Základní škola Jana Vodňanského

Soutěžní podmínky: 6.1 Odevzdání návrhu

6.1 Odevzdání návrhu
6.1.1 Způsob odevzdání
Návrh se odevzdává elektronicky i fyzicky (v listinné podobě).
Elektronicky se návrh odevzdává prostřednictvím elektronického nástroje formou jednotlivých souborů.
Fyzicky se návrh odevzdává na adresu organizátora soutěže v úřední hodiny: pondělí až pátek 10:00 – 17:00 h.
MOBA studio s.r.o., U Půjčovny 953/4, 110 00 Praha 1
+420 222 222 521
Všechny části listinného podání budou v obalu s nadpisem „ZÁKLADNÍ ŠKOLA JANA VODŇANSKÉHO“.

6.1.2 Lhůta pro podání návrhů 1. fáze
Okamžik, kterým končí lhůta pro podání návrhů v první fázi, je 25. 03. 2022, 14:00,
pro přijetí v elektronickém nástroji i v listinné podobě.
6.1.3 Lhůta pro podání návrhů 2. fáze
Okamžik, kterým končí lhůta pro podání návrhů v druhé fázi, je 03. 06. 2022, 14:00,
pro přijetí v elektronickém nástroji i v listinné podobě.