, místem zastavení a snad i atrakcí. Zde jsou představeny nejvýraznější příklady.

Dongdaemun Design Plaza

Zaha Hadid Architects
pro město Soul
Soul, Jižní Korea
2007–2014
89 574 m2
ddp.or.kr, zaha-hadid.com (foto: Virgile Simon Bertrand)

Dongdaemun je historická čtvrť Soulu známá svými obchody a kavárnami, které nikdy nezavírají. Dongdaemun Desing Plaza vznikla na místě olympijských sportovišť jako kulturní centrum celého Soulu. Jedná se o komplexní projekt s různými veřejnými prostory, jako jsou náměstí nebo výstavní haly různých velikostí, muzeum designu, mediální centrum, seminární místnosti, obchod designu, parkování i vstup do metra. Cílem DDP je představit co nejrozličnější varietu výstav a kulturních událostí celoměstského, často i národního, významu.

Centrální náměstí Cardiffu

Foster + Partners, Rio Architects
pro Metro Delivery Partnership složené z města Cardiff, vlády Walesu, developera Rightacres a železniční společnosti Network Rail
Cardiff, Velká Británie
2013–2020
53 500 m²
centralsquarecardiff.co.uk, fosterandpartners.com, rioarchitects.co.uk (foto: Cardiff City Council)

Centrum Cardiffu prošlo v posledním desetiletí výraznou transformací v hodnotě 400 miliónů liber. Silný výraz navrhovaných veřejných prostor a budov společně s kvalitní obchodní náplní pomohly vytvořit výrazné a moderní centrum města, jehož úspěšnost dokládá vzrůstající počet návštěvníků. Součástí této velké přestavby, která se realizuje v pěti fázích, je i Transportní HUB propojující železniční, autobusovou a městskou dopravu. Vzhledem k velkému množství lidí, kteří stanicí denně projdou, navrhli architekti městské prostředí optimalizující pohyb lidí a přístupnost ke stanici. Toto partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) znovu nastartovalo hlavní město Walesu, které těží z dobrého železničního spojení.

MiamiCentral

Skidmore, Owings & Merrill, Zyscovich Architects
pro Florida East Coast Industries a město Miami
Miami, Florida, USA
2012–2019
26 710 m²
miamicentral.com, som.com, zyscovich.com (foto: SOM)

Původní Hlavní vlakové nádraží, otevřené roku 1896, se díky rekonstrukci rozrostlo na velikost šesti bloků a nabízí různorodý mix služeb a programů. MiamiCentral, první PPP projekt města, si klade za cíl navždy přeměnit floridskou městskou krajinu. Dolní Miami je místem, kde se mísí kultura, umění, volný čas, zábava a obchod. Podobnou směsí provozů je naplněn i samotný MiamiCentral-centrální trh, inovativní obchody, přes 800 rezidencí k pronájmu, unikátně propojené městské kanceláře a hlavní dopravní uzel.

Forum des Halles

Patrick Berger and Jacques Anziutti architects
pro město Paříž, region Île-de-France, RATP
Paříž, Francie
2008–2016
16 875 m2
forumdeshalles.com, berger-anziutti.com (foto: Patrick Berger architecte)

Tradice tržnice v Les Halles sahá až do 12.stol. Zatímco ji Zola nazýval „Pupkem Paříže“, po demolici stavby z konce 19. stol v 70. letech 20.století se místu začalo přezdívat „jáma Paříže“. O jeho další podobě rozhodla až architektonická soutěž na začátku nového milénia. Dynamika pozemku definuje tvar rozlehlé střešní konstrukce. Ve zvlnění baldachýnu se odráží lidské a přírodní síly působící na městské prostředí. Díky této impozantní prosklené ploše je veřejný prostor, který se pod ní ukrývá, vždy dobře osvětlen a chráněn před nepříznivým počasím. Krom podzemních stanic vlaků a metra, které denně použije na 800 000 cestujících, parku a obchodů se zde nachází také kulturní instituce jako galerie, knihovna nebo hudební konzervatoř. Město ve spolupráci se soukromým sektorem (PPP) se tímto projektem zasadilo o vznik důstojné vstupní brány do města, kterou Paříž 30 let postrádala.

Nørreport Station

Gottlieb Paludan Architects a COBE Architects
pro město Kodaň, Center for Anlæg og Udbud/Centrum pro výstavbu a dánskou státní železnici DSB
Kodaň, Dánsko
2009–2015
10 000 m2
gottliebpaludan.com (foto: GPA)

Nørreport Station je nejstarší a nejvytíženější podzemní stanicí Dánska, která kopíruje severní hranici historické části Kodaně. Staví zde nejen metro, ale i příměstské, regionální i mezinárodní vlaky. Denně ji využije kolem 165 000 lidí. Vypsaná soutěž si kladla za cíl zpříjemnění prostoru pro jeho uživatele a provázání s dalšími městotvornými funkcemi. Silnice tedy ustoupila pěší zóně s malými obchody a kavárnami, vytvořeno bylo přes 2 000 stání pro jízdní kola, byl sem přemístěn i autobusový terminál. Vznikl tedy bezpečný veřejný prostor, ve kterém se lidé snadno orientují, mají příležitost se zde zastavit nebo se vydat do centra města.

