LAURUS 2022

  • soutěžní přehlídka studentských prací

    zimní semestr 2021 + letní semestr 2022 (minulý akademický rok)

  • organizaci zajišťuje

    Fakulta architektury ČVUT

  • Posílejte své projekty do - PRODLOUŽENO :)

    15.3.2023

L22

MISE
Nezávislý pohled na kvalitu výuky krajinářské architektury za uplynulý akademický rok
Motivace studentů i učitelů skrze srovnání mezi jednotlivými ateliéry a školami
Ocenění nejlepších studentských projektů krajinářské architektury na zúčastněných školách

Soutěž je vyhlášena pro všechny studenty bakalářského a magisterského stupně, s výjimkou diplomních prací.
Studenti do soutěže své práce nominují sami.

4 kategorie
MALÉ MĚŘÍTKO – malá parková plocha, úpravy vnitrobloků, terasy a střešní zahrady, soukromé (rodinné) zahrady
STŘEDNÍ MĚŘÍTKO – návsi a náměstí, středně velké parky, koncepční řešení v měřítku územní studie nebo regulačního plánu
VELKÉ MĚŘÍTKO – velké parky a areály, větší územní celky, krajinářské koncepce
KRAJINÁŘSKÉ GESTO – od detailu ke konceptu, nespecifikovaná kategorie

Porota hodnotí studentské práce anonymně.

Základy studentské soutěži Laurus položili pedagogové Ateliéru základů krajinářského navrhování na FA ČVUT, kteří organizovali výběr nejlepšího projektu prvního ročníku studia budoucích krajinářů. Stoupající počet studentů a specializovaných ateliérů vytvořil v roce 2017 milieu pro rozšíření soutěže na celý ústav Krajinářské architektury a vybíral se tak nejlepší projekt studentů prvního ročníku a nejlepší projekt studentů bakalářského a magisterského studia. Nyní, ačkoli samotná organizace zůstává v místě vzniku, je soutěž rozšířena i na další epicentra výuky krajinářské architektury.

Soutěž se koná za finanční podpory Fakulty architektury ČVUT v Praze.
Partnerem soutěže LAURUS 2022 je Česká komora architektů.

Pro účastníky
Porota

Katarína Ruschková

Absolventka lednické MENDELU, nyní vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu v Jihlavě se zkušenostmi s vlastními projekty, realizací i péčí o zeleň.

Matej Draslar

Absolvent ETH Curych, architekt s českými kořeny žijící ve Švýcarsku. Je partnerem v kanceláři agps architecture, kde vede tým zabývající se převážně architektonickými soutěžemi a urbanismem.

Jakub Finger

Absolvent MENDELU, krajinářský architekt, jehož brněnský ateliér PARTERO získává domácí i zahraniční ocenění za projekty od drobných atrií až po krajinné celky v rozsahu několika hektarů, přičemž těžištěm zůstává soukromá zahrada.

Předchozí Další