Revitalizace náměstí Bratří Jandusů v Uhříněvsi

Až po registraci v elektronickém nástroji lze podat žádost o účast v soutěži (případně později soutěžní návrh).

ŽÁDOST O ÚČAST
Uchazeči o účast v soutěži o návrh podají zadavateli žádost o účast ve formě „portfolia“, ve kterém uvedou údaje o sobě, 2 referenční projekty, a doloží splnění podmínek k účasti v soutěži formou čestného prohlášení.
Žádost se podává ve formě jednoho PDF soubor „Portfolio“ prostřednictvím elektronického nástroje.
Okamžik, kterým končí lhůta pro podání žádostí o účast, je 15. 1. 2021, 14:00, kdy rozhoduje čas
přijetí elektronickým nástrojem.

SOUTĚŽNÍ NÁVRH
a) Hlavní prezentace – soubor a vytištěné panely „Panely“ (2 x B1 na výšku)
b) Bližší popis – soubor „Sešit“ (A4 na výšku, 16 stran)
c) Nezávazná nabídková cena za projekční práce – soubor „Cena“ – nebude předložen porotě
Deadline: 5. 3. 2021, 14:00, kdy rozhoduje čas přijetí elektronickým nástrojem a zároveň fyzická přítomnost „Panelů“ na podatelně.