Revitalizace vnitrobloku Divadla Jiřího Myrona

 • Vítězný návrh

  Szymon Rozwałka, Ada Rypl-Žabčíková, Jaroslav Sedlák, spolupráce: Šimon Doubrava, Kazuhiro Okamoto, Ludmila Jankovichová, Tomáš Müller, Dušan Navrátil, Rostislav Rypl, Stanislav Šimoníček, Šarka Svobodová, zahradní architektura: Mirka Svorová a Jana Zuntychová

 • Zadavatel

  Národní divadlo moravskoslezské

 • Typ soutěže

  Užší soutěž o návrh, 1 fáze

 • Výsledky

  2.5.2023

 • Ceny a odměny

  500 000 Kč – 400 000 Kč – 300 000 Kč + odměny celkem 300 000 Kč

 • Stav

  uzavřená smlouva s vítězem

 • Povinné použití elektronického nástroje

  TENDERARENA

DJM

Záměrem revitalizace vnitrobloku bylo především zpřehlednění a zjednodušení provozních vazeb a cest, doplnění nutných prostorů a funkcí pro zvýšení efektivity divadelního provozu a celkové zkvalitnění zázemí včetně obnovy technické infrastruktury. Velký důraz byl přitom kladen na zapojení maxima zeleně do celkového konceptu a na energetickou úspornost řešení.

Centrální částí návrhu tak bude urbanisticko-architektonické řešení prostoru dvora, jehož součástí bude výstavba nových prostor nutných pro rozšíření divadelního zázemí, řešení fasád stávajících budov orientovaných do dvora a optimalizace stávající technické infrastruktury.

Vnitřní nádvoří, kde se setkává mnoho provozních funkcí (technologie, skladování, odpadky, zásobování, doprava) a které má dosud spíše charakter zbytkového prostoru, má být nejen revitalizováno a zefektivněno z praktického hlediska, ale také zhumanizováno tak, aby služební veřejnosti sloužilo jako příjemné místo k pobytu. Je tedy úkolem najít vyváženost mezi funkčností a pobytovými kvalitami prostoru. Vnitroblok by měl dále poskytnout i optické a dopravní napojení na městské prostory do ulice Zahradní a Milíčova. Není však cílem prostory otevřít veřejnosti.

Porota

Michal Palaščák

předseda poroty

Architekt a urbanista původem z Brna, absolvent FA VUT v Brně. Vede architektonický ateliér Dílna. Dílna je malé studio s rodinou atmosférou. Mezi jejich realizace patří např. rekonstrukce tržnice na Zeleném trhu v Brně, stavební úpravy v maximální možné míře navrací komunikační vazby domu do původního stavu před necitlivými úpravami z minulých let.

Jiří Nekvasil

místopředseda poroty

Ředitel Národního divadla moravskoslezského

Alice Michálková

Absolventka FA ČVUT v Praze. Vede olomoucký architektonický ateliér AMTB. V portfoliu ateliéru nalezneme rekonstrukce a adaptace historických objektů, atypické přístavby přístaveb od menších objektů až po komplexní areály. Držitelé Stavby roku 2010 a opakovaně Stavby roku olomouckého kraje. Od 2018 externě zajišťuje služby městského architekta města Přerova.

Jan Hora

Vystudoval FUA TUL. Působil na stážích v Istanbulu, Berlíně, Rotterdamu a Amsterdamu. Vede ateliér na Fakultě architektury VUT v Brně. Je zakládajícím členem ateliéru ORA (Originální regionální architektura), mladého architektonickýho ateliéru se sídlem ve Znojmě. Jejich přístup přestavby chátrající barokní budovy zvané Kocanda, ocenili také památkáři, kteří realizaci ocenili jako nejlepší opravenou památku Jihomoravského kraje za rok 2020.

Dušan Rozsypal

Zakladatel ostravského architektonického ateliéru Duplex architekti. Jeho ateliér se mimo jiné věnuje projektové dokumentaci pro výstavbu a rekonstrukce a inženýrským a technickým činnostem. Zúčastnil se například soutěže na revitalizaci náměstí MSGRE Šrámka v Ostravě nebo revitalizaci ulice Umělecké, též v Ostravě. Mezi jeho realizace patří například mateřská škola v Ostravě – Hrabové nebo rozhledna Bukovka, která v roce 2016 vyhrála v anketě Rozhledna roku.

Ondřej Vysloužil

Ředitel Městského ateliéru prostorového plánování a architektury, příspěvkové organizace (MAPPA) v Ostravě

David Bazika

Kmenový scénograf a šéf výpravy Národního divadla moravskoslezského (NDM)

Agata Vančó Kiszka

náhradnice

Absolventka FA ČVUT. Původem z Ostravska. S Rolandem Vančó vede architektonický ateliér Architekti Vančó Kiszka se zaměřením na regionální architekturu. Ateliér se věnuje všem typům zadání, přes návrhy novostaveb po rekonstrukce, tvorbu veřejného prostoru a design nábytku. K vnitřnímu i vnějšímu prostoru přistupují s pokorou. Snahou je dosáhnout celkového souladu funkce, formy a charakteru místa.

Jakub Kopec

náhradník

Jakub Kopec je architekt. Provozuje architektonickou praxi n-1. Věnuje se také editorské činnosti a kurátorování různých výstavních, přednáškových a vzdělávacích projektů. Je členem redakční rady časopisu ERA21 a galerijní rady Galerie Medium. Je zakladatelem vydavatelství 4AM/Fórum pro architekturu a média a členem stejnojmenného spolku. Působil jako vedoucí Ateliéru urbánních strategií na KAT VŠVU. Od roku 2022 je šéfredaktorem časopisu ARCH. Je (spolu)autorem mnoha dočasných instalací i „trvalých“ staveb.

Vítězslav Raszka

náhradník

Správní ředitel a šéf financí Národního divadla moravskoslezského (NDM)

Předchozí Další