Rekonstrukce bývalé věznice v Uherském Hradišti

 • Zadavatel

  Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, organizační složka státu zřízená zák. č. 201/2002 Sb.

 • Typ soutěže

  Otevřená soutěž o návrh, 1 fáze

 • Výsledky

  Listopad 2022

 • Ceny a odměny

  1 340 000 Kč - 1 005 000 Kč - 670 000 Kč + odměny celkem 335 000 Kč

 • Povinné použití elektronického nástroje

  NEN

UHT

CÍLE SOUTĚŽE BYLY

Stavební obnova památkově chráněného areálu historické budovy bývalé věznice nacházejícího se v městské památkové zóně města Uherské Hradiště

Využití prostor budov v majetku státu pro účely umístění státních institucí v souladu se záměry státu vedoucími ke snižování provozních výdajů státu

Zřízení tzv. Muzea totality jako jedinečné instituce v rámci regionu, České republiky a v širším dopadu i střední Evropy pro prezentaci expozic, které budou zobrazovat doby obou totalit, perzekuce, osudy perzekvovaných osob, metody nositelů zla a v neposlední řadě i jejich vliv na příslušný region.

Zachování autenticity prostor věznice s návazností na období 50. let 20. století (při zachování identity komplexu jako celku - i s vazbou na původní areál z konce 19. století).

Na celý projekt bude navazovat soutěž o podobu Muzea totality.

Porota

Pavel Martinek

předseda poroty

Vystudoval architekturu na Fakultě architektury Českého vysokého učení technického. Během studia absolvoval stáž v newyorském studiu 1100 architects. V letech 2018 až 2021 byl členem představenstva Architect´s Council of Europe. Ještě předtím byl 2. místopředsedou České komory architektů. Působí také jako vdoucí Pracovní skupiny zahraniční vztahy České komory architektů.

Ivo Popelka

místopředseda poroty

ředitel Územního pracoviště Brno

Marcela Steinbachová

Architektka a zakladatelka projektu Kruh a architektonického sdružení Skupina. Studovala na Akademii výtvarných umění a Vysoké škole uměleckouprůmyslové. Absolvovala stáže v New Yorku nebo ve Vídni. Je mimo jiné držitelkou ocenění Česká cena za architekturu či Grand Prix architektů. Aktuálně získala ve spolupráci se Stevenem Hollem první cenu v soutěži na rekonstrukci Muzea Ghetta v Terezíně.

Juraj Mikulaj

Diplomoval na Fakultě architektury Slovenské technické univerzity v Bratislavě v roce 2007. Již během studia absolvoval praxi v zahraničních ateliérech Coloni Architects, Jabornegg & Pálffy Architekten a v ateliéru Heidulfa Gerngrosse ve Vídni či ve studiu Architecten buro Schotman v Amsterdamu. V roce 2008 spoluzaložil bratislavský architektonický ateliér ARCHITEKTI mikulaj & mikulajova.

Jan Proksa

Architekturu studoval v Praze, Helsinkách a ve Vídni. Pracovní zkušenosti získával na stážích v Rakousku i ve Švýcarsku. Od roku 2014 vede vlastní ateliér Jan Proksa ve Vídni. Je členem České i Rakouské komory architektů. Jeho realizace najdeme v Rakousku i v Česku. Získal ocenění Big SEE na Festivalu architektury v Lublani za projekt Brick Garden with Brick House. Mimo to získal také 1. cenu v soutěži na Kulturní centrum v Českých Budějovicích.

Ondřej Hofmeister

Vystudoval stavební inženýrství na Českém vysokém učení technickém. V rámci studia absolvoval stáže v Dánsku a Británii. Od roku 2003 působí v ateliéru Projektil architekti. Z kraje roku 2022 získala kancelář 1. místo v soutěži o návrh podoby domu sociálních služeb Pod Lipami.

Martin Sedláček

investiční oddělení Ministerstva spravedlnosti České republiky

Jiří Mitáček

generální ředitel
Moravského zemského muzea

Aleš Holý

vedoucí útvaru městského architekta města Uherské Hradiště

Veronika Krystová

náhradnice

Architekturu studovala na Fakultě architektury a umění Technické univerzity v Liberci a na LUCA School of Arts v Bruselu. Pracovala v pražských ateliérech The Builders, Markéta Bromová architekti nebo pro STUDIO PERSPEKTIV. V rámci vlastní praxe se věnuje interiérovému designu.

Václav Šuba

náhradník

V letech 2009 - 2016 studoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou. Během toho absolvoval také studijní stáže v Dánsku a v Japonsku. Pracovní zkušenosti získával v ateliéru T&F nebo ve studiu RARE architecture v Londýně. Spoluzaložil studio OBJEKTOR ARCHITEKTI, se kterým získali 1. cenu za soutěžní návrh na revitalizaci Havlíčkova náměstí v Žatci. Kromě toho se také věnují rekonstrukcím, navrhli například rekonstrukci evangelického kostela v Hodslavicích či úpravy historického domu v Noutonicích

Simona Lorencová

náhradnice

ředitelka Odboru Hospodářsko správního Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

Vratislav Janča

náhradník

ředitel správy Okresního soudu v Uherském Hradišti

Marek Junek

náhradník

ředitel Historického muzea Moravského zemského muzea

Stanislav Blaha

náhradník

starosta města Uherské Hradiště

Předchozí Další