Hyperlocal: Vstříc komunitním místům nebo-li když sousedé navrhují město

  • CAMP Praha19.6.2024 19:00
  • KUMST Brno20.6.2024 16:00 & 18:00

Jaká byla role a síla komunitních skupin a neziskových organizací, které působily v sedmdesátých letech v New Yorku? Byly to doby ekonomické nestability a společenských nepokojů. Jaká je dnes spolupráce mezi městem a občanskými spolky v péči o veřejný prostor, podporu lokálních aktivit či dostupného bydlení? Přednáška Hyperlocal – Vstříc komunitním místům bude zaměřená na přenesení zkušeností z participativního plánování v New Yorku. Během večera vystoupí odborníci ze Školy architektury na newyorském Pratt Institute. Eve Baron, David Burney, Eva Hanhardt a Ronald s Yvette Shiffman budou sdílet své zkušenosti a povedou rozhovory o tom, jak lze prohloubit důvěru a zlepšit spolupráci mezi občany, neziskovými organizacemi i městskými samosprávami a jak posilovat vzdělávání v dané oblasti.

Zapojování občanů a občanský sdružení do utváření města je současně jeden z pilířů Nového evropského Bauhausu – iniciativy Evropské unie.

19.6.2024 19:00 v CAMP Praha
Rezervovat vstupenku lze zdarma přes CAMP/goout
20.6.2024 18:00 v KUMST Brno
Rezervovat účast lze zdarma přes KUMST/google

Ronald Schiffman je architekt a pionýr v komunitním plánování, kolektivním praktikám navrhování věnuje už od šedesátých let.
Yvette Shiffman se věnuje problematice dostupného bydlení a řešení bydlení lidi bez domova.
Eva Hanhardt je odbornicí na kontext sociální spravedlnosti.
David Burney je expert na přenášení návrhů do praxe a působil jako komisař městského designu NYC během starosty Micheala Bloomberga.
Eve Baron je v současné době vedoucí Ústavu plánování a životního prostředí Pratt Institute GCPE.

Přednáškový projekt Hyperlocal navazuje na zkušenost Yvette Vašourkové, spoluzakladatelky CCEA MOBA, z Fulbright postdoc pobytu v New Yorku na Pratt Institutu GCPE.

Přednáška vzniká ve spolupráci CCEA s:
IPR Praha
Fakulta výtvarných umění VUT v Brně
Fakulta architektury VUT v Brně
ARCHIP Architectural Institute in Prague

Partneři:
Kancelář Kreativní Evropa
Nadace Via
Nadace Tipsport
Nadace Karel Komárek Family Foundation
mmcité

Nad projektem udělili záštitu:
Ivan Bartoš, místopředseda vlády ČR pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
Velvyslanectví USA v České republice
Petr Hlaváček, náměstek primátora hl. města Prahy

Předchozí Další
Hyperlocal: Vstříc komunitním místům nebo-li když sousedé navrhují město
↳ Související výstupy