Generální finanční ředitelství - Dislokace Brno: Příkop č. p. 25

 • Vítězný návrh

  Kuba & Pilař architekti

 • Zadavatel

  Generální finanční ředitelství

 • Výsledky soutěže

  2019

 • Stav

  příprava JŘBU

GFR

Cílem přístavby a nástavby budovy na adrese Příkop č. p. 25 v Brně bylo stávající budovu adaptovat a dostavět areál tak, aby vyhovoval zhruba 370 pracovníkům Finanční správy České republiky, jejichž přestěhování je zde plánováno z jiných brněnských a okolních lokalit. Klíčovými tématy byly tedy energetická úspornost a adekvátní podmínky pro práci zaměstnanců Finanční správy.

Porota

Matej Siebert

předseda poroty, SIEBERT+TALAŠ

Stanislav Běhal

místopředseda poroty, vedoucí Oddělení řízení investic, Odbor správy majetku a investic, Sekce ekonomiky GFŘ

Jakub Cigler

Jakub Cigler Architekti

Svatopluk Sládeček

New Work

Lada Kolaříková

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

Martin Komárek

ředitel Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj

Tomáš Rozehnal

ředitel Odvolacího finančního ředitelství

Tomáš Kozelský

KOGAA

Michal Sedláček

ředitel Kanceláře architekta města Brna

Předchozí Další