Krnov na start

 • Zadavatel

  Krnov

 • Typ soutěže

  Užší soutěž o návrh

 • Vyhlášení soutěže

  Srpen 2020

 • Podání žádostí o účast

  25.9.2020 do 14:00

 • Odevzdání návrhu

  4.12.2020 do 14:00

 • Ceny a skicovné

  250 000 Kč - 125 000 Kč - 75 000 Kč - skicovné 2 x 50 000 Kč

 • Nutná registrace dodavatele v E-ZAK

  https://zakazky.krnov.cz/

KRN

REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ SPORTOVNÍHO AREÁLU V KRNOVĚ
Předmětem soutěže je návrh veřejných prostranství v okolí sportovišť při Smetanově okruhu a ulici Petrovické a zároveň zpřístupnění areálu sportovišť v co největší míře veřejnosti.
Cílem soutěže je pro město Krnov najít partnera pro dlouhodobou spolupráci při vytváření kvalitního veřejného prostranství.
Zadáním je vytvořit otevřený sportovní areál, kde se sport stane demokratickým nástrojem pro zapojení všech věkových kategorií do sportovního života, a navázat tak na skvěle fungující družstva a oddíly, která se často za zavřenou bránou věnují výchově sportovců Krnova. Záměrem je sport posunout do různé škály spontánnosti, kde na jedné straně může být procházka sportovním areálem a na druhém konci profesionální trénink. Čím bude spektrum mezi těmito dvěma pozicemi bohatší, tím se bude krnovskému sportu a volnému času dařit lépe a může vzniknout sportovní, ale i kulturní a společenský fenomén města.

Porota - zastupitelé Krnova:
Tomáš Hradil – starosta, místopředseda poroty
Zuzana Matelová – radní
Lubomír Dehner – městský architekt

Porota - architekti:
Radmila Fingerová - předsedkyně poroty
Adam Gebrian, Alice Michálková, Tomáš Bindr

Předchozí Další