Nová náves Bašť s budovou základní školy

 • Zadavatel

  Svazek obcí Pod Beckovem

 • Typ soutěže

  Otevřená soutěž o návrh

 • Vyhlášení soutěže

  říjen 2020

 • Odevzdání návrhu

  prosinec 2020

 • Ceny a odměny

  600 000 Kč - 450 000 Kč - 300 000 Kč + mimořádné odměny

 • Nutná registrace dodavatele v elektronickém nástroji

  https://www.e-zakazky.cz/

BAS

Předmětem soutěže je návrh novostavby svazkové základní školy a další nové zástavby pro obec, kde v parteru vzniknou prostory pro obchod a služby a ve vyšších patrech obecní byty, včetně úpravy veřejného prostranství, tedy nové návsi.
Cílem soutěže je pro obec Bašť najít partnera pro vytvoření kvalitní veřejné vybavenosti.

V porotě zasednou:
za Svazek obcí - Martin Kupka (starosta obce Líbeznice), Vítězslav Kaliba (starosta obce Bašť), Martin Skalický (ředitel základní školy Líbeznice), Pavla Příšovská (starostka obce Předboj a předsedkyně Svazku obcí Pod Beckovem), Martin Čacký (starosta obce Měšice)
nezávislí architekti - Emil Přikryl, Eva Šarochová, Jan Hájek, Norbert Obršál
a vedoucí výzkumného oddělení Univerzitního centra energeticky efektivních budov, Tomáš Matuška