Nová náves Bašť s budovou základní školy

 • Vítězný návrh

  BARAAK arch, Banality Studio a Dvořák & partneři

 • Zadavatel

  Svazek obcí Pod Beckovem a obec Bašť

 • Typ soutěže

  Otevřená soutěž o návrh

 • Výsledky soutěže

  2021

BAS

Předmětem soutěže byl návrh novostavby svazkové základní školy a další nové zástavby pro obec, kde v parteru vzniknou prostory pro obchod a služby a ve vyšších patrech obecní byty, včetně úpravy veřejného prostranství, tedy nové návsi.

Porota

Jan Hájek

předseda poroty

architekt, Atelier M1 architekti

Vítězslav Kaliba

místopředseda poroty

starosta obce Bašť

Emil Přikryl

architekt

Eva Šarochová

architektka, Atelier Projektor

Tomáš Matuška

vedoucí výzkumného oddělení UCEEB

Martin Kupka

starosta obce Líbeznice

Martin Skalický

zástupce ředitele základní školy Líbeznice

Norbert Obršál

náhradník

architekt, m2au

Pavla Příšovská

náhradník

předsedkyně Svazku obcí Pod Beckovem

Martin Čacký

náhradník

starosta obce Měšice

Předchozí Další