Nová náves Bašť s budovou základní školy

 • Zadavatel

  Svazek obcí Pod Beckovem a obec Bašť

 • Typ soutěže

  Otevřená soutěž o návrh

 • Vyhlášení soutěže

  listopad 2020

 • Odevzdání návrhu

  14.1.2021, 14:00

 • Ceny a odměny

  800 000 Kč - 600 000 Kč - 400 000 Kč + mimořádné odměny 300 000 Kč

 • Nutná registrace dodavatele v elektronickém nástroji

  https://www.e-zakazky.cz/

BAS

Předmětem soutěže je návrh novostavby svazkové základní školy a další nové zástavby pro obec, kde v parteru vzniknou prostory pro obchod a služby a ve vyšších patrech obecní byty, včetně úpravy veřejného prostranství, tedy nové návsi.
Cílem soutěže je pro obec Bašť najít partnera pro vytvoření kvalitní veřejné vybavenosti.

Pro účastníky
Porota

Jan Hájek

předseda poroty

architekt, Atelier M1 architekti

Vítězslav Kaliba

místopředseda poroty

starosta obce Bašť

Emil Přikryl

architekt

Eva Šarochová

architektka, Atelier Projektor

Tomáš Matuška

vedoucí výzkumného oddělení UCEEB

Martin Kupka

starosta obce Líbeznice

Martin Skalický

zástupce ředitele základní školy Líbeznice

Norbert Obršál

náhradník

architekt, m2au

Pavla Příšovská

náhradník

předsedkyně Svazku obcí Pod Beckovem

Martin Čacký

náhradník

starosta obce Měšice

Předchozí Další