[KIN]

PŘIPRAVOVANÁ SOUTĚŽ

FN HK s CCEA MOBA vyhlásí příští rok novou soutěž na pavilon infekční kliniky

(Čtvrtek, 13. Prosince – Praha) CCEA MOBA

Fakultní nemocnice Hradec Králové ve spolupráci s CCEA MOBA v příštím roce vyhlásí architektonickou soutěž na novostavbu pavilonu infekční kliniky. Nyní klinika sídlí v objektu z roku 1928, který již nesplňuje požadavky moderní medicíny. Podle harmonogramu by výsledky soutěže mohly být známé v prosinci 2019.

V nové budově by měly najít své místo kromě kliniky infekčních nemocí také klinika kožních a pohlavních a také klinika pracovního lékařství. Úkolem pro soutěžící architekty bude nalézt rovnováhu mezi otevřeným, přístupným a veřejným místem a současně pavilonem, který umožňuje prvotřídní péči a zamezí šíření infekčních nemocí. CCEA MOBA spolupracovala s FN HK již na přípravě architektonické soutěže na modernizaci chirurgických oborů.

Klinika Infekčních nemocí Fakultní nemocnice Hradec Králové zajišťuje péči pro nemocné všech věkových kategorií s infekčními chorobami z Královéhradeckého kraje a s vybranými infekcemi i ze sousedních krajů. Na zhruba pěti desítkách lůžek je ročně hospitalizovaných 1300 až 1500 pacientů, mezi nejčastější diagnostikovaná onemocnění patří neuroinfekce, akutní průjmová onemocnění či virové hepatitidy. Dalších zhruba 15000 pacientů je na klinice každoročně vyšetřeno ambulantně.

Kontakt pro média:

Igor Kovačević, CCEA MOBA
igor@cceamoba.cz
222 222 521

Jakub Sochor, PR a marketing FN HK
jakub.sochor@fnhk.cz
602 216 643

„Výstavbou pavilonu Kliniky infekčních nemocí se významně zlepší komplexní péče o pacienty s infekčními chorobami i možnosti izolace pacientů, zejména v obdobích zvýšeného výskytu infekcí, vč. epidemií. Nepochybně se rovněž zvýší komfort pro nemocné a zmodernizuje se provoz celé budovy. Vzhledem k tomu, že klinika je jediným pracovištěm svého druhu v regionu, považuji zahájení výstavby v co nejbližším časovém termínu za klíčové pro celý Královéhradecký kraj,“

uvedl přednosta Kliniky Infekčních nemocí FN HK
doc. MUDr. Stanislav Plíšek Ph.D.