LAURUS 2020-21

 • soutěžní přehlídka studentských prací

  zimní semestr 2020 + letní semestr 2021

 • organizaci zajišťuje

  Fakulta architektury ČVUT

 • zaslání projektů do nominačního kola

  do 15.10.2021

 • Výběr poroty z nominovaných návrhů

  říjen 2021

 • Zaslání vybraných návrhů do hodnotícího kola

  listopad 2021

 • sekretář soutěže

  Karin Grohmannová, karin.grohmannova@fa.cvut.cz

LAU

MISE
Nezávislý pohled na kvalitu výuky krajinářské architektury za uplynulý rok
Motivace studentů i učitelů skrze srovnání mezi jednotlivými ateliéry a školami
Ocenění nejlepších studentských projektů krajinářské architektury na zúčastněných školách

Soutěž je vyhlášena pro všechny studenty bakalářského a magisterského stupně, s výjimkou diplomních prací.
Studenti do soutěže své práce nominují sami.

Ve školním roce 2020/21 jsou spolu na platformě Laurus školy z Prahy, Brna a Nitry:
- Fakulta architektury ČVUT – Ústav krajinářské architektury
- Zahradnická fakulta MENDELU – Ústav zahradní a krajinářské architektury
- FAPPZ ČZU – Katedra zahradní a krajinné architektury
- Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU – Katedra záhradnej a krajinnej architektury

Vyhlášeny 4 kategorie, do kterých se mohou studenteské práce nominovat.
MALÉ MĚŘÍTKO – malá parková plocha, úpravy vnitrobloků, terasy a střešní zahrady, soukromé (rodinné) zahrady
STŘEDNÍ MĚŘÍTKO – návsi a náměstí, středně velké parky, koncepční řešení v měřítku územní studie nebo regulačního plánu
VELKÉ MĚŘÍTKO – velké parky a areály, větší územní celky, krajinářské koncepce
KRAJINÁŘSKÉ GESTO – od detailu ke konceptu, nespecifikovaná kategorie

Porota bude hodnotit studentské práce anonymně.

Základy studentské soutěži Laurus položili pedagogové Ateliéru základů krajinářského navrhování na FA ČVUT, kteří organizovali výběr nejlepšího projektu prvního ročníku studia budoucích krajinářů. Stoupající počet studentů a specializovaných ateliérů vytvořil v roce 2017 milieu pro rozšíření soutěže na celý ústav Krajinářské architektury a vybíral se tak nejlepší projekt studentů prvního ročníku a nejlepší projekt studentů bakalářského a magisterského studia. Nyní, ačkoli samotná organizace zůstává v místě vzniku, je soutěž rozšířena i na další epicentra výuky krajinářské architektury.

Pro účastníky
 • Pravidla soutěže Laurus 2021 česky

  Download

 • Pravidla soutěže Laurus 2021 anglicky

  Download