Rekonstrukce bývalé věznice v Uherském Hradišti

Deadline 4. 11. 2022, 14:00 h, pro přijetí v elektronickém nástroji i v listinné podobě

Návrh se odevzdává elektronicky i fyzicky (v listinné podobě).

Elektronicky se návrh odevzdává prostřednictvím elektronického nástroje NEN.

Fyzicky se návrh odevzdává na adresu organizátora soutěže
pondělí až pátek 10:00 – 17:00 h, v poslední den lhůty pro odevzdání návrhu 10:00-14:00 h.
MOBA studio s.r.o., U Půjčovny 953/4, 110 00 Praha 1
+420 222 222 521
Všechny části listinného podání budou v obalu s nadpisem „REKONSTRUKCE BÝVALÉ VĚZNICE UHERSKÉ HRADIŠTĚ“.