Velké kino moderního Zlína

Předmětem soutěže je revitalizace objektu Velkého kina ve Zlíně navrženého architektem Františkem Lydie Gahurou a postaveného firmou Baťa v roce 1933. Ve své době šlo o největší biograf v tehdejším Československu, s počtem 2270 míst pro diváky. Záměrem soutěže je vytvoření podmínek pro kino v optice potřeb města 21.století.
Architektonická soutěž bude vedená formou soutěžního dialogu.
Velké kino nemá být místem, které obyvatelé města navštěvují výjimečně, ale má se z něj především stát prostor pro každodenní setkávání.

Porota vybrala účastníky soutěžního dialogu:

  • A B.K.P.Š. (Bratislava)
  • re:architekti studio (Praha)
  • Építész Stúdió (Budapešť)
  • ov architekti (Praha)
  • Christophe Hutin Architecture (Bordeaux)
  • Petr Hájek ARCHITEKTI (Praha)
Pro účastníky
Porota

Jitka Ressová

předsedkyně poroty // Je česká architektka. Diplom architektury získala na VUT (1999). Pracovala v Ateliéru Brno a ve studiu Transat architekti. V letech 1999–2011 působila na katedře designu VŠUP Praha ve Zlíně jako asistentka a následně jako vedoucí katedry. Od roku 2003 je členkou kanceláře pro design a architekturu Ellement. V roce 2012 ukončila doktorandské studium na VŠUP v Praze s tématem Obytná jednotka a její individuální užití. Od roku 2011 je členkou o. s. aArchitektura, které pořádá přednášky a výstavy o architektuře. Jedním z výstupů tohoto zaměření se stala např. výstava „Můj baťovský domek“. Mezi nejvýraznější zlínské intervence ateliéru Ellement patří Revitalizace Gahurova prospektu, která vzešla z architektonické soutěže v roce 2011.

Jiří Korec

místopředseda poroty // Politik a technik, od roku 2016 zastupitel Zlínského kraje, od roku 2018 primátor města Zlína (předtím v letech 2016 až 2018 náměstek primátora), člen hnutí ANO 2011.
V letech 2002 až 2006 vystudoval Střední průmyslovou školu Zlín a v následujících letech pak absolvoval obory kybernetika, biomedicínské inženýrství a management na Českém vysokém učení technickém v Praze. Po studiích pracoval jako vedoucí technického oddělení v soukromé firmě MEDETRON zabývající se výrobou měřicí techniky pro zdravotnictví.

Pierre Hebbelinck

Vystudoval Lambert Lombard Institutuv Liège v roce 1981. V následujícím roce si otevřel soukromý architektonický ateliér. Ve své praxi kombinuje práci architekta s prací pedagoga v Belgii, Francii, Východní Evropě a Latinské Americe, kde cestuje na kulturní diplomatické mise. V letech 1996 a 2002, reprezentoval Belgii na 6. a 8. ročníku architektonického bienále v Benátkách. V roce 2002 získal cenu Barona Horty za realizaci muzea současného umění v Grand Hurnu v Mons. V roce 2004 založil nakladatelství Fourre-Tout Editions. V roce 2015 byl Pierre Hebbelinckovi udělen Řád umění a literatury od francouzského ministra kultury a komunikace V roce 2019 byl nominován na Cenu Evropské unie za současnou architekturu (Mies van der Rohe Award) za revitalizaci Centra kultury La Halle Perret.

Vladimír Šlapeta

Po absolutoriu architektury na ČVUT v Praze pracoval jako architekt v Ostravě. V letech 1973-1991 byl vedoucím odd. architektury Národního technického muzea v Praze, v letech 1986 a 1987 byl hostujícím docentem na TU ve Vídni a v Berlíně, 1987-1991 byl členem exekutivního výboru Mezinárodní konfederace architektonických muzeí ICAM. V letech 1991-1997 a 2003-2006 byl děkanem Fakulty architektury ČVUT v Praze, poté 2006-2010 děkanem Fakulty architektury VUT v Brně. V roce 2000 působil jako visiting scholar CCA v Montrealu a v zimě 2013-2014 jako Fulbright-Masaryk Scholar na Cooper Union v New Yorku. Od roku 1995 je členem Akademie der Kuenste v Berlíně. Je autorem řady publikací o architektuře 20.století /Czech Functionalism 1918-1938, London 1987, Baťa 1910-1950 - architektura a urbanismus, Zlín 1991, Slavné vily Zlínského kraje, Praha 2008 aj./

