Stay Hydrated. The Value of Water

  • KurátorYvette Vašourková, Igor Kovačević
  • ProdukceOndřej Kohout
  • TýmSteven Duke, Jack Fisher, Carline Fourcade, Leeloo Ghigo, Karin Grohmannová, Harleen Kaur, Kiersten Luttrell, Muhammed Nurullah Menzilcioglu, František Novotný, Eliška Pomyjová, Barbora Slavíčková, Oleksandra Yeloyeva
  • Termín výstavy24. 8. – 30. 9. 2018

Téma vody je důležité pro geostrategickou pozici každé země na světě. Provozní otázky vody jsou však velmi často rozděleny na nižší úrovně regionů, měst a obcí. Státní vodohospodářské politiky jsou velmi často ucelenými dokumenty s jasnými strategiemi, ale když se dostanou na místní úroveň, kde by měly být realizovány, setkáváme se s poměrně komplikovanou situací, jejímž důsledkem je špatná údržba nebo privatizace klíčových segmentů distribuce vody, aniž by se soukromé společnosti komunitě výrazně vracely.

Přes otázku zisku z vody se dostáváme k otázce její skutečné hodnoty - kterou lze jen těžko vyjádřit pouze prostřednictvím ekonomických jednotek, jako jsou peníze nebo zlato. Porovnali jsme ceny vody ve vybraných velkých městech s jejich průměrnými cenami práce (průměrnými platy) a z těchto čísel jsme spočítali různé hodnoty vody reprezentované množstvím pracovního času potřebného k tomu, abychom si mohli dovolit 1 m3 vody z vodovodu. Plně si uvědomujeme, že v některých regionech statistické údaje neodpovídají skutečnosti, přesto považujeme tato orientační čísla za působivá.

Posledním tématem, kterého se dotkneme, je emancipace vody, nebo řečeno terminologií západního světa: demokratizace vody. Zaměřujeme se na ukázku procesů, které mohou rozvíjet odpovědné orgány i jednotlivci. Cílem je chápat vodu jako důležitou společnou hodnotu, která by neměla být soukromá a měla by být považována za trvale obnovitelný neomezený zdroj.