Nová Tepna - Vrstevnaté centrum Náchoda

TNA

Předmětem soutěže bude zpracovaní urbanistické studie na nestabilizované území Tepna. ÚS bude vložena do evidence územně plánovací činnosti.
Nová Tepna má být výkladní skříní českého urbanismu a dokladem schopnosti veřejného sektoru řešit komplikovaná post-industriální území v centru města. Cílem je vytvořit živou a občany ceněnou část města navazující na historické centrum, kterému ovšem nebude konkurovat, ale převezme na sebe některé funkce, které jej ohrožují. V první radě se jedná o parkování a doplnění pěších komunikací, tj. rozšíření pěších zón a obchodních tahů z historického města.

Pro účastníky
Porota

Jaroslav Wertig

předseda

Absolvent Fakulty architektury ČVUT v Praze; v roce 1997 se připojil k Borisi Redčenkovi a Prokopu Tomáškovi do atelieru A69 – architekti. Stavby studia A69 jsou dlouhodobě oceňovány na české i mezinárodni scéně. Jaroslav Wertig se věnuje rovněž přednáškové a popularizační činnosti, od roku 2010 vyučuje na pražské soukromé škole architektury ARCHIP. Je spoluautorem urbanistického řešení širšího centra Karlových Varů a konceptu nové čtvrti Smíchov City v Praze.

Jan Birke

místopředseda

Vystudoval Střední průmyslovou školu strojnickou v Novém Městě nad Metují. Od roku 2010 je starostou města Náchod. V letech 2011-2013 byl Předsedou klubu starostů a primátorů za ČSSD. Od 26. října 2013 vykonává poslanecký mandát v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, je členem hospodářského a volebního výboru Poslanecké sněmovny.

Tina Saaby

Absolventka Aarhus školy architektury, svou bohatou praxi v architektonických kancelářích, jakou jsou Skaarup & Jespersen, Hou + Partnere Arkitekter a WITRAZ Arkitekter, v roce 2010 zúročila na pozici hlavní architektky Kodaně, kde působila do roku 2019. V současnosti vede vlastní atelier Tina Saaby Copenhagen. Jako hlavní městská architektka se v Kodani zabývala vývojem nových i stávajících čtvrtí, zanedbaných oblastí a strategiemi pro velké oblasti, jako jsou přístav, vnitřní město, divoká příroda atd. Jako vedoucí multioborového týmu vytvořila novou architektonickou politiku města „Co-Create Copenhagen“, která podporuje vize a strategie pro městskou přírodu.

Pavel Hnilička

Absolvent Fakulty architektury ČVUT v Praze a ETH Zürich. Od roku 2003 vede vlastní ateliér Pavel Hnilička Architekti. Kromě řady urbanistických projektů, jako je například regulace Rohanského ostrova v Praze, je spolu s rakouským architektem Dietmarem Eberlem vítězem největší architektonické soutěže uspořádané soukromým investorem, Českou spořitelnou, kde se svým týmem řeší zástavbu Smíchov Jih. Kromě architektonické a urbanistické praxe je činný jako autor publikací, zejména Sídelní kaše – Otázky k suburbánní výstavbě rodinných domů (2005, 2012) a Hustota a ekonomika měst (2018). Mezi roky 2012–14 vedl přípravu nových pražských stavebních předpisů na Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, které byly v roce 2016 oceněny Českou cenou architektury za mimořádný přínos v oboru.

Marta Mnich

V roce 2003 obhájila diplom na Fakultě architektury vratislavské Vysoké školy technické. Spolu s Łukaszem Wojciechowskim v roce 2006 spoluzaložili studio VROA ARCHITEKCI. K nejvýznamnějším dokončeným projektům VROA (společně se studiem CH+) patří revitalizace okolí kongresového centra Hala Stulecia ve Vratislavi (2007–10) a rekonstrukce interiéru protiletadlového krytu na náměstí Strzegomski pro dočasné sídlo Vratislavského muzea současného umění (2010–11). Budova byla mnohokrát oceněna a v roce 2013 také nominována na nejvyšší evropské ocenění na poli architektury EU Prize for Contemporary Architecture – Mies van der Rohe Award.

Aleš Krtička

náhradník

Absolvent Fakulty architektury ČVUT od roku 1990 vede Atelier Tsunami, lokální ateliér se silným architektonickým a inženýrským zázemím. Je autorem autobusového terminálu v Náchodě.

Viktor Vlach

náhradník

Viktor Vlach je nezávislý architekt, který působí v Náchodě. Po absolvování Školy architektury Emila Přikryla na AVU v Praze se ve svém diplomu „Ideální Náchod“ věnoval stavu města v roce 2050 s jeho dlouhodobou vizí i bohatou architektonickou tradicí. Působí také jako aktivní občan, který své architektonické znalosti sdílí se širokou veřejností. Spolupodílel se na záchraně areálu Tepna a lokální scéně poskytoval svůj kritický a odborný a pohled na výstavbu obchodního centra na právě na jeho místě.

Jan Čtvrtečka

Vystudoval technické obory na VUT v Brně a v rámci povolání působil jako vedoucí pracovník laboratoře a pracovník radiační ochrany. Dlouhodobě vykonává funkci určeného zastupitele pro územní plán a místostarostou města je od roku 2016. Intenzivně se věnuje rozvoji i obnově lázeňství a smysluplnému využití a oživení veřejného prostoru.

Michal Kudrnáč

Rodák z Náchoda, kde pracoval jako knihkupec. Časem se začal zajímat o veřejné dění a místní politiku a vstoupil do Zelených, kde působí už 11 let. Dnes pracuje jako projektový manažer a spolupracuje s mnoha starosty a samosprávami menších obcí. Působí i ve spolku Sbor dobrovolných občanů, který se zaměřuje na podporu občanské společnosti, transparentnost veřejné správy a ochranu krajiny. Přes tři roky je navíc náchodským opozičním zastupitelem.

František Majer

náhradník

místostarosta

Předchozí Další