Martin Jančok

Absolvoval v roce 2004 Fakultu Architektury STU v Bratislavě. V letech 2002 - 2009 působil v architektonickém ateliéru zerozero. Následně založil vlastní studio PLURAL, které se zabývá architekturou, urbanismem a výstavnictví. Pracuje pro několik kulturní instituce (Slovenská národní galerie, Východoslovenská galerie, Kunsthalle Bratislava, Nová synagoga Žilina). Za obnovou a transformací Neologická synagoga v Žilině (autor Peter Behrens) získal cenu Bauwelt Advancement Award 2013, cenu za architekturu CE-ZA-AR 2018 a nominaci na Evropskou cenu Mies van der Rohe Award 2019.

Jana Kostelecká

náhradník // Studovala dějiny umění a češtinu na FF MU v Brně. Praxi započala v redakci časopisu Neon a v nakladatelství Petrov (mj. editorka knižní verze Šumných měst). V roce 2001 odešla do Prahy coby produkční časopisu Blok, následovala práce pro Dny designu v Praze Designblok, spolupráce s Centrem pro středoevropskou architekturu atd. Od roku 2007 je organizátorkou PechaKucha Night Prague. Spolupracuje s Aero films a CAMP, věnuje se produkci doprovodních programů pro děti a veřejnost. V rámci nakladatelství Jakost vydáva knihy o architektuře a designu.

Miroslav Adámek

Politik a lékař, v letech 2010 až 2018 primátor města Zlína a od roku 2012 zastupitel Zlínského kraje, nestraník za hnutí STAN. Vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, kterou ukončil v roce 1989 a získal titul MUDr. Následně se přestěhoval do Zlína za prací (těsně před revolucí v roce 1989). Pracoval jako chirurg ve zlínské nemocnici Atlas a v Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně, ale také v nemocnicích ve Vsetíně a Valašském Meziříčí. V devadesátých letech byl rovněž týmovým lékařem zlínských extraligových hokejistů. Od roku 2005 je jednatelem a společníkem firmy Jednodenní chirurgie Zlín, s.r.o.

Pavel Brada

Politik a právník, v současnosti náměstek primátora ve Zlíně, člen hnutí ANO.Studoval na právnické fakulta Univerzity Karlovy, Faculté de droit, Université de Lausanne a Švýcarsku. Působil ve velkých advokátních kancelářích v Praze, v developerské společnosti ECM (nemovitosti), České Spořitelně (senior právník), od 2010 působil jako vedoucí právního oddělení Allegro Group CZ (Aukro, Heureka, PayU), později spolumajitel AUKRO. Od 2014 zastupitel, od 2018, náměstek primátora Statutárního města Zlín.

Aleš Dufek

náhradník // Politik a advokát, od roku 2016 zastupitel Zlínského kraje, v letech 2010 až 2014 náměstek primátora města Zlína, v letech 2013 až 2017 předseda hnutí Zlín 21, od roku 2017 člen KDU-ČSL. V krajských volbách v roce 2016 byl z pozice člena hnutí Zlín 21 zvolen na kandidátce KDU-ČSL zastupitelem Zlínského kraje. Od roku 2016 je také členem Rady Evropy ve Strasburgu. V prosinci 2017 skončil jako předseda hnutí Zlín 21 a stal se členem KDU-ČSL.

Bedřich Landsfeld

náhradník // Náměstek zlínského primátora pro oblast ekonomiky, financí, městské zeleně a životního prostředí, nestraník za STAN.

Ivo Tuček

náhradník // Absolvent FA ČVUT, následná praxe v ateliérech s urbanistickým a územně plánovacím zaměření, od r. 2014 pracuje pro Zlínský magistrát, kde následně získal vedoucí pozici jak pro státní správu - územní plánování, tak pro samosprávu - městské architekty.

Předchozí Další