Budoucnost centra Brna

 • Vítězný návrh

  UNIT architekti: Filip Tittl, Michal Kohout, David Tichý, Šárka Doležalová, Marie Gelová, Luboš Klabík, Filip Lux, Adéla Medunová, Lukáš Tittl, Jitka Žambochová; spolupráce: Michal Decker

 • Zadavatel

  Brno

 • Typ soutěže

  Otevřená soutěž o návrh, 2 fáze

 • Výsledky

  2016

 • Stav

  Město Brno projekt zrušilo

 • Ceny

  1 800 000 Kč – 1 200 000 Kč – 750 000 Kč

BCB

Předmětem soutěže bylo urbanistické a dopravní řešení pro nové brněnské nádraží umístěné v lokalitě pod Petrovem a současně vytvoření strategie pro vznik plnohodnotné části města, která bude odpovídat potřebám a realitě 21. a 22. století.
Jižní část brněnského centra je jedinečnou lokalitou, která je však dlouhodobě stavebně pasivní. Formována byla nekoncepčním proplétáním železničních tratí a nejprve rozmachem a později úpadkem průmyslového rozvoje v průběhu posledních 150 let. Tento prominentní a komplikovaný brownfield, rozvojové území, je pomalu transformován jednotlivými stavebními počiny.

Tato soutěž přistupuvala k rozvojovému území v centru Brna jako k příležitosti ke znovuuchopení města. Hledala jiný pohled na území, než je pragmatické rozmisťování objektů velkého měřítka či vytváření vnitřní periferie.
Cílem bylonalézt řešení, které bude resilientní, přizpůsobivé, udržitelné a kvalitní, a to z hlediska architektonického, urbanistického a dopravního. Úkol, který soutěž předložila architektům a dalším odborníkům, bylo navržení procesu, který má město inicializovat a který povede ke vzniku plnohodnotné, integrální části moderního evropského města.

Porota

Roger Riewe

předseda poroty

Německý architekt, vystudoval Porýnsko-Vestfálskou univerzitu v Cáchách. V roce 1987 založil spolu Florianem Rieglerem vlastní architektonickou kancelář se sídlem ve Štýrském Hradci v Rakousku. Jejich úspěšná mezinárodní praxe od té doby vedla k založení dalších poboček v Katovicích a Berlíně. Mezi realizace studia Riegler Riewe Architects patří Slezské muzeum v Katovicích nebo hlavní nádraží v Innsbrucku – k oběma zakázkám se dostali díky vítězství v architektonické soutěži.

Petr Vokřál

místopředseda poroty

Místopředseda hnutí ANO 2011, od listopadu 2014 úřadující primátor města Brna. Vystudoval Fakultu stavební VUT v Brně a do roku 1991 pracoval ve Výzkumném ústavu inženýrských staveb. Jeho politické kariéře předcházela manažerská práce, ve které si vyzkoušel různé vedoucí pozice od generálního ředitele pro ČR, evropský region až po předsedu představenstva nadnárodního holdingu. V Brně žije v městské části Kníničky.

Ivan Plicka

Předseda České komory architektů; na Fakultě architektury ČVUT v Praze vede ateliér na Ústavu urbanismu. Kromě práce se studenty zaměřené zejména na kontext a souvislosti navrhování se věnuje rovněž soukromé architektonické praxi. V Komoře působí také jako člen Pracovní skupiny pro územní plánování, urbanismus a krajinu. Aktivně se zabývá problematikou architektonických soutěží.

Silja Tillner

Architektka z Rakouska, která od roku 1995 vede s Alfredem Willingerem vídeňské studio Tillner & Willinger architects. Architekturu vystudovala na Technické univerzitě a Akademii ve Vídni a postgraduál z městského navrhování získala na Kalifornské univerzitě v Los Angeles. V Los Angeles poté také pracovala na městských projektech v centru. Tillner & Willinger architects získali mnoho svých zakázek díky vítězstvím v soutěžích. K jejich nejzajímavějším současným projektům patří Vienna Urbion, který řeší urbanismus Gürtelu – vídeňské dopravní páteře.

Jiří Oplatek

Brněnský rodák a absolvent Fakulty architektury VUT v Brně. Od roku 1969 žije a pracuje ve švýcarské Basileji. Nejprve působil jako spolupracovník studia Vischer + Weber, v roce 1981 založil Vischer + Oplatek Architekten. Již více než dvacet let řídí kancelář vlastní, nyní pod názvem Oplatek Architekten, přednáší a vyučuje v České republice a vede diplomanty na FA VUT v Brně.

Sándor Finta

Absolvoval Budapešťskou technickou a ekonomickou univerzitu a v roce 2002 spoluzaložil ateliér sporaarchitects, mezi jehož největší projekty patří stanice Gellért a Fövám nové linky metra v Budapešti realizované v letech 2012 a 2013. V roce 2005 spoluzaložil KÉK – Centrum současné maďarské architektury. Za deset let své existence se KÉK prosadil na domácí i mezinárodní architektonické a kulturní scéně, kde uspořádal více než 500 projektů. Od roku 2012 je Sándor Finta hlavním architektem města Budapešti.

