Administrativně-technická budova Zdravotnické záchranné služby

 • Vítězný návrh

  PLURAL / Martin Jančok, Gabriela Smetanová, Michal Janák, Zuzana Kovaľová; spolupráce: Maroš Kostelanský, Anastasia Popova, Lujza Hostačná / Bratislava, Slovensko

 • Zadavatel

  Praha

 • Typ soutěže

  Otevřená dvoufázová soutěž o návrh

 • Výsledky

  13.11.2023

 • Ceny a skicovné

  2 000 000 Kč - 1 250 000 Kč - 950 000 Kč + skicovné 3 x 250 000 Kč

 • Stav

  příprava JŘBU

ZZS

Předmětem soutěže byla nová administrativně-technická budova ZZS jako hlavní sídlo pražské zdravotnické záchranné služby. Svým dispozičním řešením i architektonickým zpracováním by měla reagovat na komplexnost a komplikovanost provozu, ale také na pohodlí uživatelů, kteří jsou při výkonu své práce vystaveni nadměrně stresovým situacím.

Ústředním bodem budovy je Zdravotnické operační středisko – dispečink, kde pracovníci ZOS přijímají hovory a řeší krizové situace. ZOS je doplněno dalšími provozy, jako jsou vzdělávací a výcvikové středisko se zázemím pro výcvik záchranářů i veřejnosti, servis a očista sanitních vozidel a další záchranářské vybavenosti, nebo administrativní zázemí celé pražské záchranné služby.

Porota

Martin Sobota

předseda poroty

Studoval architekturu a krajinářskou architekturu v Oslu a Hannoveru a následně absolvoval postgraduální studium na Berlage Institute v Rotterdamu. Je zakládajícím členem CITYFÖRSTER a vedoucím jejich rotterdamské kanceláře. Mezi jeho současné projekty patří koncertní sál a víceúčelová stavba v Bratislavě, turistické stavby na Albánské riviéře a také probíhající studie Carbon-Based Design, která se zabývá snižováním emisí uhlíku během celého životního cyklu budovy.

Jeannette Kuo

Architekturu vystudovala na UC Berkeley, Harvard University a ETH Zurich. Je zakládající partnerkou švýcarského ateliéru Karamuk Kuo sídlícího v Curychu, který se v posledních letech zaměřuje na projekty občanské vybavenosti a průmyslových staveb. Jeannette Kuo je autorkou dvou knih s tématem administrativních a industriálních budov. V roli pedagožky působila ve svých domovských Berkeley a Harvardu, ale také na MIT nebo na polytechnice v Lausanne.

Lenka Míková

Absolventka Fakulty architektury ČVUT v Praze, zakládající členka ateliéru edit! architekti. Od roku 2014 vede vlastní ateliér Lenka Míková Architekti se zaměřením na stavby menších měřítek a rekonstrukce. Mezi oceňované projekty patří rekonstrukce předsálí České filharmonie v budově Rudolfina nebo interiér berlínské a letenské pobočky obchodu Freshlabels.

Petr Burian

Vystudoval Fakultu architektury ČVUT v Praze. Již za školy spolupracoval s architektonickou kanceláří DaM, poté s HŠH architekti a od roku 2006 je partnerem ve studiu DAM architekti. Je spoluautorem řady budov a rekonstrukcí na území hlavního města Prahy, především bytového domu s tělocvičnou – oceňovanou novostavbou na území Prahy 1 – nebo Paláce Euro na Václavském náměstí.

Martin Sládek

Je spoluzakladatelem brněnského atelieru consequence forma architects, který se pravidelně zúčastňuji domácích a mezinárodních soutěží. V současné době pracuje na projektové přípravě Moravského náměstí v Brně a to na základě vítezství v otevřené soutěží o návrh. Ateliér využívá zkušenosti z vídeňského prostředí a díky tomu je úspěšný v řadě domácích a mezinárodních soutěží.

Alexandra Udženija

radní hl. města Prahy a náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro oblast sociálních věcí, bydlení a zdravotnictví

Zuzana Hamanová

zastupitelka hl. města Prahy

Zuzana Freitas Lopesová

Zastupitelka hl. m. Prahy

Tomáš Portlík

Je od roku 2021 je starostou městské části Praha 9, a od roku 2018 zastupitelem hlavního města Prahy, je členem oblastní rady ODS. Od roku 2006 je zastupitelem a radním městské části Praha 9.

Karel Horejš

náhradník

vedoucí odboru výstavby v m. č. Praha 9

Jan Wolf

náhradník

zastupitel hl. města Prahy

Jakub Koňata

náhradník

Je žákem architekta Jana Bočana, se kterým následně spolupracoval i v jeho projekčním ateliéru např. na Českém velvyslanectví v Tbilisi. Nyní působí v ateliéru KAVA, kde se podílel například na soutěžních návrzích pro KD Slavie v Českých Budějovicích, Kongresové centrum v Praze nebo na návrhu rezidence Park Kavčí hory. Na FA ČVUT vede se svými kolegy Tomášem Novotným a Tomášem Zmekem ateliér navrhování.

Milena Johnová

bývalá porotkyně

Byla od roku 2018 zastupitelkou hlavního města Prahy a radní pro oblast sociální politiky a zdravotnictví hlavního města Prahy, kterou byla zvolena jako nestraník za sdružení Praha sobě. Před zvolením více jak 25 let pracovala v sociálních službách. V roce 1994 spoluzaložila a vedla organizaci Rytmus.

Petr Kubíček

bývalý porotce

Byl zvolen zastupitelem hlavního města Prahy v roce 2018 jako člen TOP 09 a STAN - Spojené síly pro Prahu. Je místopředsedou Výboru pro správu majetku, majetkové podíly a podporu podnikání ZHMP. Mimo to se jako zastupitel věnuje tématům bydlení a sportu a volného času.

Eva Horáková

bývalá porotkyně

Byla od roku 2018 zastupitelkou hlavního města Prahy, předsedkyní výboru pro sociální politiku a místopředsedkyní zastupitelského klubu Pirátů. Před svým zvolením pracovala 12 let jako zdravotní sestra a 13 let byla součástí farmaceutického odvětví.

Pavel Zelenka

bývalý porotce

Zastupitelem hlavního města Prahy se stal v roce 2018, kdy byl zvolen jako zástupce sdružení Praha sobě. Byl předsedou výboru pro bydlení a místopředsedou výboru pro IT a SmartCity. Mimo to je místostarostou MČ Praha 7. Před svým zvolením se věnoval grafickému designu ve studiu Marvil, které založil.

Jan Jarolím

bývalý náhradník poroty

Byl zastupitelem MČ Praha 9 nepřetržitě od roku 1994, s tím, že od roku mezi lety 2006-2021 stál v čele zastupitelstva jako starosta, ve zbytku let i dnes vykonával funkci místostarosty. Před vstupem do politiky pracoval např. v Českém hydrometeorologickém ústavu nebo ve Federálním výboru pro životní prostředí.

Předchozí Další