Nová náves Bašť s budovou základní školy

Primárně jsou všechny odpovědi zveřejňovány formou dodatečných informací k zakázce v elektronickém nástroji. Zde se objevují později.
Vaše dotazy podávejte přes elektronický nástroj nebo zasílejte na igor@cceamoba.cz

 • 16.11.2020-5
  Existují alespoň schematické podklady (pasportizace) ke stávajícím objektům v rámci řešeného území ze kterých je možné odhadnout vnitřní dispozice, řez - stavební výšky apod.? - zejména tedy u objektů sýpky a vedlejšího domu s klenutým stropem.

  Viz odpověi na dotazy číslo 1 a 2 níže.

 • 16.11.2020-4
  Prosím o informaci, zda je nutné při návrhu dodržet limity území vyplývající z platného územního plánu? Případně zda na základě vybraného návrhu posléze proběhne změna ÚP "na míru" řešení?

  Návrh musí v maximální možné míře splňovat současné limity dle platného ÚP a legislativy.

 • 16.11.2020-3
  Co se týče návrhu obecních bytů, předpokládáme, že veškeré informace mají vzejít ze soutežního návrhu a obec pro tuto chvíli nevznáší žádné konkrétní požadavky např. na množtví a velikosti bytů, parkování, návaznosti atd.

  Obec Bašt v prosinci roku 2019 nechala zpracovat studii proveditelnosti, ze které vzešlo: „V nově navržených objektech a revitalizované sýpce jsou uvažovány tyto funkce v rozsahu:
  Byty – celkově 56 bytů o průměrné hrubé podlahové ploše 52m2 ve 2NP a podkroví nových objektů (uvažovány dispozice 1+kk, 2+kk, 3+kk v rovnoměrném zastoupení)
  Komerční prostory – celkově 7 jednotek o hrubé podlažní ploše 60 m2 - 140 m2 (možno dále dělit) umístěných v 1NP a přístupných z náměstí. Prostory jsou vhodné pro malé prodejní plochy, případně veřejnou vybavenost jako je služebna obecní policie, ordinace atd.
  Víceúčelové prostory v sýpce – v rámci její revitalizace je uvažováno vzhledem k jejímu potenciálu být dominantou celého území s umístěním kulturních funkcí a veřejné vybavenosti. Konkrétně prostory pro obecní úřad (HPP cca 360 m2) a víceúčelový sál se zázemím (HPP cca 180 m2).
  Základní škola – jediný objekt mimo náměstí je navržen na kapacitu 540 žáků, včetně veškerého souvisejícího vybavení (tělocvična, stravování, atd)“
  Jednalo se ovšem o hmotovou studii, kde nebyly navrženy jednotlivé plochy. Tyto informace je možno použít jako indikativní s tím, že pro parkování je nutné navrhnout počty, uspořádaní a pozice podzemních a nadzemních parkovacích míst odpovídající potřebám, které vzejdou z kapacit vašeho návrhu.
  Principiálně počet obecních bytů má být různorodých velikostí od 1+kk do 3+kk v rovnoměrném zastoupení.

 • 16.11.2020-2
  Existuje nějaká dokumentace k ostatním stávajícím budovám? Je k dispozici zpráva o historii areálu?

  19.11.2020-2
  Stavebně historický průzkum byl zpracován pouze na sýpku:

 • 16.11.2020-1
  V soutěžních podmínkách je psáno, (P.04), že k sýpce je i podklad dwg, ke stažení jsme našli pouze pdf evidenčního listu. Je k dispozici nějaká výkresová dokumentace k sýpce?

  19.11.2020-1
  dwg výkres plánů sýpky: