Ideový návrh Územního plánu Hradce Králové

  • Soutěžní návrh Ideový návrh Územního plánu Hradce Králové
  • UmístěníTřetí cena
  • TýmIgor Kovačević / Yvette Vašourková / Kateřina Šrámková / Ander Barron / Gema Santatiariá Harcká / Zuzana Kuldová

Naše společnost v porevoluční době zbohatla natolik, že se řadíme do okruhu nejbohatších zemí světa. Budoucnost naši společnosti není a nemůže být jen v hromadění a zvětšování bohatství, ale především v zlepšení kvality vzájemných vztahů a prostředí, ve kterém žijeme. Bezohledné zacházení s krajinou, kterého jsme v porevoluční době svědky, vedené snahou o maximalizace zisku vymazala z našich měst jasnou hranici mezi městem a přírodou.
Hradec Králové se také neubránil těmto procesům, ale stagnace či mírný pokles počtu obyvatel tyto procesy minimalizoval a ubránil město od nejhoršího scénáře nekontrolovatelného rozvoje příměstských „sprawlů“ – sídelních kaší.
Hradec Králové za 50 či 100 let bude městem, které se ze salonu první republiky stane salonem 21. století. Salonem, který bude mít jasné entrée a vymezené hranice. Všechny prostory města budou uspořádány tak, aby každý z nich byl identifikovatelný nejen svým programem, ale i formou.
Hradec Králové se stane městem, které odpoví na otázku neustalého rozšiřovaní urbanizovaného prostředí na úkor krajiny a úspěšně skloubí ekonomické a ekologické požadavky. Návrh,který předkládáme je manuál k zahájení tohoto procesu.

Předchozí Další