Nové městské lázně v areálu koupaliště v Krnově

Soutěžní podmínky: 6.1 Odevzdání návrhu

6.1.1 Způsob odevzdání
Návrh se odevzdává elektronicky i fyzicky (v listinné podobě).
Elektronicky se návrh odevzdává prostřednictvím elektronického nástroje formou jednotlivých souborů.
Fyzicky se návrh odevzdává na adresu organizátora soutěže v úřední hodiny: pondělí až pátek 10:00 – 17:00 h.
MOBA studio s.r.o., U Půjčovny 953/4, 110 00 Praha 1
+420 222 222 521
Všechny části listinného podání budou v obalu s nadpisem „NOVÉ MĚSTSKÉ LÁZNĚ PRO KRNOV“.

6.1.3 Lhůta pro podání návrhů 2. fáze
Okamžik, kterým končí lhůta pro podání návrhů v druhé fázi, je 04. 02. 2022, 14:00, kdy rozhoduje čas přijetí elektronickým nástrojem a současně fyzická přítomnost návrhu na adrese organizátora soutěže.