Symposium Lifting the Curtain

  • Datum05.06.2014
  • Vystavující účastníci (fotografové)Venezia, Itálie

V roce 2014 se Centrum pro středoevropskou architekturu podílelo na architektonickém bienále v Benátkách prostřednictvím doprovodného programu akce jako kurátor. Výstava, kterou jsme uspořádali s partnery ze střední Evropy, byla kurátorem Remem Koolhaasem vybrána jako jedna z 20 doprovodných akcí XIV. benátského bienále. Výstava probíhala od 5. 6. 2014 a byla zakončena sympoziem, které bylo v Benátkách uspořádáno 22. 11. 2014. Vzhledem k tomu, že jsme byli k účasti na tomto projektu vyzváni již koncem roku 2013, nebylo možné žádat o veřejné prostředky a byl financován ze soukromých zdrojů z České republiky i ze zahraničí. Jedná se o první prezentaci české architektury mimo československý pavilon, který nebyl součástí benátského Bienále architektury. Na přehlídce architektury se podařilo realizovat projekt, který dokládá etablování Centra architektury střední Evropy na mezinárodní scéně.

V současné době připravujeme dvojjazyčné vydání výstavy. Cílem je expandovat do zahraničí s místní českou architekturou regionu. Vzhledem k tomu, že publikace je trvalejší forma než výstava, bude možné tento mezinárodní úspěch spojit s Ministerstvem kultury ČR. V případě, že bude vydána, podpoří jak českou architekturu, tak péči Ministerstva kultury na mezinárodní platformě. Publikace bude připravena ve spolupráci s polským kurátorem Piotrem Bujasem a belgickým architektem Pierrem Hebbelinckem a s autory, kteří se již autorsky podíleli na výstavě, jež byla představena v Benátkách.

Předchozí Další