Jan Pavlíček

Inženýr, tehdejší člen výboru Oblastní kanceláře Brno ČKAIT; docent na Ústavu pozemních komunikací VUT v Brně. Zastával funkci vedoucího odboru dopravy krajského úřadu Jihomoravského kraje a je architektem systému integrované dopravy Jihomoravského kraje.

Jaroslav Wertig

Absolvent fakulty architektury ČVUT v Praze; v roce 1997 se připojil k Borisi Redčenkovi a Prokopu Tomáškovi do ateliéru A69 – architekti. Stavby studia A69 jsou dlouhodobě oceňovány na české i mezinárodní scéně. Jaroslav Wertig se věnuje rovněž přednáškové a popularizační činnosti, od roku 2010 vyučuje na pražské soukromé škole architektury ARCHIP. Je spoluautorem urbanistického řešení širšího centra Karlových Varů a konceptu nové čtvrti Smíchov City v Praze.

Martin Ander

Pedagog a politik původem z Vyškova. Je členem Strany zelených a dvakrát ve funkci náměstka primátora města Brna. Absolvoval obor učitelství matematiky a fyziky na Přírodovědecké fakultě MU v Brně, na které později získal i doktorský titul. Je dlouhodobě činný v ekologických organizacích, v Brně také spoluzakládal občanskou koalici Nádraží v centru.

Matěj Hollan

Náměstek primátora města, Brněnský rodák a lídr politického subjektu Žít Brno s podporou Pirátů, který je po volbách v roce 2014 součástí vládnoucí městské koalice. Známým se stal zejména občanským aktivismem, který cílil na regulaci hazardu a konkrétní spory o veřejné prostory ve městě. Je členem občanské koalice Nádraží v centru. Absolvoval obor muzikologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Petr Hladík

Místostarosta městské části Brno-sever, absolvent Fakulty informatiky Masarykovy univerzity v Brně. Nyní mimo své další aktivity pracuje jako projektový manažer firmy vyvíjející informační systémy. Je členem KDU-ČSL a předsedou Mladých lidovců. V rámci komunální politiky se zaměřuje především na bytovou problematiku, potřeby mladých lidí a zvýšení efektivity státní správy.

Ondřej Chybík

náhradník

Původem z Brna, kde absolvoval Fakultu architektury VUT. Po studiích, jejichž část absolvoval ve Štýrském Hradci v Rakousku, pracoval ve vídeňském ateliéru PPAG. V roce 2010 založil společně s Michalem Krištofem architektonické studio CHYBIK+KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS. Kromě vítězství v architektonických soutěžích patří k nejaktuálnějším úspěchům studia realizace českého pavilonu na Expo 2015 v Miláně.

Vladimír Šlapeta

náhradník

Architekturu vystudoval na ČVUT v Praze, téměř dvacet let vedl oddělení architektury Národního technického muzea v Praze, věnuje se přednáškové a publikační činnosti a dlouhodobě ve světě propaguje zejména brněnský funkcionalismus. Patří k předním českým historikům a teoretikům architektury. Působil jako děkan pražské Fakulty architektury ČVUT a v období 2006-2010 jako děkan Fakulty architektury VUT v Brně, kde nyní vede Ústav teorie a také vlastní ateliér.

Ivan Lejčar

náhradník

Specializuje se především na stavby související s dopravou od koncepcí územních plánů až po realizace drobného měřítka. Je absolventem Fakulty architektury ČVUT v Praze. Jeho ateliér Alej se zabývá zejména urbanisticko-dopravními strategiemi a koncepcemi pro územní plány, regulačními plány pro lokality s komplikovanými dopravními problémy a generely pro soulad dopravních staveb s městem i s krajinou. V roce 2006 zpracoval studii Brno – nádraží v centru, která řešila přestavbu železničního uzlu Brno a modernizaci hlavního nádraží v poloze pod Petrovem.

Petr Bořecký

náhradník

Tehdejší předseda Komise rady města Brna pro strategické a územní plánování, profesí architekt, zastupitel města Brna a městské části Brno-střed. Pracuje v ateliéru a53 architekti sídlícím v Brně. V současnosti člen hnutí ANO 2011.

Jana Drápalová

náhradnice

Dlouholetá zastupitelka města Brna, od roku 2002 starostka Městské části Brno-Nový Lískovec a od letošního roku předsedkyně Strany zelených. Absolventka zootechnického oboru na Agronomické fakultě MENDELU v Brně. Vedla Regionální sdružení Českého svazu ochránců přírody a podílela se na zmapování a ochraně studánek v Brně a okolí.

Předchozí Další