Pavilon NA náměstí

J. Mayer H und Partner, Architekten
pro město Freiburger a dopravní podnik Freiburger Verkehrs
Freiburg, Německo
2015–2018
250 m²
jmayerh.de (foto: JMH)

Nová tramvajová zastávka vzniká na Fridrichově náměstí na hranici historického centra Freiburgu. Zelená, dynamicky tvarovaná střecha pavilónu je záměrně kontrastní k okolním stavbám na náměstí. Díky tomu bude zapamatovatelná. V samotné stavbě se nachází kavárna, na jejíchž betonových stěnách je uložena ocelová konstrukce střechy.

Stanice metra Most Bondy

BIG a Silvio d’Ascia Architecture
pro Société Du Grand Paris
Paříž, Francie
2016–ve výstavbě
10 000 M2
big.dk, dascia.com (foto: BIG)

Stanice Most Bondy je jednou ze 68 plánovaných stanic nově vznikajícího Grand Paris Expresu společnosti Velká Paříž, jejíž podoba vzešla z veřejné soutěže. Vítězný návrh je mostem i tunelem zabaleným kolem obřího atria s pronajímatelnými plochami. Tato smyčka hybridně spojuje veřejnou infrastrukturu se sociálním prostorem. Návrh otevírá nejhlubší stanice metra přímému světlu pařížského nebe, propojuje nábřeží s nástupišti a spojuje tři okolní čtvrtě (Bondy, Bobigny a Noisy-le-Sec). Jedná se tedy o pokračování pařížské tradice mostů jako veřejných sociálních prostor a významných kulturních městských projektů.

Crossrail Place Canary Wharf

Foster + Partners
pro Canary Wharf Group
Londýn, Velká Británie
2008–2015
53 500 m²
canarywharf.com, fosterandpartners.com (foto: Foster + Partners)

Nadzemní část stanice metra Canary Wharf se nazývá Crossrail Place, což lze volně přeložit jako místo křížení vlaků. Tato stanice je důležitá proto, že spojuje klíčovou obchodní čtvrť s centrem Londýna. Hlavní cíl projektu, otevřít Londýn od východu na západ sérií kvalitních projektů, je splněn díky kryté promenádě, která propojuje samotnou stanici s obchody a parkem. Krytý střešní park se stal symbolem návrhu. Z přízemí je do něj možné vejít díky mostům. Schodiště, výtahy a eskalátory jsou otevřené, umístěné vždy společně, což napomáhá intuitivnímu pohybu návštěvníků budovy.

Stanice metra Formosa Boulevard

Narcissus Quagliata
pro Kaohsiung Rapid Transit Corporation
Kao-siung, Tchaj-wan
2008
2 180 m²
narcissusquagliata.com (foto: KRTC)

Tříúrovňová stanice je známá díky „Dómu světla“- největší prosklené kupoli na světě. Ta má průměr 30 m, tvoří ji 4 500 skleněných panelů. Kupole zastřešuje prostor, ve kterém se cestující mohou zdržet nebo se občerstvit. Je zde také možné pořádat společenské akce jako jsou svatby nebo setkání nejrůznějších formátů. Tento prostor, který je součástí nově postaveného metra, se stal návštěvnickým cílem a synonymem Taiwanu.

Přepravní centrum Salesforce

Pelli Clarke Pelli Architects a ARUP

pro Transbay Joint Powers Authority

San Francisco, Kalifornie, USA

2017–ve výstavbě

140,000 m²

tjpa.org, pcparch.com, arup.com (foto: PCPA)

Dopravní uzel v centru San Franciska bude jednou z nejmodernějších stanic propojujících 11 linek spojujících město s regionem, státem Kalifornia i celými Spojenými státy. Významově se tedy dá srovnat s Hlavním nádražím v New Yorku či londýnskou Stanicí Viktoria. Architekti se proto těmito budovami inspirovali při návrhu světlých, vzdušných interiérů. Vysoce udržitelný inovativní design zahrnuje střešní park o rozloze 2,2 hektaru, srdce návrhu, plné přírody a příležitostí pro aktivity s mnoha vstupy a mosty, které ho propojují s okolním. Jedním ze vstupů je i kabinová lanovka. Budova svým návštěvníkům krom jiného nabízí amfiteátr pro 1000 osob, kavárny nebo dětské hřiště.