Revitalizace vnitrobloku Divadla Jiřího Myrona

Soutěžní podmínky: 6 - Žádost o účast

Způsob podání žádosti
Žádost se podává ve formě jednoho souboru PDF s názvem „Žádost“ prostřednictvím elektronického nástroje.

Forma a obsah žádosti jsou popsány podrobně v bodě 6 Soutěžních podmínek.