Hronov: Freiwaldovo náměstí - Územní studie

Lhůta pro podání žádostí o účast je 17.5.2024, 14:00 h, rozhoduje čas přijetí elektronickým nástrojem.

Lhůta pro podání návrhů je 12.7.2024, 14:00 h, pro přijetí v elektronickém nástroji i v listinné podobě.

Elektronicky se návrh odevzdává prostřednictvím elektronického nástroje.
Fyzicky se návrh odevzdává na adresu organizátora soutěže

MOBA studio s.r.o., U Půjčovny 953/4, 110 00 Praha 1
+420 222 222 521
v úřední hodiny: pondělí až pátek 10:00 – 17:00 h
v poslední den lhůty pro odevzdání návrhu 10:00-14:00 h

Všechny části listinného podání budou v jednom obalu s nadpisem „FREIWALDOVO NÁMĚSTÍ - ÚZEMNÍ STUDIE".