Nová Tepna - Vrstevnaté centrum Náchoda

Pro odevzdání návrhu je nezbytná „registrace dodavatele“ v elektronickém nástroji NEN.
Teprve po registraci je možné prostřednictvím tohoto nástroje podat návrh. Registrace v nástroji a odevzdání návrhu jsou dva samostatné kroky.