[VKZ]

SOUTĚŽNÍ DIALOG NA REVITALIZACI VELKÉHO KINA FIRMY BAŤA

VELKÉ KINO MODERNÍHO ZLÍNA

Předmětem soutěže je revitalizace objektu Velkého kina ve Zlíně navrženého architektem Františkem Lydie Gahurou a postaveného firmou Baťa v roce 1933. Ve své době šlo o největší biograf v tehdejším Československu, s počtem 2270 míst pro diváky. Záměrem soutěže je vytvoření podmínek pro kino v optice potřeb města 21.století.

Architektonická soutěž bude vedená formou soutěžního dialogu.

Odborná komise

Pierre Hebbelinck, architekt
Vladimír Šlapeta, architekt teoretik
Jitka Ressová, architekt
Martin Jančok, architekt
Jana Kostelecká, teoretik
Jiří Korec, primátor Zlína
Miroslav Adámek, náměstek primátora
Pavel Brada, náměstek primátora
Bedřich Landsfeld, náměstek primátora
Ivo Tuček, vedoucí Odboru prostorového plánování

Velké kino nemá být místem, které obyvatelé města navštěvují výjimečně, ale má se z něj především stát prostor pro každodenní setkávání.

Zadavatel
statutární město Zlín

Kontakt – organizátor
Yvette Vašourková
yvette@cceamoba.cz

Soutěž je
mezinárodní
bez žádného poplatku
vedená formou soutěžního dialogu
s nutnou registrací v NEN

 • Registrace v  NEN a podání žádosti o účast jsou nutné do
  4. 11. 2019, 17:00
 • Odevzdání “profesního přístupu” do 
  18. 11. 2019, 17:00
 • Komise vybere 6 účastníků
  25. 11. 2019
 • Workshop 1 – prohlídka
  6. 12. 2019
 • Workshop 2 – konzultace
  21. 2. 2020
 • Workshop 3 – prezentace
  7. 4. 2020
 • Odevzdání nabídek
  24. 4. 2020, 17:00

Odborná komise vybírá na základě “Profesního přístupu” 6 účastníků z nichž každý obdrží za účast v soutěžním dialogu 250 000 Kč.

Zadání a podklady

Zadávací dokumentace (pdf)

Všechny přílohy (zip)

Veřejná část šifrovacího klíče (cer)

Jakmlie začnete o účasti v soutěži přemýšlet, registrujete se, prosím, do nástroje NEN – je to proces, kterému budete muset věnovat řádově až dny a bez registrace nebude možné návrh odevzdat.

Odkaz na soutěž v NEN

NEN registrace

Novou výzvou pro architekty (nekreativního charakteru), je to, že se pro soutěž musí povinně propracovat Národním elektronickým nástrojem NEN. Apelujeme na architekty, aby se registraci do tohoto systému věnovali opravdu včas, prakticky jakmile začnou alespoň uvažovat o účasti v soutěži. Věříme, že i tuto procesní bariéru se nám společně podaří překonat.

Jakmlie začnete o účasti v soutěži přemýšlet, registrujete se, prosím, do nástroje NEN – je to proces, kterému budete muset věnovat řádově až dny a bez registrace nebude možné návrh odevzdat.

K registraci je nutné provést a obstarat:

 1.    Test komptability počítače

2.    Nainstalovaný plugin Silverlight

3.    Žádost o registraci musí být podepsána platným kvalifikovaným elektronickým podpisem nebo zaručeným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném certifikátu.

4.    Je nutné zajistit dokumenty prokazující právní subjektivitu registrovaného subjektu

a. Dokument prokazující existenci dané organizace (zákon, zřizovací listina, statut organizace, výpis z obchodního rejstříku),

b. Dokument prokazující oprávnění dané osoby zastupovat organizace   (jmenovací dekret),

c. V případě, že registraci provádí osoba odlišná od osoby statutárního zástupce, je nutné vyplnit vzor pověření (dostupné na adrese nen.nipez.cz→ informace pro uživatele → provozní řád → vzor pověření).

V případě, že máte s registraci potíže, obraťte se na Help desk NEN v pracovní dny během 7:00-18:00 na telefon +420 841 888 841 nebo emailem Hotline@nipez.cz či na organizátora: igor@cceamoba.cz

K podání Žádosti o účast v soutěži  je třeba:

1.    Vyplnit a elektronicky podepsat Žádost o účast (dle Zadávací dokumentace přílohu č. 1 – Editovatelné přílohy), stejně jako prosté kopie dokladů dle bodu 7.4 Zadávací dokumentace

2.    Zašifrovat žádost o účast klíčem, který je součástí zadávací dokumentace. Šifrování jiným klíčem neumožní otevření žádostí a bude považováno za nedodání žádosti.