Hyperlocal: Vstříc komunitním místům / Brno: KUMST

  • KUMST Brno / Diskuze s experty20.6.2024 16:00
  • KUMST Brno / Veřejná přednáška20.6.2024 18:00

Diskuze s experty
20.6.2024 16:00 v KUMST Brno
RSVP v tomto google formuláři
Diskuze s experty z New Yorku z Pratt Institutu, pionýry v komunitním plánování, sociální spravedlnosti a životního prostředí. Eve Baron, David Burney, Eva Hanhardt a Ronald s Yvette Shiffman budou sdílet své zkušenosti a povedou v užším kruhu rozhovory o tom, jak lze prohloubit důvěru a zlepšit spolupráci mezi občany a jak posilovat vzdělávání v dané oblasti. Projekt vzniká ve spolupráci FaVU a FA VUT.
Své aktivity v KUMST Brno představí:
Martin Žák a Adéla Šoborová, studující Ph.D. program FA VUT v Brně, kteří se věnují městskému pěstování jedlé zeleně
Karin Grohmannová, studující Ph.D. program FaVU VUT v Brně, která se věnuje současnému umění ve veřejném zájmu.
Barbora Lungová, odborná asistentka FaVU VUT, Partyzánky s motyčkou – umělecký výzkum spontánního zahradničení
Tomáš Kozelský, spoluzakladatel KOGAA, Start proměny Bratislavské ulice

Veřejná přednáška
20.6.2024 18:00 v KUMST Brno
Rezervovat účast lze zdarma přes KUMST/google
Projekt se zaměřuje na význam a roli neziskových organizací a komunitních skupin v rámci městského rozvoje a rozvoje veřejných prostor. S odborníky z Pratt Institute v New Yorku se budeme věnovat tématu komunitního a participativního plánování s cílem posílit lokálně orientovaná, demokratická a udržitelná řešení pro městské prostory. Projekt je určen zástupcům všech oborů, které se zabývají kvalitou městského prostředí.
V Brně se budeme věnovat diskusi o rozšiřování vzdělávání v oblasti komunitních interakcí prostřednictvím spolupráce s vysokoškolskými pracovišti zaměřenými na umění, architekturu, urbanismus, územní plánování a související společenskovědní disciplíny.
Součástí projektu bude výstupní zpráva s analýza zahrnující doporučení aplikovatelné pro naše prostředí s cílem dosáhnout vyšší synergie mezi lokálními iniciativami a městskými či státními organizacemi a se záměrem rozvíjet takovou spolupráci, která povede k vytváření živého městského prostředí pro všechny sociální skupiny s akcentem na vzdělávání v komunitních procesech.

Ronald Schiffman je urbanista a architekt se kolektivním praktikám navrhování věnuje už od šedesátých let. Ron je držitelem dvou ocenění za celoživotní přínos: Ceny Jane Jacobs za celoživotní přínos od Rockefellerovy nadace a Národní ceny za průkopnické plánování od American Planning Association. Nyní je emeritním profesorem na Graduate Center for Planning and the Environment na Pratt Institutu Škole architektury.
Komunitní architekt, který se zaměřuje na zlepšování kvality čtvrtí pro komunity s nízkými. V roce 1964 spoluzaložil nejstarší univerzitní veřejně prospěšné architektonické, plánovací a technické asistenční centrum v zemi Pratt Institute Center for Community and Environmental Development [PICCED]. Dále v roce 1968 spolupracoval se senátorem Robertem F. Kennedym na založení první komunitní rozvojové korporace v zemi. V období 1960-1966 pomáhal zakládat a zasedal v představenstvech organizací věnovaných rasové a sociální spravedlnosti – Race Forward/Center for Social Inclusion a Shared Interest, který podporuje ekonomickou, rasovou a genderovou spravedlnost v Jihoafrické republice. V 90. letech byl jmenován starostou Davidem Dinkinsem komisařem pro plánování města New York. Byl prezidentem Salzburgského kongresu pro plánování a rozvoj měst v letech 1990-1994.

Yvette Shiffman se věnuje problematice dostupného bydlení a řešení bydlení lidi bez domova. Urbanistka s více než čtyřicetiletou praxí v oblasti dostupného bydlení a komunitního rozvoje, zaměřuje se na rozvoj a analýzu politik bydlení a konzultace pro komunitně cílené neziskové organizací. Ve spolupráci s neziskovou organizaci Community Service Society realizovala inovativní projekty zaměřené na družstva založené přímo nájemníky a na ubytovacích zařízení pro bezdomovce. Yvette je členkou organizace Collective for Community, Culture and Environment.

Eva Hanhardt je odbornicí na kontext sociální spravedlnosti. Eva má přes 40 let profesních zkušeností se zaměřením na komunitní a environmentální plánování. V NYC Department of City Planning byla jednou z autorek Komplexního plánu pro nábřeží NYC z roku 1992, pracovala například na mixed-use zónování Hunter’s Point. V Department of Environmental Protection dále řídila program Greenpoint Williamsburg Environmental Benefits, se zaměřením na veřejného zdraví, udržitelný rozvoj a systém. Působila jako profesorka na Pratt Institute a na City University of New York se zaměřením na městské, environmentální a komunitní plánování v kontextu sociální spravedlnosti. Je spoluzakladatelkou Collective for Community, Culture and Environment a držitelkou Davidoffovy ceny od Metro Chapter American Planning Association (APA) a Vision Award National APA za ImagineNY.

David Burney je expert na přenášení návrhů do praxe a působil jako komisař městského designu NYC během starosty Micheala Bloomberga. Spoluzakladatel programu Urban Placemaking and Management na Ústavu plánování a životního prostředí (GCPE) na Pratt Institute; v letech 2004–2014 vedl Oddělení městského plánování v New York City a za působení starosty Michaela Bloomerga pracoval jako komisař Městského designu pro New York (2019–2022); předseda správní rady organizace Project for Public Spaces, která se od roku 1975 zaměřuje na utváření a udržování veřejného prostoru ve spolupráci s lokálními sdruženími.

Eve Baron je v současné době vedoucí Ústavu plánování a životního prostředí GCPE (Graduate Center for Planning and the Environment)a současně akademická ředitelka programu Městské a komunitní plánování na Pratt Institutu. Je členkou Komise pro občanské zapojení pro New York. Má rozmanité zkušenosti v plánovacích procesech města, advokacii a akademické sféře, kde působí or roku 2004. Mezi její zájmy patří participativní plánování, komunitní rozvoj a občanská infrastruktura.

Předchozí Další
Hyperlocal: Vstříc komunitním místům nebo-li když sousedé navrhují město
↳ Související výstupy