Základní škola Jana Vodňanského

 • Vítězný návrh

  Josef Choc, Filip Rašek, Jonáš Mikšovský, Natálie Kristýnková, Barbora Lopraisová, Emily Hillová

 • Zadavatel

  Praha 7

 • Typ soutěže

  Otevřená soutěž o návrh, 2 fáze

 • Výsledky

  červen 2022

 • Stav

  Příprava JŘBU

 • Ceny a skicovné

  1 200 000 Kč - 900 000 Kč - 650 000 Kč + skicovné 3 x 200 000 Kč

JVS

Předmětem soutěže bylanovostavba Základní školy Jana Vodňanského, která bude jednou z prvních staveb, která předurčí vzhled nově vznikajícího bloku domů na území pražských Holešovic. Předmětem soutěže byl návrh nové základní školy včetně venkovních prostor a obnovení uličky Přádelní pro pěší a cyklisty (případně nezbytné zásobování). Cílem bylo nalézt takové řešení, které s přiměřenými ekonomickými náklady na výstavbu ale i na provoz budovy definuje smysluplný urbanismus místa a zároveň kreativní a kultivovanou architekturu, dále definuje jasnou představu o škole pro 21. století, která bude respektovat současné ekologické, sociální i estetické nároky.

Budoucí škola je pojmenovaná po významném spisovateli, herci, písničkáři, ale také občanovi a patriotu městské části Praha 7 Janu Vodňanském, který se narodil v roce 1941, dlouhá léta žil v Holešovicích. Jeho tvorba byla věnována z velké části dětem, ale i dospělým, byla charakteristická originální imaginací plnou slovních hříček a inteligentního humoru. V roce 2017 obdržel cenu za celoživotní přínos sedmé městské části.

Porota

Martin Rusina

předseda poroty

Absolvent FA ČVUT a Školy architektury na AVU v Praze. Od roku 2013 vede spolu s Martinem Freiem architektonické studio Rusina Frei Architekti, se kterým realizovali stavby a veřejná prostranství mnoha měřítek. V posledních letech jsou také úspěšní v mnoha architektonických soutěžích. Mimo jiné vyhráli soutěž o rekonstrukci a přístavbu ZŠ v Praze-Písnici.

Jan Čižinský

místopředseda poroty

Je starostou městské části Praha 7 s kompetencí finance, investice ve školství, ad. Vystudoval historii a latinu na FF UK a politologii a mezinárodní vztahy na FSV UK. Učil historii, latinu a občanskou výchovu a přednášel hospodářské dějiny na FF UK. Deset let vedl skautský oddíl v Břevnovském klášteře. Spoluorganizoval úspěšné referendum proti výstavbě předražené radnice v Praze 7.

Ilham Laraqui

Francouzská architektka, která realizuje stavby výhradně z architektonických soutěží. Mezi její realizace patří Komunitní dům v Saint-Ouen z roku 2010 a Kulturní a komunitní centrum Chaville z roku 2015. Je aktivní v pařížské komoře architektů, kde propaguje a sleduje kvalitu výstupů z veřejných architektonických soutěží.

Gaofei Tan

Je architekt praktikující v Číně a Belgii, kde od roku 2015 vede spolu se svým kolegou Chenem architektonické studio ACT. Ve své praxi propojují zkušenosti z východu a vysokou úroveň belgické architektury. Drží se měřítka menších staveb. V soutěži na základní školu Dolní Měcholupy obdrželi mimořádnou odměnu za výjimečně příjemné proporce, lidské měřítko a čitelnou strukturu soutěžního návrhu.

Zdeněk Chmel

Vystudoval architekturu na brněnské FA VUT a Berner Fachhochschule ve Švýcarsku. Po stáži v architektonickém ateliéru Herzog de Meuron v roce 2016 založil s dvěma partnery architektonické studio Malý Chmel, jehož první realizací je několikrát oceněná přístavba nové školy v Nezamyslicích. V posledním roce vyhráli nebo byli oceněni v mnoha soutěžích, jako např. Bytové domy 4 Dvory v Českých Budějovicích nebo Tělocvična u ZŠ Václava Hejny v Červeném Kostelci.

Lenka Burgerová

Je místostarostkou městské části Praha 7 s kompetencí územní rozvoj, ad. Profesí je architektka a historička, několik málo hodin týdně věnuje výuce vývoje urbanismu a dalších urbanistických témat na FF UJEP v Ústí nad Labem a na FA ČVUT a FF UK v Praze. Podílí se na několika neziskových projektech, které se věnují propagaci a záchraně architektonického a uměleckého dědictví, je členkou Pracovní skupiny pro vzdělávání ČKA.

Hana Šišková

Je radní městské části Praha 7 s kompetencí vzdělávání, školství, ad. Vystudovala hru na klavír a muzikologii, část studií absolvovala v zahraničí. Působí jako překladatelka a lektorka angličtiny a hry na klavír. Je spoluzakladatelkou a předsedkyní Spolku Korunka při ZŠ Korunovační. Dlouhodobě se zabývá problematikou základního vzdělávání, a to zejména vzděláváním v jazykové oblasti a vzděláváním dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

Lenka Milerová

náhradnice

Studovala architekturu na Fakultě stavební, Fakultě architektury a urbanismu na ČVUT a následně i na Akademii výtvarných umění v Praze. Po stážích v několika ateliérech po celém světě si v roce 2018 založila vlastní praxi. Je aktivní účastnicí různých architektonických soutěží. Zkušenosti v hodnocení a komentování architektonických návrhů sbírá při svém působení pomocné vedoucí ateliéru Císler-Milerová na ČVUT.

Petr Bureš

náhradník

V roce 2017 dokončil studium architektury na pražské UMPRUM, během kterého absolvoval stáž v Londýně a v ateliéru sochařství. V roce 2020 si založil vlastní praxi, ve které se věnuje návrhům rodinných domů a občanské vybavenosti. Do poroty byl vybrán jako autor ekonomicky i architektonicky nadstandardního návrhu základní školy do Dolních Měcholup.

Pavel Zelenka

náhradník

Je místostarosta MČ Prahy 7 s kompetencí strategické projekty, veřejné zakázky, ad. Je zastupitel MHMP. Na konci studia 1. LF UK zběhl ke grafickému designu a založil grafické studio Marvil; vedl projekty rebrandingu společností ČEZ, VZP, Lesy ČR, PPF, SŽDC, CzechTourism, TON. Pět let přednášel na UMPRUM nauku o tvorbě značek, deset let byl editorem odborného mezinárodního časopisu Typo, dva roky byl členem grémia mezinárodní typografické asociace ATypI.

Ondřej Synek

náhradník

Je členem Komise rozvoje urbanismu, architektury a veřejného prostoru Rady MČ Praha 7. V roce 2011 vystudoval Školu architektury u profesora Emila Přikryla na Akademii výtvarných umění v Praze a následně spoluzaložil architektonický ateliér re:architekti, ve kterém dodnes působí. V letech 2011-2017 vedl spolu s Michalem Kuzemenským na FA ČVUT ateliér architektury a urbanismu.

Předchozí Další