Nová Tepna - Vrstevnaté centrum Náchoda

Návrh se odevzdává jak fyzicky na adrese organizátora MOBA studio, tak elektronicky přes nástroj NEN. Včasné doručení obého je na zodpovědnosti účastníků. KONZULTUJTE PROSÍM SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY.