Administrativně-technická budova Zdravotnické záchranné služby

Soutěžní podmínky: 6.1 Odevzdání návrhu

Návrh se odevzdává elektronicky i fyzicky (v listinné podobě).
Elektronicky se návrh odevzdává prostřednictvím elektronického nástroje formou jednotlivých souborů.
Fyzicky se návrh odevzdává na adresu organizátora soutěže v úřední hodiny: pondělí až pátek 10:00 – 17:00 h.
MOBA studio s.r.o., U Půjčovny 953/4, 110 00 Praha 1
+420 222 222 521
Všechny části listinného podání budou v obalu s nadpisem „ADMINISTRATIVNĚ-TECHNICKÁ BUDOVA ZZS“.