Revoluční 30

Žádost o účast

Žádost se podává ve formě jednoho PDF souboru o 6 stranách s názvem „RSJ-Zadost-[jmenoucastnika]“ zasláním na email sekretáře soutěže.
-> ask@cceamoba.cz
Potvrzovat přijetí bude člověk (ne automat), proto mějte prosím trpělivost. Pokud potvrzení nepřijde v rozumné době, raději sekretáře kontaktujte opětovně.

Na titulní straně (1) budou identifikační a kontaktní údaje, složení a biografie týmu a motivační dopis (1-2 NS).
Na dalších čtyřech stranách (2-5) budou prezentované realizované projekty z posledních 10 let. Optimální počet projektů je 4.
Na poslední straně (6) bude podepsané čestné prohlášení dle vzoru PP.01.

Lhůta pro podání žádosti o účast v soutěži je 9.6.2023, 14:00.