Generální finanční ředitelství - Dislokace Brno: Příkop č. p. 25

 • Vítězný návrh

  Kuba & Pilař architekti

 • Zadavatel

  Generální finanční ředitelství

 • Výsledky soutěže

  2019

 • Stav

  příprava JŘBU

Cílem komplexní rekonstrukce areálu Trávníčkova v Brně je adaptace a dostavba stávajících budov, aby vyhovovaly zhruba 420 pracovníkům, jejichž přestěhování je zde plánováno z jiných brněnských a okolních lokalit. Klíčovými tématy jsou tedy energetická úspornost, příjemný kontakt veřejnosti s úřadem a adekvátní podmínky pro práci zaměstnanců Finanční správy.

Porota
Matej Siebert předseda poroty, SIEBERT+TALAŠ
Stanislav Běhal místopředseda poroty, vedoucí Oddělení řízení investic, Odbor správy majetku a investic, Sekce ekonomiky GFŘ
Jakub Cigler Jakub Cigler Architekti
Svatopluk Sládeček New Work
Lada Kolaříková Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
Martin Komárek ředitel Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj
Tomáš Rozehnal ředitel Odvolacího finančního ředitelství
Tomáš Kozelský KOGAA
Michal Sedláček ředitel Kanceláře architekta města Brna
Předchozí Další